“SPE SALVI facti sumus ” —Chúng ta được cứu rỗi trong hy vọng, Thánh Phaolô đã nói như thế với dân chúng thành Rôma, cũng như với chúng ta (Rom 8:24). Theo niềm tin Kitô, “ơn cứu chuộc” – hay ơn cứu độ - không chỉ đơn giản là một điều được trao ban. Ơn cứu chuộc được ban cho chúng ta theo nghĩa là chúng ta đã được trao cho hy vọng – một niềm hy vọng đáng tin cậy,

Read more ...

Ngày nay hay trong bất cứ thời đại nào, đã có những ngôn xứ giả hay những chứng nhân đã đứng lên phát biểu và làm cho chúng ta tin vào bất cứ những chuyện hoang đường nào. Cũng như trong nhiều trường hợp, những sự giả trá đó rất hiển nhiên, chúng ta rất dễ dàng biện phân.

Read more ...

Mỗi năm, Mùa Chay mang lại cho chúng ta một cơ hội theo ý Chúa Quan Phòng để đào sâu ý nghĩa và giá trị cuộc sống Kitô của chúng ta và khích lệ chúng ta khám phá lòng từ bi của Thiên Chúa, để đến lượt chúng ta trở nên từ bi hơn đối với anh chị em mình. Trong Mùa Chay, Giáo Hội quan tâm đề nghị một số công tác đặc biệt tháp tùng các tín hữu một cách cụ thể trong tiến trình canh tân nội tâm, đó là cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí

Read more ...

Chúng ta tìm thấy khắp nơi những tin tức về các loại phương pháp trị liệu,  các hoạt động tiềm tàng của con người đang khẳng định cho chúng ta một tương lai tốt đẹp, được tự do khỏi mọi đau khổ, v.v… Cũng như trong tất cả mọi chuyện, có những điểm đúng và có những điểm sai

Read more ...

Bạn cảm thấy bị phản bội bởi những người bạn…………………………...Mt 5;   1Cor 13
Những việc làm trở nên tầm thường………………………………….… Tv 37;  92;   Gv 5
Những nỗi lo lắng đè nặng trên bạn…………………………………………..Tv 46;   Mt 6

Read more ...

Chúng ta gặp thường xuyên những người tự nhận rằng là những Kitô hữu ngoan đạo, nhưng lại tán thành với những triết lý và giáo thuyết củaThời Đại Mới này. Những người này hành động như vậy vì thường là do sự vô ý hay bởi thiếu hiểu biết. Trách nhiệm của chúng ta là phải giúp họ nhìn thấy ánh sáng chân lý, ánh sáng mà chính Đức Kitô đã đem đến cho thế gian này.

Read more ...

More Articles ...