“Hãy sửa soạn tinh thần các con cho Mùa Giáng Sinh.  Trong lời cầu nguyện của các con, hãy dâng lên cho ý chỉ đặc biệt của Mẹ.  Hãy hy sinh một điều gì đó mà các con thích nhất.”  (15-12-89)

Read more ...

Một lần nữa, Đức Nữ Vương Hòa Bình lại giải thích cho chúng ta trong sứ điệp của Mẹ về mục đích những cuộc hiện ra của Người.  Mục đích căn nguyên cơ bản là Tình Yêu Thiên Chúa đã gửi Mẹ tới với chúng ta để dẫn dắt chúng ta trên con đường cứu độ.

Read more ...

More Articles ...