ÐK. Thân lạy Nữ Vương Mẹ Thánh rất nhân lành. Mẹ là nguồn vui sức sống nơi hy vọng. Ôi Ma-ri-a danh thánh rất dịu hiền, chân thành con xin phó dâng Mẹ trọn xác hồn.

PK. Giữa nơi lưu đầy đời con trăm nguy khốn, mưu chước ba thù phủ vây con tư bề. Ngước trông lên Mẹ lời con bao tha thiết. Ðoái xem con cùng Mẹ ơi xin thương hộ phù.

Lời Việt: Kim Long

 

Xin vui lòng nhấn chuột vào đây để xem lời nhạc (bản chính) dưới dạng PDF.