Người Chủ Chăn

Vatican (AsiaNews) - Thật là “không thể chấp nhập được” khi mà Giáo Hội Công Giáo bị tổn thương “thậm chí ở mức độ nhỏ” về vấn đề an tử. Quan niệm “cái chết êm diệu” thực tế là “tấn công vào ngay cốt lõi sự hiểu biết Kitô giáo về phẩm giá của sự sống con người và nếu giáo huấn của Giáo Hội bị tổn thương, thậm chí ở mức độ nhỏ, trong lĩnh vực như thế, thì khó mà bảo vệ sự tràn đầy của giáo lý Công Giáo một cách toàn vẹn”. Vì thế Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu gọi các giám mục “không ngừng kêu gọi tín hữu hoàn toàn trung thành với Huấn Quyền của Giáo Hội”.

Trách nhiệm của các vị mục tử là nhấn mạnh đến giáo huấn Công Giáo về tôn trọng sự sống được Đức Thánh Cha nói đến trong huấn từ tiếp kiến các giám mục Scoltland nhân kết thúc chuyến viếng thăm ad Limina của họ hôm 05/02. Đức Thánh Cha giải thích: “Những tiến triển mới đây về đạo đức y khoa và một số thực hành đã biện hộ cho lĩnh vực nghiên cứu phôi thai gây ra quan ngại to lớn. Nếu giáo huấn của Giáo Hội bị tổn thương, thậm chí ở mức độ nhỏ, trong lĩnh vực quan trọng như thế, thì khó mà bảo vệ sự tràn đầy của giáo lý Công Giáo một cách toàn vẹn”.

Đức Thánh Cha Bênêđcitô XVI cũng đề nghị các giám mục “ủng hộ và bảo vệ quyền của Giáo Hội được sống tự do theo niềm tin của mình trong xã hội”. Mặc dù vậy, ngài nói thêm: “Tất cả mọi người quá thường nhận thức giáo lý của Giáo Hội là một loạt các điều cấm và những quan điểm thụt lùi, trong khi trên thực tế, như chúng ta biết, đó chính là sự sáng tạo và truyền sức sống, và nó hướng về phía khả năng nhận thức đầy đủ nhất về tiềm lực to lớn của sự tốt đẹp và hạnh phúc mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong mỗi con người chúng ta”.

Trong bối cảnh này, một lời khuyên nhủ tối hậu đã được dành cho các nhà giáo dục Công giáo, bằng cách "khuyến khích", với "sự nhấn mạnh đặc biệt về chất lượng và chiều sâu của giáo dục tôn giáo, để chuẩn bị khả năng lưu loát và thông thạo cho giáo dân Công Giáo, có khả năng và sẵn sàng thực hiện sứ vụ của mình".


Nguyễn Hoàng Thương