Tài Liệu Khác

THIÊN THẦN BỔN MẠNG

(MEDJUGORJE DAY BY DAY)

 
Vào một ngày lễ các Thiên Thần bổn mạng, có lần Đức Mẹ nói với Jelene (người thường được nghe tiếng Đức Mẹ nói trong nói trong lòng) bên Mễdu: 
 
“Bữa nay Mẹ vui mừng với các Thiên Thần vì phần đầu kế hoạch của Mẹ đã được nhận biết.”  (ngày 21-03-84) 
 
Trong sách Xuất Hành nhắc về các Thiên Thần:  “Này Ta sai Thiên Sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa người vào nơi Ta đã dọn sẵn.  Trước mặt Người hãy ý tứ và nghe lời người.” (Xh 23, 20-21) 
 
SUY NIỆM:  Ở Mễdu, Đức Nữ Vương Hòa Bình nói về các Thiên Thần rất quan trọng đối với chúng ta.  Các thị nhân bên Mễdu thường được thấy nhiều Thiên Thần khi Đức Mẹ hiện ra với họ.  Vì các Đấng luôn luôn đi với Mẹ trong những ngày lễ Noel, Phục Sinh, hay những ngày lễ trọng v.v. 
 
Mỗi người chúng ta đều có một Thiên Thần bổn mạng chăm sóc.  Đây là đức tin của Giáo Hội qua bao thế kỷ, ngay trong Cựu Ước chúng ta đã thấy nhắc nhở đến như bài đọc bữa nay được Thánh Bernard Tiến Sĩ Hội Thánh nói về Thiên Thần như sau:  “Các Thiên Thần luôn bên cạnh chúng ta,  ở với chúng ta, hiện hữu trong cuộc sống này để bảo vệ và giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống trần gian.” 
 
THỰC HÀNH:  Hôm nay để kính ngày lễ Các Thiên Thần Bổn Mạng chúng ta hãy dâng lên các Ngài lời nguyện sau đây: 
 
Lạy đấng trung thành luôn đồng hành bên đời con.  Ngài được Thiên Chúa chỉ định để làm Bổn Mạng của con, Người không bao giờ bỏ con bơ vơ trong cuộc sống.  Con làm sao đủ lời để cám ơn Người về tình yêu, về sự trung thành của Người, và nhất là những ơn lành Người luôn giúp đỡ con.  Người canh giữ khi con ngủ, an ủi khi con sầu buồn, đẩy xa những nguy hiểm đe dọa trong đời sống, cảnh cáo những nguy khốn đang ập tới,  kéo con ra khỏi vòng tội lỗi, linh ứng những điều thiện cho con.  Người thúc hối con ăn năn khi sa ngã.  Giúp con hòa giải với Chúa khi lầm lạc.  
 
Con cầu xin Người đừng bao giờ lìa xa con, nhất là những khi bị cám dỗ.  Xin Người dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của con, và tất cả những việc thành kính con làm, xin giúp đỡ con bền đỗ trong ân sủng cho tới lúc con được về hưởng cuộc sống vĩnh hằng với Chúa trên Thiên Đàng.  Amen. 
 
LM. Richard Beyer 
Thuận Hà