Hộ Giáo

LTS : Nhân vụ Giáo Xứ Thái Hà ở Hà Nội, trang Truyện Kể Về Mẹ xin cống hiến mọi người một mẫu truyện của vị Lãnh tụ sáng lập ra đạo Hồi Giáo. Tuy không đồng đạo và đã từng đánh phá Đạo Thiên Chúa nhưng vị Lãnh tụ Hồi Giáo lại có lòng tôn kính Đức Mẹ.

Người ta biết cuốn kinh Coran , kinh thánh của đạo Mohammed (Hồi Giáo) cấm triệt để các ảnh tượng, vì họ cho là thờ ngẫu tượng.

Trong một lần đi thuyết giáo, ông Mohammed vị sáng lập đạo Hồi Giáo, đã bắt gặp một ảnh Đức Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi, ông do dự trước mẫu ảnh mà mọi dân tộc tôn sùng đó.

Sau đây là chuyện kể trong niên sử Ả Rập (El Azraki)  thời kỳ chiếm thành La Mecque thủ đô của Hồi Giáo, ông Mohammed ra lệnh xóa sạch hết
mọi hình tích mà ông gọi là ngẫu tượng trong đền Kaaba. Nhưng trên một cây gần cửa ra vào, có một mẫu tượng ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh bế Chúa Hài Nhi mà tiếng Ả rập gọi là Issia ibr Marian có nghĩa là : Nhờ Bà sẽ được cứu rỗI ; Ông ra lệnh múc nước giếng gần đấy, dùng vải tẩy sạch
hết mọi hình tích trong đền thờ, ông tuyên bố thêm :

"Tẩy xóa tất cả, trừ những gì tay ta che chở."

Và ông lấy hai tay che lấy ảnh Đức Mẹ. Tất cả những hình tích đều bị xóa hết, nhưng chỉ duy có ảnh của Đức Mẹ là còn nguyên vẹn không bị
xóa, vì ông đã lấy hai tay che lại.

Catholic World