Phán Xét Chung đang xảy ra, nó bắt đầu ngay bây giờ trong giòng đời của chúng ta. Phán Xét này được công bố trong từng giây phút của cuộc sống, như được làm chứng bằng sự chấp nhận của chúng ta đối với đức tin cứu độ hiện diện và hoạt động trong Đức Kitô, hoặc sự cứng lòng tin của chúng ta, với hậu quả là việc đóng lại trong chính mình.

Read more ...

Vài năm trước đây, một linh mục giảng tĩnh tâm cho những tù nhân trong một nhà tù cấp liên bang ở miền Nam Hoa Kỳ. Một trong những bài nói chuyện đề cập đến giáo huấn của Chúa Giêsu về sự trả thù. Chúa Giêsu nói:

Read more ...

Tập san Catholic Digest có mục thường xuyên được gọi là "The Open Door" (Cửa Rộng Mở). Trong mục này thường có hai hay ba câu chuyện do độc giả gởi đến. Những câu chuyện này kể lại sự hoán cải trở lại đạo Công Giáo của độc giả. Có một câu chuyện thật cảm động về chàng thành niên lớn lên trong một gia đình Công Giáo, từng tích cực hoạt động trong Giáo Hội, và sau đó gia nhập chủng viện. 

Read more ...

Trong mỗi thánh lễ, trên chiến long trời, lở đất này tái diễn: Đức Kitô chết – Đức Kitô sống lại. Trong sự lập lại chiến thắng của Chúa chúng ta. Bạn và tôi được thêm sức mạnh và can đảm để xua đuổi ma quỷ ra khỏi cuộc sống của mỗi người. Hãy tìm kiếm con quỷ trong cuộc đời riêng của bạn và với sự trợ giúp của Đức Kitô; Bạn trục xuất hắn ra.

Read more ...

Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích trong Thánh Lễ hôm nay, 17 tháng 10, 2013 tại nhà nguyện Thánh Mác-Ta: “Cần phải cầu nguyện để không mất đức tin. Những ai không cầu nguyện là bỏ rơi đức tin và biến đổi đức tin thành một ý thức hệ có tính cách luân lý, và không có Chúa Giêsu.” Nhưng, cầu nguyện, không phải chỉ là “đọc các kinh cầu.”

Read more ...

Kinh Lạy Cha chẳng những là một lời cầu nguyện, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa Cha vừa là nguồn gốc mọi sự, vừa là cùng đích mọi loài. Đó là niềm tin căn bản nhất, bao trùm cả lộ trình đi và về của con người. Vì vậy kinh Lạy Cha vừa có thể đọc xuôi, vừa có thể đọc ngược

Read more ...

More Articles ...