Chia Sẻ

 

Mùa Chay Thánh nay lại về với ta

Dấu hiệu bụi tro để ta nhận thức,

Như nhắc nhở ta, thân phận yếu hèn,

Thật mỏng dòn và tan trong mây khói!

Vàng bạc, châu báu có nghĩa lý gì?

Như cơn gió thỏang bay xa cõi trần,

Vàng son, danh vọng chỉ là hão huyền,

Phù vân cứ mãi quanh ta xoay vòng.

Quyền danh, lợi lộc chỉ là thóang qua…

Thế gian đầy dẫy, ố uê kinh hồn!

Hồn cứ mãi đắm chìm trong lạc thú,

Phong trần, tục lụy khiến ta xa lầy.

Hỡi nhân loại, hãy tỉnh thức đam mê

Phủi bụi trần để ta đựơc an nghỉ!

Ở trong tình Giêsu! Yêu dấu bao la,

Ngài chịu khổ hình vì gánh tội ta.

Chính vì tội lỗi! thế gian xa lầy,

Đừng thờ ơ và cứng lòng chai đá!

Trước tình Ngài! chỉ vì yêu chúng ta,

Đừng chìm đắm trong đam mê thế tục

Hãy quay về để được Ngài thương xót,

Cứu hồn ta ra khỏi chốn bụi trần,

Ngài gột rửa cho sạch vết tỳ nhơ,

Hãy nhớ rằng ta chỉ là cát bụi!

Một mai kia khi nhắm mắt lìa đời

Chỉ mang theo mình linh hồn bất diệt!

Hồn tôi hỡi, hãy quay về nẻo chính,

Hãy dọn đường cho ngay thẳng lối đi

Để van xin lòng Chúa thứ tha cho,

Ơn nguồn cứu độ, Cha luôn tuôn đổ,

Chính nơi Ngài đang chờ đợi chúng ta,

Dòng suối ngọt để hồn ta an nghỉ!

Giêsu yêu ơi! Cha là nguồn hạnh phúc,

Cứu đòan con ra khỏi chốn lưu đầy,

Ban bình an, cữu rỗi cho muôn dân,

Được an nghỉ bên tình cha yêu dấu!

Thiên Đường, hạnh phúc Ngài đang dọn sẵn,

Người Cha yêu luôn hằng nghóng chờ ta,

Hãy mau lên, cất bước tiến quay về!

Nguồn hạnh phúc, muôn hồng ân chan chứa.

Rose Nguyễn

HinhLongThuongXot