Mỗi năm, vào dịp Mùa Chay, Giáo Hội lại mời gọi ta chân thành xem xét lại cuộc sống của mình dưới ánh sáng những lời dạy của Tin Mừng. Năm nay, tôi muốn đề nghị với anh chị em một vài suy tư về chủ đề lớn công bằng, bắt đầu từ khẳng định của Phao-lô:”Sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô" (x. Rm 3, 21-22).

Read more ...

 Các hiền huynh Giám Mục, các linh mục, những người sống đời thánh hiến và tất cả anh chị em tín hữu của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Hoa thân mến: “Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em.

Read more ...

Vào đầu năm mới, tôi muốn gửi những lời cầu chúc hòa bình nhiệt tình cùng với một sứ điệp hy vọng nồng nhiệt tới mọi người nam nữ trên thế giới. Tôi gửi những lời cầu chúc ấy bằng cách đề nghị cùng nhau suy tư về đề tài mở đầu sứ điệp này, một chủ đề tôi đặc biệt quan tâm, đó là ” Gia đình, cộng đồng hòa bình.

Read more ...

“Sốt sắng trong kinh nguyện”, “can đảm” trong đời sống đức tin, “yêu mến Chúa Giêsu Kitô”: Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhấn mạnh các nhân đức này và yêu cầu những người đã rửa tội bắt chước thánh Đa Minh để trở nên những “nhà thuyết giảng Thánh Kinh chân chính.”

Read more ...

VATICAN. Hôm 14-12-2007, Bộ Giáo lý đức tin đã công bố Văn kiện mới tái khẳng định quyền và nghĩa vụ của các tín hữu Kitô truyền giảng Tin Mừng, đồng thời bác bỏ những chủ trương sai lầm nhắm loại bỏ việc truyền giáo và việc đón nhận tha nhân vào Giáo Hội.

Read more ...

More Articles ...