Gần đây, những kẻ chống đối Giáo hội Công Giáo đã tung ra những "trận chiến thiêng liêng mới" lợi dụng thời điểm lúc Giáo hội vừa trải qua cơn khủng hoảng của hàng giáo sĩ về vấn đề tình dục trẻ em, mà phần nào đã làm mất lòng tin tưởng nơi một số người.

Read more ...

“ - Thượng đế đã tạo ra chúng ta để chia sẻ những khó khăn, nên khó thể nói ai sống dễ hơn ai. Chỉ có những khác biệt mà thôi. Trước khó khăn, đàn ông thường đi đường thẳng, nhằm giải quyết nhanh nhất. Còn phụ nữ hay chọn đường vòng, rồi chia nhỏ những khó khăn ấy ra, và do vậy, có khi phụ nữ  lại là người tỏ ra thực tế hơn”.

Read more ...

Với Harry Potter, Ngài nói, tưởng chừng như là"vô thưởng vô phạt", nhưng thực ra Harry Potter thuyết phục trẻ em tin vào ma thuật đen. Trong Harry Potter quỷ ma hành xử một cách xảo quyệt và bí mật, dưới chiêu bài quyền lực phi thường, dùng thần chú và tai ương.

Read more ...

More Articles ...