Các con thân mến!  Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện với Mẹ trong những ngày này.  Cầu nguyện nhiều hơn.  Ăn chay nghiêm túc ngày Thứ Tư và Thứ Sáu.

Read more ...

More Articles ...