Chuyện Đời Xưa

Có thầy hỏi viện phụ Poemen về chán nản, ngài trả lời: "Nhàm chán sẽ xuất hiện khi chúng ta bắt đầu làm bất cứ việc gì và không có cái xấu nào xấu hơn nó; nhưng ai hiểu nó thì sẽ có được bình an."

Nếu người đi tu cũng như người lập gia đình hiểu rõ chữ "chán" thì sẽ hóa giải được bao nhiêu là vấn đề. Làm cái gì hoài mà không chán, ăn cái gì hoài mà không chán! Cái sáng suốt khôn ngoan của viện phụ Pô-ê-men là nêu ra: "không có cái xấu nào xấu hơn nó," vì thế triết gia Heidegger nói: "làm thánh là chỉ muốn một chuyện," và thánh Augustin nói: "Hạnh phúc là tiếp tục muốn cái mình đang có." Cũng chính vì thế mà triết gia Pascal nói: "Cái khốn cùng của con người là cứ thích giải trí," và "không chịu về phòng ngồi."

Các viện phụ đúng là "hiện đại." Phim trường Hollywood, kỹ nghệ giải trí Walt Disney, các nhà sản xuất game tuyển các bộ óc sáng tạo nhất hành tinh để sản xuất ra các sản phẩm giải trí làm sao để người tiêu thụ không một giây phút chán! Để "thần chán" lọt vào là chuyện không thể chấp nhận trong các công nghệ này.