Sự trong trắng, sự giản đơn, sự nhẫn nhục, sự vâng phục, sự kiên nhẫn, tình yêu dành cho Thiên Chúa, lòng bác ái hướng đến những người chung quanh, sự khinh miệt và tách rời thế giới tội lỗi trần tục; sự trung trinh vẹn toàn, sự thinh lặng, sự tử tế và nhu mì, và sự khiêm tốn.

Read more ...

Việc đọc kinh Mân Côi là một việc đạo đức đã có lâu đời trong Giáo Hội Công Giáo. Trong các chủng viện, tu viện thường có thói quen lần chuỗi Mân Côi chung hàng ngày. Nhiều giáo dân cùng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày.

Read more ...

Nói về Mẹ, viết về Mẹ là một hạnh phúc lớn lao. Tiếng Mẹ sao dịu êm, sao mát dịu đến thế.  Mẹ trần thế đã là một tặng phẩm quí giá.  Mẹ thiêng liêng lại càng cao quí hơn thế nữa. Mẹ có tên là Maria.

Read more ...

“Mẹ triển dương như cây hương nam trên núi Libanô, như cây trắc bá trên đồi Sion… Mẹ đứng cao như cây thiên tuế xứ Canđê, như Vườn Hồng Giêricô…”

Read more ...

Ông Pierre Labouré, một nông dân sống bằng nghề trồng trọt trong ngôi làng Burgundy ở Pháp. Ông có một người vợ gương mẫu thánh thiện và sanh được 11 người con, 8 trai, 3 gái. Zoé là người con thứ chín trong gia đình.

Read more ...

More Articles ...