ChucMungNamMoi

 Nhân dịp Xuân Nhâm DầnBBT trang nhà Khơi-Nguồn 

xin kính chúc quý đọc giả và toàn thể gia đình

một năm mới thánh thiện
sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc 
và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Ca Ngợi

Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Hát lên nào vì lòng này có Giêsu. 
Halleluia, kính khen Ngài. 
Kính khen Ngài. Alle, Alle. (X6) 
Halleluia, kính khen Ngài.