“Char Van, một người bị tai nạn xe hơi.  Bà đi Mễdu không phải vì đức tin, cũng không phải vì bà yêu Chúa mến Mẹ, song là để trốn nợ.  Sau đó bà đã được chữa lành và trở lại đạo làm chứng nhân cho Đức Mẹ và cũng là tông đồ đắc lực của Mẹ từ ngày đó.

Read more ...

Rwanda là một quốc gia đồi núi nằm ở phía Đông Phi Châu với dân số khoảng 8 triệu người.  Đất nước này có nhiều nội chiến và đặc biệt là cuộc nổi dậy của phiến loạn quân và cuộc diệt chủng vào năm 1994 với ước lượng một triệu người đã chết vì chiến tranh và đói khát.

Read more ...

Linh Muc Petar Ljubicic sẽ là người thông báo cho thế giới biết về những điều ‘BÍ MẬT’. Đây là bài viết về cuộc phỏng vấn của Lidja Kunza với ngài bên Mễdu mùa hè 2004 qua tờ tạp san Međjugorje.

Read more ...

More Articles ...