Lời Chứng

Con là Mỹ Ngọc.

Lần trước có lời chứng số 1 rồi. Con và chồng con vẫn đều đều đi dự nhóm hàng tuần tại nhà Cô chú Ánh -Lan ở gần nhà thờ Mẹ LA VANG, Santa Ana, Cali, mỗi tối thứ sáu, từ 7:30 --9:30 pm. Nhờ đó mà chúng con được học hỏi, lớn lên trong ơn sủng Chúa và dày dạn  kinh nghiệm về cách cầu nguyện qua Lòng Thương Xót chúa.


Bây giờ con biết áp dụng bài học qua Kinh Thánh để cầu nguyện tận bên Úc hay Việt Nam, có khi con nối đường dây cho những người mà con cầu chưa tới hay hết hẵn thì con lại nhờ thêm Cô Chú Ánh Lan, phụ giúp thêm ,thì họ được Chúa Chữa lành  100/100.Tạ ơn Chúa, alléluia.

Vài ngày trước đây con đã cầu nguyện cho vài người qua Phone được Chúa nghe,và nhậm lời.

Người thứ nhất là một dì  phứơc đang tu ở dòng Đa Minh Thủ Đức, năm nay Dì khoảng trên 70 tuổi, Dì bị bệnh Ung Thư Tử Cung nhưng nay đã cắt bỏ hết rồi.  Bác sĩ Tây y coi như đã chịu thua, đã vậy căn bệnh này làm cho Dì không ăn, không ngủ được, nên càng ngày càng mau xuống sắc và mất sức hơn nữa. Nhưng sau khi con cầu nguyện xua đuổi bệnh như lời Cha Sơn dạy, lạ lùng thay việc Chúa ra tay, bây giờ các bạn biết không, Di thấy đói, ăn được và ngủ rất ngon, Dì vui mừng lắm và  luôn  miệng nói cám ơn Chúa, ngợi khen Chúa đã chữa lành cho Dì rồi. Ngoài ra Dì còn nói Dì phải đi dự khóa Tĩnh tâm Khơi -Nguồn do nhóm Lòng Thương Xót của Cha sắp mở tại Việt Nam nữa.

Con viết vài hàng để xin làm chứng cho thấy Chúa Giêsu đang sống giữa những ai tin vào Danh Ngài !!!

Mỹ Ngọc