Hiện tại Ivanka đã được 10 điều bí mật và Đức Mẹ hiện ra hằng năm với cô vào ngày 24/6.  Đánh dấu ngày Đức Mẹ hiện ra với 6 thanh thiếu niên là ngày 24/6/1981, đồng thời cũng là ngày Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Read more ...

More Articles ...