Chúng ta thường gặp những người tín hữu tự xưng là rất ngoan đạo nhưng lại tin vào sự chuyển kiếp. Nhiệm vụ chúng ta là phải chỉ dẫn cho họ biết sự thật, phải chứng minh cho họ biết rằng giáo thuyết luân hồi đi ngược lại với đức tin Kitô Giáo mà Giáo Hội đang sống và giảng dạy.

Read more ...

« Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. » (Gc 5, 14-16)

Read more ...

Một khi chúng ta dâng hiến đời sống mình cho Chúa, chúng ta ngày càng ý thức hơn về việc chiến đấu giữa sự lành và sự dữ đang diễn tiến chung quanh chúng ta. Và điều này càng rõ rệt hơn khi chúng ta đảm nhận một mục vụ đặc biệt nào đó (nhóm trợ tá, đặt tay, giảng dạy…)

Read more ...

Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa : thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa

Read more ...

Sứ mệnh của người trưởng nhóm là : 1) chiến đấu vì đức tin. 2) giữ sự hiệp nhất trong tinh thần khiêm nhường và hạ mình. 3) công bố mạnh dạn về một Đức Kitô đã chết và nay đã khải hoàn phục sinh. 4) công bố những kỳ công sống động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội hôm nay.

Read more ...

More Articles ...