Tôi xin chào mừng tất cả các bạn. Tôi rất vui khi tất cả các bạn đều hiện diện nơi đây. Tôi cũng đoan chắc về một điều khác nữa là các bạn hiện diện tại nơi đây chẳng phải do tình cờ. Các bạn có mặt tại đây vì Đức Mẹ đã mời gọi tất cả các bạn đến đây 

Read more ...

More Articles ...