Tài Liệu Khác

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ TẠO DỰNG

 
Chúa Giêsu:  Này con, nếu con điều khiển những ước muốn của con theo Thánh Ý Cha thì con sẽ học hỏi được một bài học thánh thiện từ những việc làm hằng ngày của con.  Không có gì là nhỏ hay không quan trọng đối với Cha,  một cách nào đó, hãy suy niệm sự khôn ngoan và tốt lành của Cha.  Khi con trở thành tốt lành và không còn ích kỷ con sẽ thấy nó rất dễ dàng để hiểu ý nghĩa sâu xa của những sự việc xảy ra hằng ngày trong đời sống của con.  Một trái tim quảng đại, không ích kỷ sẽ thấy được nhiều hơn những gì xảy ra trước mắt. 
 
2.  Cha tạo dựng thiên đàng và vũ trụ để phục vụ con người.  Cha chỉ định các Thiên Thần giúp đỡ con người.  Thực tế, Cha vẫn tiếp tục phục vụ và giúp đỡ con người.  Nếu họ sống như điều Cha mong muốn, một ngày kia họ sẽ được hưởng hạnh phúc tuyệt vời với Cha trên Thiên Đàng. 
 
3.  Con đang làm gì để trả lại cho Cha những ơn huệ Cha đã và đang làm cho con?  Con phải phục vụ Cha mỗi ngày trong đời sống con.  Phải, con đã xao lãng phục vụ Cha trong sự quảng đại, ngay một ngày cũng không có.  Cha xứng đáng để được sự vâng phục, tôn kính và chúc tụng đời đời.  Đối với Cha, con đã thiếu nợ Cha từng hơi thở, từng phút giây trong đời sống của con.  Nếu không có Cha tiếp tục nâng đỡ thì không gì có thể giúp và làm hài lòng con được.  Tất cả những trợ giúp và ủi an là những việc làm từ bàn tay Cha. 
 
Suy niệm:  Nếu tôi viết xuống tất cả những hồng ân Chúa ban cho tôi thì tôi có thể soạn thành một cuốn sách.  Tất cả mọi sự, mọi người, những gì tôi đề cập tới đều là quà tặng của Chúa cho một mục đích.  Tất cả mọi vật, tất cả mọi sự trong đời sống đều là mục đích của Chúa cho tôi.  Bất cứ một hình thức nào cũng giúp cho tôi đoạt được hạnh phúc thiên thu.  Tôi phải từ chối những gì dẫn tôi sống xa mục đích không đẹp Thánh Ý Người.  Tất cả mọi sự đều phải được xử sự một cách khôn ngoan để giúp tôi sống tốt lành và có ý nghĩa.  Bằng cách dùng trí thông minh để điều khiển những nhu cầu cần thiết và những hoạt động hằng ngày, Tôi phải chứng thực tấm lòng thành của tôi cho tình yêu Thiên Chúa. 
 
Cầu nguyện:  Lạy Chúa,  những cái tốt lành của thế gian thu hút con chỉ là chấm mờ bên cạnh sự hoàn hảo lôi cuốn của Chúa.  Mong rằng những sự vật thế gian sẽ không bao giờ làm cho tư tưởng của con xa Chúa, là Đấng thiện hảo vô song.  Hy vọng con sẽ tránh xa được những người và vật có thể làm cho con phải lìa xa Chúa.  Những tốt lành của thế gian sẽ qua đi mau chóng, nhưng Thánh Ý Chúa sẽ không bao giờ qua đi.  Bây giờ con xin chọn Chúa bằng tấm chân tình hằng ngày chiến đấu với tội lỗi.  Xin ban cho con sức mạnh để con làm đẹp lòng Chúa trong cuộc đời này và tình yêu Chúa trên thiên đàng.  Amen 
 
Thuận Hà– My Daily Bread