Chia Sẻ

BÀI GIỚI THIỆU VỀ THÔNG ĐIỆP LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (3)

III. Tín thác vào Lòng Thương Xót  Chúa.

1. Sự cần thiết của niềm tín thác

Chúng ta chỉ là những tạo vật khốn cùng trước Đấng Tạo Hoá - Đấng ba lần thánh, là nguồn mọi sự thánh. Ngài là Đấng Toàn Năng và Toàn Thương, vì thế chúng ta phải tín thác vào Chúa

570 Chúa Giêsu phán với chị Faustina "Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với Lòng Thương Xót của Cha với niềm tín thác, và đó là lý do tại sao Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha...Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức ảnh (Chúa Tình Thương) phải được trưng bày công khai trong Giáo Hội chứ không phải chỉ trong nội vi của tu viện. Qua bức ảnh, Cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn, vậy hãy để mọi người đến được với bức ảnh ấy."

1074 +.. Con hãy nói với thế giới về Lòng Thương Xót  và tình yêu của Cha.

Những ngọn lữa xót thương đang làm Cha rạo rực. Cha muốn trào đỗ trên các linh hồn. …con hãy làm hết khả năng của con để truyền bá tôn thờ Lòng Xót Thương của Cha. Cha sẽ bù đắp những gì còn thiếu sót. Con hãy nói cho nhân loại đau thương hãy xán vào Trái Tim đầy lân ái của Cha, và Cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ.

Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho mọi người biết Cha là Toàn Yêu và Toàn Thương. Khi một linh hồn đến với Cha trong niềm tín thác, Cha sẽ ban tràn đầy ân sủng đến nỗi họ không thể nén được trong mình mà phải giải chiếu những ân sủng cho các linh hồn khác.

2. Ơn thánh bởi lòng tín thác

378 Chúa còn hứa ban một hồng ân rất đặc biệt cho bạn và cho tất cả những người "loan báo Lòng Thương Xót vĩ đại của Cha. Cha sẽ bao bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng Cha. Và nếu tội lỗi của các linh hồn có đen đúa như bóng đêm, nhưng khi họ quay về với Lòng Thương Xót của Cha là họ đã dâng lên Cha một chúc vinh lớn lao nhất và là vinh quang cuộc Thương Khó của Cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha, Satan sẽ run giùng và chạy biến xuống tận đáy hỏa ngục."

570 Chúa Giêsu phán với chị Faustina "Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với Lòng Thương Xót của Cha với niềm tín thác, và đó là lý do tại sao Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha...Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức ảnh (Chúa Tình Thương) phải được trưng bày công khai trong Giáo Hội chứ không phải chỉ trong nội vi của tu viện. Qua bức ảnh, Cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn, vậy hãy để mọi người đến được với bức ảnh ấy."

723 Hôm nay, tôi đã được nghe những lời này: "Những ân sủng Cha ban cho con không phải chỉ dành cho con, mà còn cho một số rất đông các linh hồn khác nữa? Trái tim con là nơi thường trú của Cha, cho dù con rất khốn cùng. Cha liên kết con với Cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con, và ban cho con Lòng Thương Xót của Cha. Cha thực hiện những công trình Lòng Thương Xót  nơi mọi tâm hồn. Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn trên Lòng Thương Xót của Cha. Lòng Thương Xót Cha được xác định trong mọi công trình tay Cha thực hiện. Ai tín thác vào Lòng Thương Xót Cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của Cha, và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê dưới chân Cha."

1146 "Chớ gì các tội nhân đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến Lòng Thương Xót Cha là làm cho Cha được sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban cho họ nhiều ơn thánh hơn là họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt cho dù là một tội nhân khốn nạn nhất nhưng biết khẩn cầu đến Lòng Thương Xót Cha. Sự khốn nạn của các con không gây trở ngại cho Lòng Thương Xót Cha, ngược lại, Cha còn thánh hóa các con trong Lòng Thương Xót vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy viết rằng: trước khi Cha đến như Thẩm Phán chí công, trước tiên Cha sẽ mở rộng cánh cửa của Lòng Thương Xót Cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa Lòng Thương Xót của Cha, sẽ phải bước qua cánh cửa phép công thẳng của Cha. . ."

1182 + Hôm nay, Chúa phán với tôi, "Hỡi ái nữ của Cha, niềm hoan lạc sướng vui của Cha, không gì có thể ngăn cản không để Cha ban phát ơn thánh cho các con. Ái nữ của Cha, con hãy viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn đối với Lòng Thương Xót của Cha, con hãy hối thúc các linh hồn tín thác vào vực thẳm vô tận lòng từ ái của Cha, vì Cha muốn cứu vớt tất cả mọi người. Trên thập giá, nguồn mạch Lòng Thương Xót của Cha đã được lưỡi đòng khai mở cho hết mọi linh hồn ? Cha không loại trừ bất kỳ một ai!"

1396 Hôm nay, tôi đã nghe được tiếng nói trong tâm hồn: "Ôi, giá mà các tội nhân biết được Lòng Thương Xót của Cha, có lẽ họ đã không phải hư mất quá đông như vậy. Con hãy nói cho các tội nhân đừng sợ đến gần bên Cha; con hãy nói cho họ về Lòng Thương Xót vô bờ của Cha."

1397 Chúa phán với tôi, "Một linh hồn hư mất cũng làm cho Cha phải sầu não đến chết. Con hãy luôn luôn an ủi Cha khi con cầu nguyện cho các tội nhân. Kinh nguyện làm thỏa lòng Cha nhất là lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối cải. Ái nữ của Cha, con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn luôn được Cha đoái nghe và chấp nhận."

1485 Lời của Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn tội lỗi.

Chúa Giêsu: "Hỡi linh hồn tội lỗi, con đừng sợ hãi Ðấng Cứu Ðộ của con. Chính Cha đi bước đầu tiên để đến với con, vì Cha biết rằng tự sức con, con không thể nhấc nổi bản thân để đến cùng Cha. Con nhỏ ơi, con đừng trốn tránh Hiền Phụ của con; con hãy sẵn lòng tâm sự cởi mở với Thiên Chúa tình thương, Người rất muốn nói những lời tha thứ và ban phát dư đầy ân sủng của Người cho con. Linh hồn con đắt giá chừng nào đối với Cha! Cha đã ghi tên con trong bàn tay Cha; con đã được khắc sâu như một thương tích trong Trái Tim Cha."

1520 Hôm nay Chúa phán với tôi: "Cha đã mở rộng Trái Tim Cha như một nguồn mạch Lòng Thương Xót sống động. Các linh hồn hãy kín múc sức sống từ nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với biển cả Lòng Thương Xót này với niềm tín thác mạnh mẽ. Các tội nhân sẽ được nên công chính, và những người công chính sẽ được vững vàng trong đàng lành. Bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương  Xót Cha sẽ được tràn ngập niềm an bình thánh thiện của Cha trong giờ lâm tử."

1665 Trong giờ chầu Thánh Thể buổi tối, tôi đã được nghe những lời sau đây: "Con xem Lòng Thương Xót  của Cha dành cho các tội nhân lúc này đang biểu dương trong tất cả quyền năng. Con hãy xem con đã viết quá ít ỏi, chỉ là một giọt nhỏ về Lòng Thương Xót của Cha. Con hãy làm hết sức mình để các tội nhân có thể đến được với lòng nhân lành của Cha."

1666 Thứ sáu tuần thánh. Tôi đã được nhìn thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình nhưng chưa bị treo lên thập giá. Lúc ấy vẫn chưa đến giờ đóng đinh, và Chúa phán bảo tôi rằng: "Con là trái tim của Cha. Con hãy nói cho các tội nhân biết về Lòng Thương Xót Cha." Chúa ban cho tôi một tri thức nội tâm về toàn bộ vực thẳm Lòng Thương Xót Người dành cho các tội nhân, và tôi biết rằng những điều tôi đã viết thực sự chỉ là một giọt nhỏ mà thôi.

1728 "Con hãy viết: Cha là Ðấng Ba Lần Thánh và Cha gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu thương một linh hồn vương nhơ tội lỗi; nhưng nếu họ hối cải, thì lòng quảng đại Cha dành cho họ sẽ không còn một giới hạn nào; Lòng Thương Xót Cha ôm chặt và thánh hóa họ. Với lòng nhân lành, Cha theo đuổi các tội nhân trên mọi nẻo đường họ đi, và Trái Tim Cha hớn hở vui mừng khi họ trở về với Cha. Cha quên bẵng nỗi đắng cay mà họ đã gây ra cho Trái Tim Cha và Cha vui mừng vì họ trở về. Con hãy cho các tội nhân biết rằng không ai có thể thoát khỏi tay Cha; nếu họ trốn tránh Trái Tim từ ái của Cha, họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của Cha. Con hãy cho các tội nhân biết Cha lúc nào cũng đợi chờ họ, lúc nào cũng lắng tai nghe tiếng đập của trái tim họ? Khi nào nó sẽ đập nhịp vì Cha đây? Con hãy viết rằng Cha đang nói với họ qua nỗi đau cắn rứt của lương tâm họ, qua những thất bại và đau thương của họ, qua những cơn giông tố, và qua tiếng nói của Giáo Hội. Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân của Cha, Cha sẽ thịnh nộ với họ, kệ mặc họ với những hậu quả họ muốn."

1739 "Ái nữ của Cha, con hãy viết rằng Cha chính là Lòng Thương Xót đối với linh hồn sám hối. Sự xấu xa tày đình nhất của một linh hồn cũng không làm cho Cha phải nổi thịnh nộ; ngược lại, Trái Tim Cha chỉ động lòng tha thiết thương xót họ mà thôi."

1784 Hôm nay, trong cuộc chuyện vãn khá lâu, Chúa phán với tôi: ‘‘Cha khao khát ơn cứu độ cho các linh hồn biết bao! Hỡi thư ký rất thân thương của Cha, con hãy viết rằng Cha muốn trào đổ sự sống thần linh của Cha cho các linh hồn để thánh hoá họ, giá mà họ cũng sẵn lòng đón nhận ơn Cha. Các linh hồn tội nhất cũng sẽ đạt đến mức thánh thiện cao vời nếu như họ tín thác vào Lòng Thương Xót  của Cha. Những cõi sâu tiềm tàng trong hữu thể Cha sung mãn trào tràn lòng xót thương và trào ra cho tất cả những gì Cha đã tạo dựng. Niềm vui sung sướng của Cha là hoạt động trong một linh hồn, đỗ đầy cho họ Lòng Thương Xót của Cha và làm cho họ nên thánh. Vương quốc của Cha trên thế gian này là sự sống của Cha trong các linh hồn’’

Lm Giuse Nguyễn Văn Thắng