Vào buổi sáng ngày 4 tháng 5, trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng tại Nhà Thánh Marta, Đức Phanxicô yêu cầu các thính giả của ngài “luôn ở hiền lành và khiêm nhường, để ta có thể đánh bại các lời hứa hão huyền và sự hận thù của thế gian”.

Read more ...

Hai môn đệ rời Giêrusalem trở về làng cũ. Giêrusalem là trung tâm tôn giáo. Rời Giêrusalem là dấu hiệu của sa sút niềm tin. Giêrusalem là trung tâm hoạt động. Rời Giêrusalem là dấu hiệu của chán nản buông xuôi. Trước kia hia ông đã bỏ nhà cửa, gia đình để đi theo Chúa Giêsu. 

Read more ...

“Chúa không dùng chiếc gậy của nhà ảo thuật”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng ngày thứ sáu 12 tháng 4 tại nhà thờ thánh Martha : ngài kêu gọi người giáo hữu phải “bền chí” và đừng “theo chủ nghĩa đắc thắng” là một cám dổ cho dời sống người Kitô hữu.

Read more ...

tôi có một điều gì đó để chia sẻ và điều đó là đức tin và sức mạnh của tôi. Do đó, tôi cầu xin Chúa luôn gởi đến cho tôi một người nào đó để giúp đỡ tôi trong cuộc lữ hành mỗi ngày của tôi, và đồng thời tôi cũng xin Chúa gởi đến cho tôi một người nào đó để tôi có thể chia sẻ đức tin và sức mạnh của tôi.

Read more ...

Mt 3:2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến." Mt 3:3 Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mt 3:10Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

Read more ...

Trong bản tin ngày 13.1.2005 của Thông tấn xã Công giáo (Vietcatholic News) người ta đọc được một tin ngắn nói về lý do tại sao người Công giáo Bra-zin bỏ sang Tin Lành. Bản tin ngắn ấy còn tiết lộ một  điều đáng mọi người công giáo phải suy nghĩ.

Read more ...

More Articles ...