Chia Sẻ

LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lần vào mỗi 3 giờ chiều, giờ tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa..

 

CÁCH LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng nếu không thể được thì có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể.

Bắt đầu bằng Một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi theo Chuỗi Mân Côi như sau:

- Mỗi hạt lớn đọc: 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình Thánh, Máu Thánh, Linh hồn và Thiên Tính của Con yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây: 
Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch của Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3 lần).