Tài Liệu Khác

Một Sự Gặp Gỡ đổi mới với Chúa Giêsu Kitô

Đức Hồng Y Roger Mahoney,

 

Tổng Giám Mục địa phận Los Angeles

Pentecost May 11, 2008 – 5, Tháng Sáu, 2008

Lá thư này với số phát hành Pentesot Sunday, May 11 với đề tựa “Một Sự Gặp Gỡ Đổi Mới với Chúa Giêsu Kitô : Hướng Đi của Sự Truyền Bá Tin Mừng”. Lời tựa này có liên hệ tới lá thơ tông đồ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề tựa là “Tình Hình Giáo Hội ở Mỹ Châu”. Trong lá thơ này Đức Thánh Cha chỉ dẫn rằng tất cả những mục đích của Giáo Hội và những hoạt động của Giáo Hội  phải được chôn chác trong Một Sự Gặp Gỡ Đổi Mới với Chúa Giêsu Kitô. Trừ phi mà mọi người trong chúng ta có một sự gặp gỡ sâu xa với con người của Chúa Giêsu Kitô, những cố gắng của nhiều Kitô Hữu, dù có thiện ý tới đâu cũng không nảy sinh hoa quả.

Nuôi dưỡng bằng lời Chúa và đời sống bí tích, Kitô Hữu sẽ trở thành người truyền bá Tin Mừng. Gặp gỡ Chúa Giêsu cũng chính là sự gặp gỡ với Thiên Chúa. Chúng ta ở trong Giáo Hội vẫn còn thiếu sót trong sự giúp đỡ những Kitô Hữu cảm nhận được sức mạnh của Thiên Chúa có thể phá vỡ mọi xiềng xích. Chúung ta bày tỏ sự biết ơn đối với phong trào Canh Tân Đặc Sủng và những nhóm rao giảng Tin Mừng trong Giáo Hội của chúng ta. Qua những năm tháng trôi qua, những nhóm Canh Tân Đặc Sủng đã giúp rất nhiều người sống được những kinh nghiệm về sức mạnh cải thiện của Chúa Giêsu Kitô. Sức mạnh này đã cải thiện cuọc sống những người này một cách rất sâu xa.

Niềm hy vọng của tôi là chúng ta phải dành lấy mọi cơ hội trong các cuộc hoạt động nhà thờ và trong cuộc sống hằng ngày hầu có thể giúp đỡ bất cứ người nào chúng ta quen biết để có sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Trong sự gặp gỡ này, chúng ta sễ được chia sẻ sâu sắc hơn trong đời sống của Thiên Chúa. Sự gặp gỡ có thể xảy ra khi chúng ta công bố Tin Mừng vì Tin Mừng sẽ sống trong lòng của chúng ta và cũng sẽ sống trong đời sống của những người khác.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thường nhắc nhở chúng ta rằng món quà lớn nhất mà chúng ta có thể chia sẻ với mọi người không phải là giáo điều hay là những luật lệ nhưng chính là Chúa Giêsu đang sống. Không có gì quan trọng hơn là sự chia sẻ món quà quý báu này và chúng ta hãy luôn luôn tìm cơ hội để đem lại vinh quang cho Ngài.

Tôi  rất mong ước rằng, mọi giáo xứ trong giáo phận trở thành một cộng đồng truyền bá Tin Mừng. Tôi kêu gọi mọi giáo xứ hãy biến nơi thờ phượng Thiên Chúa của mình thành một nơi mà tất cả mọi lãnh vực hoạt động từ thánh lễ chúa nhật tới những cuộc họp về tài chánh và những cộng đồng sẽ có thể tạo ra một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô mỗi lần họp mặt. Chúng ta nên đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà chúng ta có thể tạo điều kiện để mọi người Kitô Hữu có thể gặp gỡ Chúa Giêsu qua mọi hoạt động củ nhà thờ chẳng hạn như là qua bí tích rửa tội hay là qua buỏi học tập kinh thánh. Bởi vì sự gặp gỡ với Chúa Giêsu và được chia sẻ tình thương vô bờ bến của Ngài sẽ vĩnh viễn thay đổi con người của chúng ta.

Daniel Dương, chuyển dịch