Đức Mẹ

(Mark Dicarlo)


H.  Ivanka, cô có mệt mỏi vì chúng tôi tới đây quấy rầy cô không? 
 
Đ.  Không đâu, tưởng tượng coi từ 20 năm nay Đức Mẹ luôn kêu gọi chúng ta ăn chay, cầu nguyện, sống đời sống của người Kitô Hữu, Mẹ không mệt mỏi làm sao tôi mệt mỏi cho được, hơn nữa, tôi không được phép mệt mỏi. 
 
H.  Có nhiều người tới Mễdu với hy vọng được thấy Đức Mẹ, thấy dấu lạ, song họ thất vọng vì không thấy gì cả, cô có lời nào để nói với họ không? 
 
Đ.  Chúng ta đừng tìm phép lạ bên ngoài.  Việc quan trọng mà chúng ta phải làm là thanh tẩy tâm hồn mình, và khi chúng ta đã làm được chuyện đó rồi thì sẽ tìm thấy phép lạ trong đời sống mình.  Người mà đi tìm phép lạ thì không thích cầu nguyện. 
 
H.   Đức Mẹ có đưa sứ điệp nào cho dân chúng Mỹ hay cho Giáo Hội không? 
 
Đ.   Với Mẹ, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt người Nam Tư hay người Mỹ hay giống dân nào khác.  Chúng ta đều là con cái của Mẹ, đều chung một Giáo Hội.  Và bởi vì Mẹ là mẹ của tất cả nên Mẹ thương tất cả đồng đều. 
 
H.   Có phải chúng ta đang đi tới gần cái ngày mà các điều bí mật sẽ được thông báo cho thế giới không? 
 
Đ.   Mỗi ngày mỗi gần hơn. 
 
H.   Có một cuộc hiển linh Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng, đúng thế không? 
 
Đ.   Ngày đầu tiên, và những Giáng Sinh năm 1983, 1984 Đức Mẹ tới với Chúa Giêsu Hài Đồng. 
 
H.   Cô có thể diễn tả? 
 
Đ.  Với con mắt tôi thì đẹp tuyệt vời, nhưng đẹp hơn khi cảm nhận bằng trái tim. 
 
H.  Mắt Đức Mẹ mầu gì? 
 
Đ.  Mầu xanh. 
 
H.  Đức Mẹ có bao giờ khó chịu vì những người tới Mễdu với sự bất kính không? 
 
Đ.  Mễdu là nơi mở rộng cửa cho mọi người.  Tôi đã từng gặp những người tới đây thiếu sự tôn kính với mọi người, với Giáo Hội.   Họ tới đây vì tò mò nhưng sau đó khi về nhà đã thay đổi.  
 
H.  Ivanka có nhớ tất cả những sứ điệp không?


Đ.  Tất cả những gì cần nhớ thì đã được viết xuống rồi, và những sứ điệp chính thì tôi thường viết xuống. 
  
H.     Những cuộc hiển linh hằng năm của cô sẽ được bao lâu? 
 
Đ.  Đức Mẹ sẽ hiện ra hằng năm với tôi cho tới ngày cuối đời.  Ngày đầu tiên khi chúng tôi hỏi Mẹ là Mẹ còn hiện ra với chúng con bao lâu nữa thì Mẹ nói cho tới khi chúng tôi mệt  thì thôi.  Chỉ mỗi lần đó chúng tôi dám hỏi Mẹ như vậy, và không bao giờ dám hỏi nữa. 
 
H.     Cô có thể giải thích cho chúng tôi biết nếu cuộc sống này không có các linh mục thì làm sao có các bí tích? 
 
Đ.  Chúng ta phải cầu nguyện cho các linh mục.  Không có các linh mục dĩ nhiên không có các bí tích.  Chúng ta thấy giới trẻ trong thế giới ngày nay như thế nào rồi, bởi vậy chúng ta cần cầu nguyện cho có sự bình an trong tâm hồn.  Cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện, đó là điều Đức Mẹ kêu gọi. Tất cả mọi sự sẽ diễn tiến tốt đẹp nếu chúng ta kết hợp với Thiên Chúa., và chỉ có một cách là cầu nguyện để được ở trong Chúa.  Tất cả mọi người chúng ta đều giống nhau, nghĩa là khi cuộc sống êm ả thì chúng ta quên Chúa, nhưng khi gặp thánh giá thì chúng ta bắt đầu nguyện, chạy tới với Chúa.  Thiên Chúa luôn luôn ở gần chúng ta nhưng chúng ta phải mở lòng ra cho Ngài.

( Hiện tại Ivanka đã được 10 điều bí mật và Đức Mẹ hiện ra hằng năm với cô vào ngày 24/6.  Đánh dấu ngày Đức Mẹ hiện ra với 6 thanh thiếu niên là ngày 24/6/1981, đồng thời cũng là ngày Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả). 
 
Thuận Hà