Tại Giáo Phận Roma, có 1 linh mục được đặc trách chuyên môn trừ qủy. Đã hơn 26 năm nay, Cha đã trừ  được rất nhiệu vụ qủy ám vào ngườt ta. Có rất nhiều vụ rất khó trừ, vì người bị qủy ám thường  không có đức tin, lại rất thờ ơ với chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 đã khuyến khích giáo dân, hãy tập cho con nít từ 5 tuổi trở lên biết lần chuỗi Mân Côi.

Read more ...

Nhóm phiên Dịch Các Giờ Kinh phụng Vụ (CGKPV) trong cuốn Kinh Thánh trọn bộ (1999) và cuốn Bốn sách Tin Mừng (2004) dịch ở Mt 1,18 ; Lc 1,27 ; 2,5 là thành hôn, và do đó đã gây thắc mắc cho một số độc giả trong nước cũng như ngoài nước :phải chăng dịch như vậy là phủ nhận Đức Ma-ri-a thụ thai mà vẫn còn đồng trinh ?

Read more ...

Câu chuyện Đức Mẹ trực tiếp can thiệp cho Claude hoán cải đã được đăng trong báo Immaculata số ra tháng Hai, 1982. Ít lâu sau khi bài báo được đăng tải thì một vị linh mục đến Marytown và cho chúng tôi biết toàn thể câu chuyện. Vị linh mục đó không ai khác hơn là Cha Robert O'Leary, người đã giáo huấn cho Claude và nhận anh vào Giáo Hội Công Giáo.

Read more ...

Mùa hè năm 1980, tôi đã đến thăm một gia đình Công Giáo Việt Nam định cư tại miền Tây Hoa Kỳ. Trước kia, gia đình này là một gia đình Công Giáo sùng đạo. Nhưng sau khi sang Hoa Kỳ được 1 năm, đã nghe lời dụ dỗ của Mục sư Tin Lành, bỏ đạo Công Giáo để gia nhập Tin Lành giáo.

Read more ...

More Articles ...