Khi viết bài này tôi nhớ lại khi tôi còn làm ‘phó xứ’ tại một giáo xứ Hoa Kỳ khá lớn và có một họ lẻ (Mission). Lần đầu tiên đến lượt tôi đi dâng Lễ Chúa Nhật tại họ lẻ này, Cha xứ người Mỹ cẩn thẩn dặn tôi

Read more ...

Tetka bắt đầu hành nghề chăn cừu vào lúc được bảy tuổi, và vẫn không bỏ nghề này. Cô thuộc chủng tộc cao quý và vững chắc mà Gospa đã chọn ở Medjugorje, và niềm tin của cô không bị pha lẫn điều gì, bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa.

Read more ...

More Articles ...