Đức Mẹ

    Đây là một sứ điệp dài nhất trong các sứ điệp Mẹ ban cho Mirjana ngày 28-01-1987: 
 
    “Các con thân mến!  Mẹ đến đây để dẫn các con đạt tới sự thanh khiết của tâm hồn và đem các con tới Thiên Chúa. Thời gian đầu, các con không tin và sợ hãi… Sau đó, phần đông các con đã đón nhận Mẹ vào lòng và khởi sự làm những gì mẹ yêu cầu.  Nhưng bất hạnh thay! Những cái đó không bền lâu bởi vì nơi nào Con Mẹ và Mẹ đến  thì Satan cũng có mặt ở đó. Các con đã cho phép nó ảnh hưởng trên các con mà chẳng bận tâm, và các con đã để nó điều khiển các con. Đôi khi các con biết việc các con làm là điều không đẹp lòng Chúa, nhưng ngay sau đó, các con chẳng để tâm về nó nữa. Đừng để xảy ra như vậy, hỡi các con!  HÃY LAU KHÔ NƯỚC MẮT MẸ ĐÃ ĐỔ RA KHI THẤY CÁC CON CƯ XỬ NHƯ VẬY.  Hãy cẩn thận, hãy dành thời giờ gặp gỡ Chúa trong nhà thờ.  Hãy đến nhà Cha của các con.  Hãy tìm thời giờ để sống với nhau trong gia đình và cầu xin ơn Chúa.  Hãy nhớ đến các người than yêu đã qua đời.  Hãy ban cho họ niềm hoan lạc nhờ dâng Thánh Lễ cho họ. Đừng nhìn những người nghèo đang xin các con một mẩu bánh với con mắt khinh bỉ.  Đừng đuổi họ xa khỏi bàn đầy tràn món ăn của các con.  Hãy giúp họ thì Thiên Chúa cũng sẽ giúp các con. Có thể là trong cách đó Thiên Chúa sẽ nhậm lời các con, và chúc lành mà Người muốn ban cho các con sẽ được thực hiện. Các con thân yêu! Các con đã quên rằng Satan hoàn toàn ảnh hưởng trên các con ngay cả trong chuyện này.  Đừng để xảy ra như vậy nữa. Hãy cầu nguyện cùng với Mẹ. Đừng tự lừa dối mình khi nghĩ rằng: “TÔI TỐT, CÒN NGƯỜI ANH EM CỦA TÔI KHÔNG TỐT”. Các con sai lầm rồi đó. 
 
    Với tư cách là một người Mẹ. Mẹ dặn dò trước các con vì mẹ yêu thương các con. Các bí mật có thật, bây giờ dân chúng chưa được biết nhưng khi biết rồi thì e quá muộn. Hãy cầu nguyện vì chẳng có gì quan trọng hơn việc cầu nguyện. Ước gì Chúa cho phép Mẹ tiết lộ một chút về các bí mật cho các con, nhưng những gì Thiên Chúa đang làm cho các con thì đã là hồng ân, hồng ân quá lớn rồi. 
 
    Các con thử nghĩ xem:  các con đã xúc phạm đến Chúa bao nhiêu rồi?  Các con đã dâng gì cho Chúa? Lần cuối cùng, khi các con từ bỏ một cái gì đó vì Chúa là khi nào?  Mẹ không muốn trách các con thêm nữa, nhưng Mẹ muốn kêu mời các con một lần nữa hãy cầu nguyện, ăn chay và đền tội. Nếu các con ăn chay vì muốn lãnh được ơn của Chúa, ước gì đừng ai biết. Nếu các con làm phúc bố thí cho người nghèo vì mong được ơn Chúa, chớ gì đừng ai biết ngoài Chúa và các con.  Hãy nghe Mẹ. Hãy suy nghĩ về sứ điệp này của Mẹ.” 
 
    Thuận Hà