Tạ Ơn

ĐK: Chúng con xin ngợi khen Cha.

Chúng con xin tạ ơn Người.

Bây giờ và mãi mãi.

Alleluia.

1. Vì những Hồng ân Chúa thương ban tràn lan.

 Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng.

Vì những tội ta Chúa khấn thương tha thứ.

Vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoài.

2. Vì những lầm than Chúa cất xa đời ta.

 Vì những niềm vui Chúa thương ban đêm ngày.

Vì những ngày xuân có muôn hoa tươi thắm.

Vì những chiều thu lá cây rơi âm thầm. 

(CD Ngợi tình Cha 2-14)