Công Giáo Khắp Nơi
Orlando, Fla, 4 tháng 3 năm 2010 (CNA / EWTN News). - Vào ngày Thứ tư, Các vị lãnh đạo Anh giáo truyền thống Mỹ đã chính thức yêu cầu được hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo. 
 

Sau một cuộc họp của Hội đồng Giám mục (Anh giáo truyền thống Mỹ) ở Orlando, các giám mục đã công bố: "Chúng tôi, Hội đồng Giám mục Giáo Hội Anh giáo truyền thống tại Mỹ (House of Bishops of the Anglican Church in America of the Traditional Anglican Communion) đã gặp nhau ở Orlando, Florida với vị niên trưởng của chúng tôi và với các Mục sư Christopher Phillips ở 'cơ sở tạm thời' Parish of Our Lady of the Atonement (San Antonio, Texas) và những người khác. " 

"Trong cuộc họp này, chúng tôi quyết định chính thức yêu cầu được thực hiện tại Hoa Kỳ các quy định của Tông Hiến Anglicanorum coetibus do Bộ Giáo lý Đức tin ban hành," bản tuyên bố viết. 

Tông Hiến Anglicanorum coetibus đã được ĐGH Benedict XVI công bố hồi cuối năm vừa qua qui định các biện pháp và kế hoạch của Tòa Thánh Vatican để cho phép các cộng đồng Anh giáo tham gia vào sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo. 

Theo linh mục David McCready, cha phó Nhà thờ St John's của Giáo phận Missouri Valley, thì các cộng đồng Anh giáo sẽ đi qua một tiến trình lâu dài và có nhiều giai đoạn. Mỗi giáo phận (của Anh Giáo truyền thống) sẽ họp hội nghị riêng và cuối cùng gặp nhau tại một hội nghị cấp quốc gia. Cha McCready tin rằng mặc dù có thể có nhửng phản ứng trong một số cộng đồng Anh giáo lúc ban đầu, vì "người ta thường lo lắng về những gì họ không biết," nhưng cuối cùng, khi mọi sự đã được làm sáng tỏ, thì sự tiến tới hiệp thông sẽ không là một vấn đề.

 
Trần Mạnh Trác