Lúc trước, con là một trong những người không tin có ma quỷ. Lòng đầy kiêu căng, con thường công kích truyền thống của Giáo Hội Công Giáo. Giờ đây con thực sự tin là có ma quỷ! 

Read more ...

Có một lần, tôi mơ thấy được phỏng vấn Thượng đế. 

Con muốn phỏng vấn ta à? Thượng đế hỏi.
Nếu Ngài có thời gian.
Người mỉm cười:
Thời gian của ta là Vĩnh cửu ... Con muốn hỏi ta điều gì? 

Read more ...

More Articles ...