Tài Liệu Khác

Dear God!

 
Oh! Jesus, my dearest Lord. 
Teach me wisdom of your words 
Just like you have taught your disciples many years ago. 
Teach me to recognize your words, 
Because your words are my breath of life. 
In which it can nourish my soul. 
It’s a song to praise your Glory! 
It’s a prayer from the need of your children 
And it depends upon your wishes 
I am asking God for your mercy 
Because I am an incomplete lost one 
Be near me when I am falling 
Encourage me when I’m so weak 
Giving me the joy and happiness in you 
Oh! Sweet Jesus I surrendered to you 
Take me as you wish and don’t leave me out of your sight 
Without you my life will be emptiness and incomplete 
Transform me so I can be complete 
Let me live in you - oh, my dearest God! 
You’re my hope and you are the strength of my life. 
Oh my God! Hear my deepest prayers 
My heart will not rest until you hear me. 
I have always adore you every minute of my life 
Cause you are my only God and my savior. 
Oh my dear Lord! I love you so much. 
 
  
 

Tình Chúa dấu yêu!


Chúa Giêsu yêu dấu của con ơi ! 
Hãy dạy con dòng chữ khôn ngoan 
Như thuở xưa đã dạy các tông đồ 
Dạy con nhận ra tíếng Chúa của thương yêu 
Vì lời Ngài là hơi thở của sự sống 
Là thần khí nuôi dưỡng linh hồn con 
Là bài hát để ca tụng danh Chúa 
nhu cầu ước vọng con dâng lên Ngài 
Còn tùy thuộc vào nơi Ngài ban phát 
Con nài van tình Chúa khoan dung 
Bởi vì con: người bất toàn và hay lạc lối 
Xin Ngài đỡ nâng khi con sa ngã 
Tăng sức mạnh khi con yếu đuối, đơn côi 
Cho con nhận biết nguồn vui, hạnh phúc nơi Ngài 
Ôi Chúa Giêsu! dòng suối ngọt, 
Con xin phó thác hồn con. 
Ngài ơi, đừng để con xa lìa đôi cánh 
Không có Ngài đời con sẽ tẻ nhạt, phôi phai 
Biến đổi con để nên hoàn thiện trong Ngài 
Hãy để con sống trong tình Giêsu yêu dấu 
Vì chính Ngài là niềm hy vọng và sức sống của đời con 
Ôi lạy Chúa, xin nghe lời khẩn nguyện 
Bao ước vọng sâu xa con dâng lên Ngài 
Tim con sẽ không ngừng nghỉ trông ngóng 
Chỉ khi nào Chúa nghe được tiếng con 
Tim con lúc đó mới thôi không mong mỏi 
Vì tin rằng tình Chúa sẽ đoái thương 
Con hằng luôn tôn thờ tình Chúa 
Qua mỗi phút giây của dòng đời con 
Vì chính Ngài là Thiên Chúa duy nhất   
Và là đấng cứu độ của đời con 
Ôi lạy Chúa, muôn đời con yêu Chúa 

Rose Nguyễn