Để đón nhận Chúa Thánh Thần một cách hữu hiệu hơn, chúng ta nên làm một nghi thức hòa giải với Thiên Chúa: chúng ta xin lỗi Chúa vì những lỗi mà chúng ta phạm đến Ngài. Chúng ta xin Chúa hãy lấy ra khỏi tâm hồn chúng ta những gánh nặng đang ngăn trở chúng ta ca ngợi Chúa.

Read more ...

Để tìm hiểu hơn về các đặc sủng trong Phong trào CTĐS, xin mời các bạn hãy đọc trong Công Vụ Tông Đồ từ chương 1 đến chương 4. Để tóm lược một cách tổng quát về lịch sử của phong trào, sau đây là các sự kiện chính dẫn tới sự tái khám phá những hoạt động của Chúa Thánh Linh trong Giáo Hội Công Giáo:

Read more ...