Tài Liệu Khác

Thánh Giá không phải là điều tự chọn

Suy tư về “Đức Tin non nớt của Thánh Phêrô» 

Castel Gandolfo (Zenit.org). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói vác thánh giá không phải là một sự lựa chọn, đó là một sứ vụ tất cả mọi người Kitô hữu được kêu gọi thực thi. 

Đức Giáo Hoàng nói điều này hôm nay trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với nhiều ngàn giáo dân qui tụ trong sân nhà nghĩ hè giáo hoàng tại Castel Gandolfo, nam thành Roma. hôm Chúa Nhật 1/9. 

Khi qui chiếu về bài đọc Tin Mừng cho Thánh Lễ hôm nay, Đức Thánh Cha qui chiếu về đức tin của Thánh Phêrô, được chứng tỏ “còn non nớt và bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tâm lý thế giới này.’” 

Ngài đã giải thích rằng khi Chúa Kitô nói công khai về cách thế Người phải “chịu đau khổ nhiều, bị giết và sống lại, Thánh Phêrô phản đối, và nói “ Xin Chúa thương đừng để Thầy phải gặp chuyện ấy.’” 

Đức Thánh Cha nói “Rõ ràng Thầy và trò theo hai cách suy nghĩ trái ngược”. “Thánh Phêrô, theo logic con người, xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ để cho Con của Ngùơi kết thúc sứ vụ mình bằng cái chết trên thập giá. 

“Chúa Giêsu, ngược lại, biết rằng Chúa Cha, trong tình yêu lớn lao của Người đối với nhân loại, đã sai mình thí mạng sống cho những con người, và nếu điều này chỉ sự thương khó và thánh giá, thì đúng điều đó phải xảy ra.” 

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói thêm Chúa Kitô cũng biết rằng ”việc phục sinh sẽ là tiếng nói cuối cùng.” 

Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “Nếu để cứu chúng ta mà Con Thiên Chúa phải chịu đau khổ và bị đóng đinh, thì đó chắc chắn không phải vì ác ý của Cha trên trời. 

“Nguyên nhân của sự này là sự nặng nề của cơn bịnh mà Người phải cứu chúng ta khỏi: môt sự dữ rất nghiêm trọng và đưa đến sự chết nên sẽ đòi hỏi tất cả máu của Người. 

“Trên thực tế, chính nhờ sự chết và sống lại của Người mà Chúa Giêsu đã đánh bại sự tội và sự dữ, tái thiết lập sự thống trị của Thiên Chúa.” 

“Nhưng trận chiến chưa xong,” ngài nói thêm, “Sự dữ hiện hữu và chống đối trong mọi thế hệ, cả trong thế hệ chúng ta. Những sự ghê tởm chiến tranh, sự bạo lực đổ xuống trên kẻ vô tội, sự khốn khổ và sự bất công ngược đãi những kẻ hèn yêu, (những thứ đó) là gì, nếu không phải là sự dữ chống lại Nước Thiên Chúa ? 

“ Và làm sao ta ứng đối sự dữ như thế nếu không phải với tình yêu tay không (không có vũ khí) đánh bại sự hận thù, với mạng sống không sợ sự chết? Đó là quyền lực mầu nhiệm mà Cúa Giêsu đã sử dụng với cái giá không được hiểu và bị nhiều môn đệ bỏ rơi.” 

“Anh chị em thân mến,” Đức Thánh Cha nói tiếp,” để hoàn thành công trình cứu chuộc, Đấng Cứu Thế tiếp tục kéo theo mình và theo sứ vụ của mình những người nam và nữ là những kẻ sẵn sàng vác thánh giá và theo Người. 

“Cũng như với Chúa Kitô, vác thánh giá không phải là điều ‘được lựa chọn’ đối với các Kitô hữu; đúng hơn đó là một sứ vụ phải sẵn lòng chấp nhận do tình yêu.” 

“Trong thế giới hiện nay của chúng ta,” ngài nói thêm, “nơi những lực lượng chia rẽ và phá hoại xem ra thắng thế, Chúa Kitô không ngừng đề nghị sự mời mọc rõ rệt với mọi người: Ai muốn làm môn đệ của Thầy, thì phải từ bỏ tính ích kỷ của mình và vác thánh giá với Thầy.” 

Đ.Ô Nguyễn Quang Sách