Đức Mẹ

Bài Suy Niệm Về Sứ Điệp Đức Mẹ MỄDU 2

Tìm Kiếm Thánh Ý Thiên Chúa

Thuận Hà dịch

 
“Các con thân mến! Hãy cùng Mẹ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài dẫn dắt các con tìm kiếm Thánh Ý Chúa trên con đường nên thánh của các con. Và hỡi các con, những người còn xa rời sự cầu nguyện, hãy hoán cải và trong thinh lặng của tâm hồn, hãy tìm kiếm sự cứu độ cho linh hồn các con và nuôi dưỡng nó bằng lời cầu nguyện. Mẹ chúc lành cho tất cả mỗi người các con với chúc lành từ mẫu của Mẹ. Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
Đức Trinh Nữ Maria kêu gọi chúng ta cùng với Mẹ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để chúng ta kéo được sức mạnh và uy lực từ trời cao, để được bao bọc trong quyền năng từ Thiên Chúa. Cùng với các Tông Đồ Đức Mẹ đã kiên trì cầu nguyện chờ lời hứa của Chúa Giêsu: là ban Chúa Thánh Thần. Mẹ là hiền thê của Chúa Thánh Thần và Mẹ đầy lòng thương xót. Mẹ là người biết rõ nhất về quyền năng huyền nhiệm của Chúa Thánh Thần, bởi vậy Mẹ biết ngày nay chúng ta cần sức mạnh của Ngài rất nhiều. Chúng ta đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, và chúng ta được biết rằng Ngài thật sự hiện hữu. Vậy mà, xem ra quanh chúng ta toàn là những thần khác ngoại trừ Chúa Thánh Thần. Như vậy lời kêu gọi của Mẹ trở nên nghiêm túc và rất cần thiết cho mọi người tâm hồn, gia đình, và thế giới. Chỉ có một con đường nhằm cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa Thánh Thần là cầu nguyện. 
 
Việc đầu tiên chúng ta phải làm là hoán cải. Nói cách khác, nghĩa là đến trước nhan Thiên Chúa mà cầu nguyện không ngừng, xưng thú tội lỗi mình, tha thứ cho kẻ khác, từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa, từ bỏ những thần tượng, từ bỏ mọi sự lệ thuộc, và những hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa chấp nhận Thiên Chúa làm chủ đời sống chúng ta, để Thánh Ý Ngài được thể hiện. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể soi sáng tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể nhận ra Thánh Ý Chúa và sống trong Thánh Ý của Ngài. Chỉ khi chúng ta từ bỏ ý riêng, từ bỏ kế hoạch, những ước muốn và ý định riêng mình, chúng ta mới có thể bắt đầu cầu nguyện cho dự tính và kế hoạch của Ngài được thực hiện trong đời sống chúng ta. Để từ bỏ những dự tính của chúng ta, chúng ta mới tháo gỡ được những ràng buộc và được tự do, để có thể chấp nhận Thánh Ý của Thiên Chúa. Bởi vậy Chúa Giêsu nói: “Nếu ai muốn theo Thày, họ phải bỏ mình và vác thập giá mỗi ngày mà theo Thày.” (Lc 9,23). Để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, không có nghĩa là tiếp nhận những thông tin hay học hỏi về bất cứ điều gì nơi Chúa Giêsu mà là trở nên người có thể nhận lãnh ơn sủng, sức mạnh, những phép lạ và nước trời của Ngài. Một người môn đệ là người trở thành giống như thày của mình. Bởi vậy Chúa Giêsu nói rằng ai có đức tin trong Ngài sẽ làm những gì Ngài làm và làm được những việc lớn hơn nữa. (Ga 14,12). 
 
Trong khi tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trên con đường nên thánh, người đó phải cám tạ ơn Chúa cho từng giây phút trong cuộc đời, cho dù tốt hay xấu. Chấp nhận tất cả những gì xảy ra trong đời sống chúng ta có nghĩa tham dự vào Thánh Ý Thiên Chúa, như vậy nhận được sức mạnh của Ngài để chiến thắng sự dữ xâm nhập vào đời chúng ta. Chúng ta sẽ luôn nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa khi cận kề với Ngài qua sự cầu nguyện. Chúng ta cũng tuân phục lối sống, những nghề nghiệp và khuynh hướng mà Thiên Chúa muốn chúng ta nhận lấy hoặc rời bỏ. Nếu chúng ta đầu phục Thánh Ý Chúa hoàn toàn, thì Ngài sẽ khép lại những con đường và những cánh cửa mà Ngài không muốn chúng ta bước vô, ngược lại Ngài sẽ mở cho chúng ta những cái mà Ngài muốn chúng ta bước vào. Rất ít khi mà Thiên Chúa dẫn dắt một người nào bằng cách nói cho người ấy từ nội tâm cái nơi mà họ phải đến. Chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần linh ứng, soi sáng, dẫn dắt từ đáy tâm hồn chúng ta nơi mà Thiên Chúa ngự trị, không phải trong tâm trí, trong tưởng tượng, hay cảm xúc. Chúa sẽ dùng những dấu chỉ để tỏ lộ Thánh Ý của Ngài cho chúng ta. Chúng ta phải nhận ra những dấu chỉ này bằng giác quan tinh thần của mình, càng nhạy bén và mạnh mẽ hơn nơi những ai nhận lấy những lời của Mẹ nói trên một cách nghiêm chỉnh, nơi những ai đã đang theo lời đó từ bao nhiêu năm nay Mẹ hiện ra và bên chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe những lời này của Mẹ Thiên Đàng với trái tim chúng ta để chúng ta có thể tìm thấy một đời sống mới mà chỉ Chúa mới ban cho chúng ta được thôi. 
 
LM. Ljubo Kurtovic 
Medjugorje, 25 tháng 5, 2007