Tài Liệu Khác

    Ma Quỷ - Làm Cách Nào Để Chống Lại Chúng?

 

 
Ma Quỷ luôn rình mó 
con người.

"Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm, để chờ phán xét trong Ngày lớn lao" Thư Giuđa 1:6 

    Liên quan đến ma quỷ, trong Thánh Kinh chúng ta tìm gặp được những lời nhắn nhủ sau: "Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé" (Thư 1 Phêrô 5:8). 

    Thánh Tông Đồ Phaolô đã nói về ma quỷ như thế này: "Tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được" ( 1 Thư Côrintô 10:20-21). 

    Ai chính là Satan quỷ dữ và các loài ma quỷ? Làm thế nào và khi nào thì chúng bắt đầu có mặt? Có phải Thiên Chúa đã tạo ra chúng không? Ảnh hưởng của chúng mạnh mẽ đến cở nào nơi con người nhân loại chúng ta? Cách bảo vệ nào, nếu có, mà chúng ta cần dùng đến để chống lại chúng? 

    A. Làm Sao mà Satan và Các Loại Ma Quỷ Được Thành Hình?

    Từ khởi đầu trong lịch sử của nhân loại, khi con người - được Chúa tạo dựng - bắt đầu có mặt tại Vườn Địa Đàng, thì có một thiên thần của Thiên Chúa đã trở nên nổi loạn. Vì sao vậy? Thưa là vì không thỏa mãn được với vai trò của mình trong mọi kế hoạch sắp đặt của Thiên Chúa. Với việc Thiên Chúa tạo dựng nên Ông Adong và Bà Evà, vị thiên thần này đã cố tìm mọi cơ hội để hướng sự qui phục và thờ phượng của cặp vợ-chồng tiên khởi này khỏi Thiên Chúa, để chỉ có biết và thờ phượng mỗi một mình mình thôi. 

    Bằng việc nổi loạn chống lại Thiên Chúa và bằng cách dụ dỗ con người đầu tiên vào vòng vây của tội lỗi, vị thiên thần này đã tự biến mình trở thành Satan tội lỗi (Satan the Devil). Cùng lúc đó, cũng có những vị thiên thần khác cũng tham gia vào việc nổi loạn của vị thiên thần đã bị biến thành Satan quỷ dữ đó. Bằng cách nào? 

    Trong sách Sáng Thế Ký 3:1-6, chúng ta biết được rằng: 

    "Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: 'Có thật Thiên Chúa bảo: 'Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: 'Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: 'Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.' Rắn nói với người đàn bà: 'Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.' Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn." 

    Trong Thư Rôma 5:12, chúng ta biết được vì sao tội lỗi và ma quỷ đã ngập tràn: 

    "Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội." 

    Còn trong Khải Huyền 12:9, chúng ta lại biết được về hậu quả của Satan: 

    "Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó." 

    Theo Thánh Kinh, trước khi xảy ra nạn hồng thủy vì sự sa đọa của con người, một số thiên thần đã bất ngờ hướng sự thích thú của họ vào những người phụ nữ trên trần gian. Vì một lý do lầm lạc nào đó, "các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp; những cô họ ưng ý thì họ lấy làm vợ" (Sáng Thế Ký 6:2-4). Sự kết hợp này là bất thường, và "các cô này sinh cho họ những người con." Rồi lại chính những thụ tạo này lại bất tuân Thiên Chúa, để gia nhập vào cuộc nổi loạn của Satan hòng chống lại Thiên Chúa. 

    Khi Thiên Chúa mang cơn đại hồng thủy đến cho con người, thì tất cả những đứa con và mẹ của chúng đều bị hủy diệt hết cả thảy. Lúc đó thì những vị thiên thần nổi loạn này bị buộc phải rủ bỏ đi tính xác phàm con người để quay trở lại với bản chất cũ trước đây của mình. Tuy nhiên, họ không thể hồi phục lại "địa vị" cũ của họ với Thiên Chúa. 


Lũ Ma Tinh Quái dưới dạng 
các tiên nữ    Mà trái lại, đã bị Thiên Chúa tống khứ vào "ngục sâu trong tăm tối" như đoạn Thánh Kinh mở đầu bài viết có mô tả, cũng như qua Thư 2 của Thánh Phêrô 2:4, chúng ta biết thêm rằng: "Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố Địa Ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét." 

    Kể từ đó trở đi, những thiên thần xấu xa độc ác này đã bị mất đi "địa vị nguyên thủy," để trở thành những người bạn quỷ đồng hành của Satan, và đã phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa nơi ngục tối. Cũng chính từ đây mà các loài quỷ này đã không còn sức mạnh để vật chất hóa các thân xác con người nữa. Tuy nhiên, chúng lại có thể dụ dỗ con người vào những hình thức trụy lạc khác của thể xác. Ma quỷ cũng tích cực dối lừa con người bằng chính thứ thuyết thông linh (spiritism) của chúng, vốn có thể bao gồm những thứ như: dùng tà thuật, phù phép, hay bùa mê; hoặc nói ra những câu thần chú, vân vân... như Thánh Kinh đã cảnh cáo chúng ta: 

    "Giữa anh (em), không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thuỷ, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa, và chính vì những điều ghê tởm ấy mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh (em). Anh (em) phải sống trọn hảo với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em)" (Đệ Nhị Luật 18:10-13). 

    Số phận của những thiên thần độc ác này cũng tương tự như số phận của ma quỷ, nghĩa là bị hủy diệt đời đời. 

    "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó" (Máthêu 25:41) 

    "Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp" (Khải Huyền 20:10). 

    Vào lúc này thì chúng ta lúc nào cũng cần phải đứng vững để có thể chống đối lại chúng. Chúng ta thừa có đủ trí thông minh để biết được sức mạnh của Satan và làm thế nào để chúng ta có thể thành công chống lại Satan và các bạn ma quỷ đồng hành của Satan. 

    B. Satan Mạnh Mẽ Đến Cỡ Nào?

    Qua dòng lịch sử, Thánh Kinh cho chúng ta biết được Satan đã thâm hiểm vu khống và nói xấu Thiên Chúa: "Này con, hãy khôn ngoan cho thầy được thoả dạ và có thể đối đáp với ai sỉ nhục thầy" (Châm Ngôn 27:11). 

    Và Satan có ảnh hưởng rất lớn nơi con người: "Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần." 

    Đó là lý do tại sao mà ma quỷ có thể cám dỗ Chúa Giêsu bằng cách đề nghị đưa cho Ngài quyền lực và vinh quang: "Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: 'Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông'" (Luca 4:5-7). 

    Thánh Phaolô đã nói về sức mạnh của Satan như sau: "Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Kitô, là hình ảnh Thiên Chúa" (Thư 2 Côrintô 4:3-4). 

    Satan chính là "một kẻ nói láo và cha đẻ của nói láo," thế nhưng nó lại tự bộc lộ ra mình như là "một vị thiên thần của ánh sáng." 

    "Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối" (Gioan 8:44). 

    "Lạ gì đâu! Vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng!" (Thư 2 Côrintô 11:14). 

    Satan có đủ sức mạnh và biết cách dùng sức mạnh của nó để che mắt và làm lu mờ đi tâm trí của các nhà lãnh đạo ở thế giới tục trần và những đối tượng của họ. Với việc tuyên truyền sai sự thật và đầy tính gian dối, Satan luôn tìm cách lừa gạt con người như sách Daniel đã tường thuật. 

    Sức mạnh và sự ảnh hưởng của Satan là quá hiển nhiên trong thời của tiên tri Daniel. Khi Thiên Chúa gởi thiên thần đến trao một thông điệp khích lệ cho Daniel, thì thiên thần đã gặp phải sự phản kháng "Thiên sứ lãnh đạo vương quốc Ba-tư đứng chống lại ta hai mươi mốt ngày. Và này Michael, một trong các thiên sứ lãnh đạo cao cấp, đã đến trợ lực Daniel" (Daniel 10:12-23). 

    Và cũng trong sự kiện đó, Thánh Kinh còn cho chúng ta biết thêm được rằng: "Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại nghênh chiến với thiên sứ lãnh đạo Ba-tư. Ta vừa đi ra thì thiên sứ lãnh đạo Gia-van đến. Nhưng ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật. Không một ai hiệp lực với ta chống lại các vị đó, ngoại trừ thiên sứ Michael, tướng lãnh của các ngươi" (Daniel 10:20). 

    Còn trong Sách Khải Huyền 13:1-2, thì Satan lại hiện hình như là "con mãng xà" để "tự ban cho nó quyền năng và ngai báu của nó cũng như một quyền hành lớn lao!" 

    Do đó, chẳng có gì là ngạc nhiên khi Thánh Phaolô đã viết ra rằng: "Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. " (Êphêsô 6:12). 

    Và thậm chí ngay cả thời nay, những thế lực tội lỗi dưới quyền kiểm soát của Satan - thứ ma quỷ gian ác - đang ngấm ngầm tạo ra những ảnh hưởng lớn mạnh nơi các nhà lãnh tụ trần tục nói riêng, và nơi nhân loại chúng ta nói chung, từ đó khiến cho họ tạo ra những hành động tội ác không thể nào tưởng tượng được như tội diệt chủng, sự khủng bố, sự sát hại, vân vân.... 

    C. Cách Phòng Thủ Nào Mà Chúng Ta Có?  
 


Áo Giáp cùng Tổng Lãnh 
Thiên Thần Micae

    Chúng ta không thể nào kháng cự lại Satan và những tên ác thần của nó, cho dẫu là về thể xác hay tinh thần. Thế nhưng, Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta rằng: "Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người" (Êphêsô 6:10). 

    Chúng ta cần phải hướng đến Thiên Chúa để được Ngài bảo vệ, khi Thánh Phaolô nói thêm rằng: "Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ... anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối" (Êphêsô 6:11-13). 

    Bằng việc nhắn nhủ tới hai lần trong toàn bộ Chương 6 của Thư Êphêsô, Thánh Phaolô kêu gọi tất cả mọi người Kitô Giáo chúng ta hãy "mặc vào toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa." Từ "toàn bộ" nhằm ám chỉ rằng nếu việc che chống chỉ có nữa vời, thì chúng ta vẫn không thể nào có thể kháng cự lại được với ma quỷ. Thế đâu là những bộ phận thiết yếu của bộ binh giáp vũ khí tinh thần mà những người Kitô Giáo ngày nay rất cần đến để có thể kháng cự lại với ma quỷ? 

    D. Hãy Đứng Vững - Nhưng Bằng Cách Nào? 

    Thánh Phaolô giải thích: "Hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh" (Êphêsô 6: 14-18). 

    Thế chúng ta có thường cùng nhau đọc kinh tối trong gia đình của chúng ta trước khi chúng ta đi ngủ không? Chúng ta có biết làm việc thiện ích cho đồng loại khổ đau của chúng ta không? Chúng ta có biết quy hướng và trói trọn cuộc đời chúng ta vào trong Phép Thánh Thể, vào Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, vào Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ, không những qua lời nói trên môi miệng mà còn qua cả hành động không? 

    Có như thế thì khi chúng ta biết "ghét điều dữ và chuộng điều lành," (Amốt 5:15) thì chúng ta sẽ biết cách kiềm chế "mọi nẻo đường tà" (Thánh Vịnh 119:101) mà chúng ta sẽ bước. 

    Chân của những người lính La Mã xưa kia thường hay bị lún sâu trong các giày da vì những cuộc diễu hành dài vạn dặm trên các xa lộ của đế quốc, thế nhưng đối với những người Kitô hữu như chúng ta thì "chân đi giày là lòng hăng say để loan báo tin mừng bình an" (Êphêsô 6:15) đến cho tất cả mọi người. Chúng ta đi giày là để chuẩn bị cho việc hành động, cho việc rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa đến muôn nơi vì biết rằng: "đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!" (Rôma 10:15). 

    Thế đâu là "những tên lửa của ác thần" trong thời đại ngày nay? 

    Thưa, chúng có thể là: những sự xúc phạm lún sâu trong tâm trí của chúng ta, những lời nói dối, những sự thật nửa vời, vân vân... do chính kẻ thù và các vị "ngôn sứ giả" mang đến hòng cố làm lung lạc và suy yếu đi đức tin của chúng ta. Những thứ "tên lửa" này cũng có thể là những cám dỗ về mặt vật chất, khiến cho chúng ta cứ mãi bận rộn mua sắm để làm thỏa mãn cho lối sống phô trương của chúng ta với người khác, để có nhà to, xe đẹp, trang sức mỹ miều, quần áo đẹp lồng lộng, vân vân... 

    "Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa" (Thư 1 Phêrô 3:3-5). 

    "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi" (Thư 1 Gioan 2:15-17). 

    Năng tìm hiểu và học hỏi Lời của Thiên Chúa, sẽ giúp cho đức tin chúng ta kiên vững qua dòng thời gian vì: 

    "Người công chính của Ta nhờ lòng tin sẽ được sống; nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì Ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống... Mà không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người" (Do Thái 10:38-39; 11:6). 

    Thánh Phaolô kết thúc việc mô tả của Ngài về bộ áo giáp tinh thần với lời khuyên rằng: "Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa" (Êphêsô 6:17). 

    Mũ chiến bảo vệ cho cái đầu và bộ não - vốn cũng là trung tâm của việc đưa ra quyết định - của người chiến sĩ. 

    Cũng tương tự như thế, niềm hy vọng Kitô Giáo bảo vệ cho sức mạnh tinh thần của chúng ta, như đã nói trong Thư 1 Thêxalônica rằng: "nhưng chúng ta, chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ." 

    Thay vì phải làm tràn ngập tâm trí của chúng ta với những mục đích tục trần và những ước vọng hảo huyền về mặt vật chất, thì chúng ta nên hướng mọi suy nghĩ của chúng ta vào niềm hy vọng đã được hứa ban của Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu vì "chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa" (Do Thái 12:2). 

    E. Cầu Nguyện Liên Lũy Vào Bất Cứ Lúc Nào

    Việc dẹp bỏ Satan, cùng bè lủ ma quỷ ác độc của nó nơi thế giới tội lỗi này cũng đã gần kề. 

    Satan thừa biết được "khoảng thời gian vắn số đó không còn lâu nữa" vì "khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi, nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian... Con Mãng Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu" (Khải Huyền 12:12-17). 

    Do đó, điều quan trọng nhất cho chúng ta là phải biết cách kháng cự lại với Satan luôn vì nó rất sợ chúng ta cầu nguyện như lời khuyên của Thánh Phaolô: "Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi" (Êphêsô 6:18) vì cầu nguyện là tạo mối dây mật thiết với Thiên Chúa, nên ma quỷ chúng không muốn chúng ta có mối liên hệ gần gũi đó với Thiên Chúa. 

    Cầu nguyện có thể cũng cố chúng ta lên về mặt tinh thần và giúp chúng ta luôn ở trạng thái tỉnh thức. Vậy chúng ta hãy luôn ghi nhớ lời dặn của Thánh Phaolô là hãy luôn cầu nguyện, và đó cũng là cách giúp chúng ta chống lại ma quỷ và các đồng bọn tội lỗi của chúng. 

    Củng cầu nguyện và hướng về Đức Nữ Trinh Maria, để nhờ Mẹ đỡ nâng và chuyển cầu, chắc hẳn chúng ta sẽ không còn lẽ loi và yếu suy nữa trên con đường lữ thứ đức tin ở gian trần này! 

    Anthony Lê
    Vietcatholic.net