BBT trang nhà Khơi-Nguồn

xin kính chúc quý đọc giả

một mùa Giáng Sinh An Lành

trong Chúa Hài Đồng Giêsu

một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng

Ca Ngợi

Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Halleluia, kính khen Ngài. 
Kính khen Ngài. Alle, Alle. (X6) 
Halleluia, kính khen Ngài.