Hội Thánh dành Năm Phụng Vụ mới này để khuyến khích mọi người Công Giáo học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa, và sống theo Lời Chúa.Để mở đầu Năm Lời Chúa, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục vào Tháng 10 vừa qua để các Nghị Phụ cầu nguyện và bàn thảo về đề tài “Lời Chúa trong Đời Sống và Sứ Vụ Hội Thánh”

Read more ...

Mặc dù chúng ta gọi Thánh Kinh như là Cựu Ước và Tân Ước, nhưng chúng ta chỉ có một Thánh Kinh. Thánh Kinh là một câu truyện, câu truyện về tình yêu của Thiên Chúa đối với Dân Ngài. Mặc khải cuối cùng của tình yêu Thiên Chúa là Lời Chúa, Đức Chúa Giêsu Kitô, 

Read more ...

Trong bài bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các định nghĩa khác nhau về Lời Chúa. Lời Chúa còn hơn cả các sách Thánh Kinh, vì Lời Chúa chính là Đức Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng xuống trần để mặc khải cho chúng ta trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cách tóm tắt về mặc khải của Thiên Chúa và mặc khải này được lưu truyền thế nào trong Hội Thánh.

Read more ...

Trong bài trước chúng ta đã bàn về Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ Hội Thánh. Chúng ta đã thấy rằng trong Thánh Lễ, Hội Thánh nuôi chúng ta bằng cả hai bàn tiệc Lời Chúa lẫn bàn tiệc Thánh Thể. Nhưng tại sao hai bàn tiệc này dường như không mấy ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, kể cả đời sống của nhiều vị có nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa cho các chúng ta?

Read more ...

Khi nói đến Thánh Kinh, phần lớn người Tin Lành cho rằng Thánh Kinh là Lời duy nhất của Thiên Chúa nói với loài người, và Thánh Kinh là quy luật tối thượng và độc nhất mà mọi người phải theo. Thực ra, như đã trình bày trong hai bài trước, Thánh Kinh không phải là Lời Duy Nhất của Thiên Chúa, mà chỉ là Lời Chúa được viết trên văn tự.

Read more ...

Thánh Kinh là Lời Chúa được viết xuống dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Nhưng Thánh Kinh không chứa trọn vẹn Lời Chúa vì Lời viên mãn của Thiên Chúa chính là Đức Kitô, mà không một sách nào có thể chừa trọn. Lời này đến với chúng ta qua Thánh Kinh và Thánh Truyền. Cả hai hợp lại thành một Kho Tàng Đức Tin, được các Thánh Tông Đồ truyền lại trong Hội Thánh. 

Read more ...

More Articles ...

Page 1 of 3