Chuyện Đời Xưa

Viện phụ I-sa-ác nói:

- Cha biết có một thầy, đang khi cắt lúa ngoài đồng, muốn ăn bông lúa liền nói với người phụ trách nông vụ: anh cho phép tôi ăn bông lúa mì nhé?

Người phụ trách nông vụ ngạc nhiên nói:

- Cánh đồng này là của cha mà sao cha lại xin phép con?

Thế đó, thầy này là người có lương tâm như thế nào.

Nhiều lúc họ sống đơn sơ một cách thật dễ thương.