Tại thành phố Canton, tiểu bang Ohio có một ngôi nhà và một phụ nữ đã qua đời nhưng nay bà đang được giáo hội Công giáo điều tra để có thể phong thánh cho bà. Tiến trình phong thánh đã bắt đầu và nếu được Toà Thánh công nhận thì bà Rhoda Wise sẽ là vị thánh thứ 4 là người Hoa Kỳ. Ngôi nhà của bà ở Canton có thể trở thành một đền thánh hay một ngôi nhà thờ.

Read more ...

Các bạn xem, ơn Thánh Giuse phù hộ rất có giá trị cho một linh hồn. Ông giám đốc nói trên đã trung thành cầu xin Thánh Giuse, mặc dầu không hiểu kinh ông đọc, cũng chẳng biết là đọc cầu xin ai. Vậy mà ông đã được thưởng. Thánh Cả Giuse thật là Đấng rất quyền thế cầu bầu cho các tội nhân trở lại cùng Chúa

Read more ...

Câu chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 1900 tại một làng bên Trung Quốc. Làng có hai xã trưởng, một là Công Giáo và một không Công Giáo. Chẳng may, trong làng có một người vừa nghiện ma túy, vừa trộm cắp. Ông ta bị bắt và bị dân làng đánh đến chết. Xác nạn nhân bị lôi đến bỏ trước nhà thờ Công Giáo. Câu chuyện đến tai quan huyện tên Trương.

Read more ...

Edith Stein - Vị nữ tu Dòng Kính Carmel không những đã vui lòng nhận lấy sự đau khổ và cái chết cho mình một cách thụ động, nhưng với tên Dòng là "Benedicta a Cruce - người được chúc phúc bởi Thánh Giá“, Sơ còn muốn trở thành người hy sinh vác Thánh Giá với Chúa để cầu nguyện cho sự an lành của dân tộc bà, cho Giáo Hội và cho toàn thế giới.

Read more ...

More Articles ...

Page 1 of 3