Chính khi ngắm nhìn Thánh Giá, chúng ta thấy phẩm giá và giá trị của con người cao cả biết bao. Không có điểm nào khác có thể giúp hiểu con người gía trị dường nào, chính bởi vì Thiên Chúa khiến cho chúng ta trở nên quan trọng đến thế, Ngài coi chúng ta quan trọng đối với Ngài đến độ đáng cho Ngài phải đau khổ. 

Read more ...

Trong Năm Linh Mục, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI khuyên linh mục hãy nên thánh.  Qua bức tâm thư này, tôi mong muốn góp phần vào việc thực hiện lời khuyên nầy đối với bản thân mình cũng như đối với anh em linh mục là những đồng sự thân thiết của tôi.  Căn tính linh mục là cơ sở của việc nên thánh.  Linh đạo linh mục là con đường nên thánh. 

Read more ...

Trong một thị kiến uy nghi, ngôn sứ Isaia cảm thấy mình hiện diện trước tôn nhan Thiên Chúa ba lần Thánh, khiến ông đâm ra hoảng sợ và nhận ra sự bất xứng của mình. Nhưng một thiên sứ Sêraphim đã thanh tẩy môi miệng của ông với cục than đỏ cháy và xóa bỏ tội lỗi của ông. Thế rồi ông cảm thấy sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi, và thưa: “Lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi” (x. Is 6,1-2-3-8).

Read more ...

Vatican (AsiaNews) - Thật là “không thể chấp nhập được” khi mà Giáo Hội Công Giáo bị tổn thương “thậm chí ở mức độ nhỏ” về vấn đề an tử. Quan niệm “cái chết êm diệu” thực tế là “tấn công vào ngay cốt lõi sự hiểu biết Kitô giáo về phẩm giá của sự sống con người và nếu giáo huấn của Giáo Hội bị tổn thương, thậm chí ở mức độ nhỏ, trong lĩnh vực như thế, thì khó mà bảo vệ sự tràn đầy của giáo lý Công Giáo một cách toàn vẹn”.

Read more ...

More Articles ...