Cựu Ước

ISAIA

Chương : 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24  25 
  26  27  28  29  30 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   61  62  63  64  65  66

Chương 1

I. PHẦN THỨ NHẤT SÁCH I-SAI-A

1. SẤM NGÔN TRƯỚC THỜI CHIẾN TRANH GIỮA GIU-ĐA VỚI A-RAM VÀ ÍT-RA-EN

Nhan đề

1 Thị kiến ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thời các vua Út-di-gia-hu, Giô-tham, A-khát, Khít-ki-gia cai trị Giu-đa.
Hạch tội dân bội bạc


2 Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì ĐỨC CHÚA phán:
"Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn,
nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.

3 Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó.
Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì.

4 Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm,
giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng!
Chúng đã bỏ ĐỨC CHÚA,
đã khinh Đức Thánh của Ít-ra-en, mà quay lưng đi.

5 Biết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa,
hỡi những kẻ cứ khăng khăng phản loạn!
Đầu chỗ nào cũng đau, tim tan nát cả rồi!

6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi lành lặn:
vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới,
chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu.

7 Xứ sở các ngươi hoang tàn,
thành thị các ngươi bị lửa thiêu.
Đất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt,
khiến trở nên hoang tàn như bị quân ngoại bang giày xéo.

8 Chỉ còn sót lại cô gái Xi-on, như túp lều trong vườn nho,
như cái chòi trong vườn dưa, như thành bị vây hãm.

9 Nếu ĐỨC CHÚA các đạo binh
chẳng để lại cho chúng ta một ít người sống sót,
thì chúng ta đã ra như Xơ-đôm, đã giống Gô-mô-ra.

Hạch tội quân giả hình

10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm,
hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán.
Hỡi dân Gô-mô-ra,
hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.

11 ĐỨC CHÚA phán: "Ngần ấy hy lễ của các ngươi,
đối với Ta, nào nghĩa lý gì?
Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy.
Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm!

12 Khi các ngươi đến trình diện Ta,
ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta?

13 Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.
Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng,
ngày sa-bát, ngày đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác
rồi lại cứ lễ lạt linh đình.

14 Ta chán ghét những ngày đầu tháng,
những đại lễ của các ngươi.
Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta,
Ta không chịu nổi nữa.

15 Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn;
các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe.
Vì tay các ngươi đầy những máu.

16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa.

17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.

18 ĐỨC CHÚA phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.

19 Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta,
các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.

20 Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,
các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo."
Miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.

Than vãn về Giê-ru-sa-lem

21 Đô thị vốn trung tín xưa kia
sao nay lại trở thành con điếm?
Đô thị xưa kia vốn chính trực,
vốn là nơi ngự trị của đức công minh,
sao nay lại đầy lũ giết người?

22 Bạc của ngươi đã biến thành gỉ sét,
rượu ngon thì bị pha nước vào.

23 Các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch,
đồng loã cùng trộm cướp.
Tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp.
Chúng không phân xử công minh cho cô nhi,
cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ.

24 Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng,
ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng vạn năng của Ít-ra-en:
"Nào! Ta sẽ phạt quân đối nghịch Ta, cho hả dạ,
sẽ báo oán những kẻ thù của Ta.

25 Ta sẽ trở tay chống lại ngươi.
Gỉ sét của ngươi, Ta sẽ tẩy sạch,
như người ta lấy muối luyện kim.
Mọi cặn bã của ngươi, Ta sẽ loại bỏ.

26 Ta sẽ cho các thủ lãnh của ngươi nên giống như hồi trước,
và các cố vấn của ngươi tựa thuở ban đầu.
Sau đó, ngươi sẽ được gọi
là "Thành phố của đức công minh", là "Đô thị trung tín".

27 Xi-on sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực,
và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh.

28 Quân phản loạn và phường tội lỗi sẽ cùng bị đập tan,
những kẻ bỏ ĐỨC CHÚA đều phải tiêu vong.

Hạch bọn thờ cây thánh vườn thiêng

29 Các ngươi sẽ phải xấu hổ
vì những cây vân hương mà các ngươi ưa thích,
sẽ phải nhục nhã vì những khu vườn các ngươi đã chọn,

30 vì các ngươi sẽ như cây vân hương lá héo tàn
tựa khu vườn không còn nước.

31 Người mạnh thế sẽ trở nên cái bùi nhùi,
và việc nó làm sẽ thành một tia lửa,
khiến cả hai cùng cháy mà không ai dập đi."

Chương 2

Hoà bình vĩnh cửu

1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

2 Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA
đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.
Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,

3 nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng: "Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA,
lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,
để Người dạy ta biết lối của Người,
và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.
Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,
từ Giê-ru-sa-lem, lời ĐỨC CHÚA phán truyền.

4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia
và phân xử cho muôn dân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.

5 Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi,
ta cùng đi, nhờ ánh sáng ĐỨC CHÚA soi đường!

Oai phong của ĐỨC CHÚA

6 Vâng, Chúa đã bỏ rơi dân Ngài là nhà Gia-cóp,
vì họ chứa đầy thầy bói phương Đông và thầy chiêm
như những người Phi-li-tinh;
họ thoả hiệp với người ngoại quốc.

7 Đất nước họ đầy bạc đầy vàng, kho tàng thì vô hạn;
đất nước họ đầy ngựa, chiến xa thì vô số.

8 Đất nước họ đầy những tà thần.
Họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tạo tác,
trước những vật ngón tay họ làm thành.

9 Thế là phàm nhân đã bị hạ, con người đã bị đè sát đất,
xin Chúa cũng đừng dung tha.

10 Hãy chui vào hốc đá, ẩn mình trong bụi đất,
để tránh nỗi kinh hoàng ĐỨC CHÚA gây ra,
tránh oai phong lẫm liệt của Người.

11 Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống,
con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục;
trong ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn.

12 Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh đã dành sẵn một ngày
để trị tất cả những gì kiêu căng ngạo nghễ,
trị tất cả những gì tự cao tự đại: chúng sẽ bị hạ xuống,

13 trị mọi cây hương bá Li-băng ngạo nghễ vươn cao,
và mọi cây sồi xứ Ba-san,

14 mọi quả núi ngạo nghễ, và mọi ngọn đồi vươn cao,

15 mọi cây tháp cao vời, và mọi tường luỹ kiên cố,

16 mọi tàu bè Tác-sít và mọi du thuyền lộng lẫy.

17 Người phàm tự kiêu sẽ bị khuất phục,
và con người ngạo nghễ rồi sẽ bị hạ xuống;
ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn.

18 Các tà thần sẽ đồng loạt biến đi.

19 Người ta sẽ chui vào hốc đá, vào khe đất,
để tránh nỗi kinh hoàng ĐỨC CHÚA gây ra,
tránh oai phong lẫm liệt của Người,
khi Người đứng lên làm cho đất hãi hùng.

20 Ngày đó, con người sẽ ném cho chuột chù, cho dơi
những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ
mà họ đã làm ra để thờ.

21 Họ sẽ chui vào hang đá, vào kẽ núi,
để tránh nỗi kinh hoàng ĐỨC CHÚA gây ra,
tránh oai phong lẫm liệt của Người,
khi Người đứng lên làm cho đất hãi hùng.

22 Hãy tránh xa người đời,
họ chỉ có hơi thở trong lỗ mũi, có gì đáng giá đâu!

Chương 3

Cảnh hỗn loạn tại Giê-ru-sa-lem

1 Này đây Chúa là ĐỨC CHÚA các đạo binh, cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa mọi chỗ nương chỗ tựa:
chỗ tựa chỗ nương là bánh và nước,

2 người hùng và chiến sĩ, quan toà và ngôn sứ, thầy bói và kỳ mục,

3 sĩ quan và thân hào, cố vấn với phù thủy cao tay
và những kẻ thạo nghề bùa ngải.

4 Ta sẽ đặt bọn nhãi con làm người chỉ huy chúng,
và lũ trẻ ranh làm người cai trị chúng.

5 Dân chúng sẽ ức hiếp lẫn nhau,
người thân cận ức hiếp người thân cận;
nhãi con hỗn láo với ông già,
đứa vô loại hỗn láo với người quyền quý.

6 Người ta sẽ níu lấy người anh em trong nhà cha mình mà nói:
"Anh còn áo choàng, hãy làm đầu chúng tôi,
và đống hoang tàn này sẽ ở dưới quyền anh."

7 Ngày đó, người kia sẽ lên tiếng nói:
"Tôi không muốn làm thầy thuốc đâu,
và trong nhà tôi chẳng có bánh, cũng chẳng có áo choàng,
xin đừng đặt tôi làm đầu dân."

8 Giê-ru-sa-lem sẩy chân, Giu-đa té nhào,
vì chúng đã nói và hành động chống lại ĐỨC CHÚA,
phản loạn trước tôn nhan vinh hiển của Người.

9 Vẻ mặt của chúng là bằng chứng cáo tội chúng;
chúng khoe tội mình như Xơ-đôm, chứ không giấu giếm.
Thật khốn cho chúng, vì chúng tự chuốc hoạ vào thân.

10 Hãy nói: người công chính thật có phúc,
vì kết quả việc họ làm, họ sẽ được dùng được hưởng.

11 Khốn thay kẻ gian ác, thật khốn thay,
vì hậu quả việc tay nó làm, nó sẽ phải chuốc lấy.

12 Kẻ ức hiếp dân Ta là một đứa trẻ con,
những kẻ cai trị nó lại là đàn bà.
Ôi dân Ta, những kẻ dẫn dắt ngươi làm ngươi lạc hướng,
đường lối ngươi đi, chúng làm cho rối loạn!

13 ĐỨC CHÚA đứng lên cáo tội, Người đứng đó xét xử chư dân.

14 ĐỨC CHÚA đưa ra toà xét xử
hàng kỳ mục và những kẻ lãnh đạo dân Người:
"Chính các ngươi đã ăn hại vườn nho.
Của cải người nghèo các ngươi đã bóc lột
còn đang ở trong nhà các ngươi.

15 Cớ sao các ngươi lại chà đạp dân Ta,
làm tan nát mặt mày những kẻ nghèo khó? "
Sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh!

Phụ nữ Giê-ru-sa-lem

16 ĐỨC CHÚA phán: Vì các con gái Xi-on kiêu kỳ,
chúng vừa đi vừa vênh mặt, liếc mắt,
chúng bước đi nhún nhẩy, khua kiềng đeo chân,

17 nên Chúa Thượng sẽ làm cho con gái Xi-on ghẻ chốc đầy đầu,
và ĐỨC CHÚA sẽ lột trần chúng.

18 Ngày đó, Chúa Thượng sẽ lấy đi đồ trang sức: kiềng, hình mặt trời, hình trăng khuyết,19 vòng cổ, xuyến, khăn trùm,20 khăn chít, xà tích, thắt lưng, hộp phấn son, bùa phép,21 nhẫn, khuyên mũi,22 áo ngày lễ, áo khoác, áo choàng, túi cầm tay,23 gương soi, áo vải mịn, dải cột tóc, khăn trùm dài.

24 Thay vì hương thơm sẽ là mùi thối,
thay vì thắt lưng là sợi dây thừng,
thay vì bím tóc là đầu cạo trọc,
thay vì áo đẹp là khố vải thô,
thay vì nhan sắc là vết sắt nung.

Nỗi khốn khổ của Giê-ru-sa-lem

25 Nam nhi của ngươi sẽ ngã gục vì gươm,
anh hùng của ngươi sẽ tử trận.

26 Các cửa thành than vãn, để tang,
nó sẽ ngồi dưới đất trơ trọi một mình.

Chương 4

1 Ngày đó, bảy bà sẽ níu lấy một ông mà nói: "Bánh ăn áo mặc, chúng em sẽ liệu lấy; chỉ xin được mang tên chàng, xin chàng cất đi cho nỗi khổ nhục của chúng em."

Chồi non của ĐỨC CHÚA

2 Ngày đó, chồi non ĐỨC CHÚA cho mọc lên
sẽ là vinh quang và danh dự,
và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh
sẽ là niềm hãnh diện và tự hào
cho những người Ít-ra-en thoát nạn.

3 Những người sống sót ở Xi-on
và những kẻ còn sót lại ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh.
Tất cả được ghi tên vào sổ để sống tại Giê-ru-sa-lem.

4 Khi Chúa Thượng đã dùng thần khí thông minh
và thần khí có sức thiêu huỷ
mà tẩy sạch các thiếu nữ Xi-on khỏi những gì ô uế,
và gột rửa Giê-ru-sa-lem khỏi máu đã đổ ra trong thành,

5 thì trên khắp núi Xi-on, và trên những người hội họp ở đó,
ĐỨC CHÚA sẽ tạo ra một đám mây ban ngày,
một đám khói và một ngọn lửa rực sáng ban đêm.
Thật vậy, trên tất cả,

6 là mái lều
làm bóng râm ban ngày cho khỏi nóng,
làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa sa.

Chương 5

Bài ca vườn nho

1 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi,
bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình.
Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ.

2 Anh ra tay cuốc đất nhặt đá,
giống nho quý đem trồng,
giữa vườn anh xây một vọng gác,
rồi khoét bồn đạp nho.
Anh những mong nó sinh trái tốt,
nó lại sinh nho dại.

3 Vậy bây giờ,
dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi,
xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho.

4 Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi,
mà tôi đã chẳng làm?
Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?

5 Vậy bây giờ tôi cho các người biết
tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi:
hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang,
bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo.

6 Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu,
không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm;
sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống.

7 Vườn nho của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
chính là nhà Ít-ra-en đó;
cây nho Chúa mến yêu quý chuộng,
ấy chính là người xứ Giu-đa.
Người những mong họ sống công bình,
mà chỉ thấy toàn là đổ máu;
đợi chờ họ làm điều chính trực,
mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

Các lời nguyền rủa

8 Khốn thay những kẻ tậu hết nhà nọ đến nhà kia
nối thêm ruộng này đến ruộng khác,
tới mức không còn chỗ trống nào
và chỉ còn một mình các người ở lại trong xứ!

9 Tai tôi nghe tiếng ĐỨC CHÚA các đạo binh thề rằng:
nhà cửa có nhiều cũng sẽ tan hoang,
có lớn và đẹp cũng không người ở.

10 Mười sào nho chỉ cho một thùng rượu,
một tạ hạt giống chỉ cho một giạ lúa.

11 Khốn thay những người dậy sớm để chạy theo ma men,
những kẻ kề cà mãi tới khuya, cho rượu nung đốt chúng.

12 Giữa tiếng đàn sắt, đàn cầm, tiếng trống con và tiếng sáo,
chúng chè chén say sưa;
còn hành động của ĐỨC CHÚA, chúng không ngó ngàng,
việc tay Người làm, chúng chẳng nhìn xem.

13 Bởi thế, dân Ta bị lưu đày vì thiếu hiểu biết;
hàng quyền quý chết đói, quần chúng phải khát khô.

14 Bởi thế, âm ty mở họng lớn, há mồm to quá chừng,
hàng quý tộc và quần chúng của thành xuống đó
cùng với tiếng reo vui ồn ào.

15 Phàm nhân đã bị hạ, con người đã bị đè sát đất,
bọn kiêu căng đã phải cúi mặt chẳng dám nhìn lên.

16 ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ được suy tôn,
khi Người phán quyết,
và Thiên Chúa chí thánh
sẽ biểu dương sự thánh thiện của Người,
khi Người bày tỏ đức công minh.

17 Chiên con sẽ gặm cỏ ở đó, như trong đồng cỏ của chúng,
ngoại kiều sẽ kiếm ăn trong chốn hoang tàn xưa đầy súc vật béo.

18 Khốn thay những kẻ lấy dây gian tà kéo lầm lỗi,
và dùng thừng kéo xe mà lôi theo tội ác.

19 Chúng nói: "Ước chi Người vội vàng, mau mắn
thực hiện công việc của Người, để chúng tôi trông thấy.
Ước chi kế hoạch của Đức Thánh Ít-ra-en
được đem ra thi hành, cho chúng tôi hay biết."

20 Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt,
những kẻ biến tối thành sáng, sáng thành tối,
biến cay đắng thành ngọt ngào, ngọt ngào thành cay đắng.

21 Khốn thay những kẻ coi mình là khôn ngoan,
và cho mình là thông minh,

22 khốn thay những anh hùng tửu lượng,
những tay vô địch nghề pha chế rượu nồng,

23 những kẻ vì nhận quà hối lộ
mà tuyên bố kẻ có tội là công chính,
và phủ nhận sự công chính của người công chính.

24 Vì thế, như lưỡi lửa thiêu rơm,
và cỏ khô tiêu tan trong ngọn lửa,
rễ chúng sẽ ra như mục nát,
và nụ hoa của chúng sẽ bay lên như bụi,
vì chúng đã khinh thường luật của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
và coi nhẹ lời của Đức Thánh Ít-ra-en.

Cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA

25 Vì thế, ĐỨC CHÚA đã nổi cơn thịnh nộ với dân Người,
Người đã giơ tay phạt chúng,
Người đánh chúng, khiến núi non chấn động,
và thây chúng như rác rưởi giữa phố phường.
Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,
và tay Người vẫn còn giơ lên.

Kêu gọi kẻ xâm lăng

26 Người sẽ phất cờ hiệu cho một dân tộc từ phương xa,
huýt nó từ tận cùng cõi đất
và kìa, nó đang đến vội vàng, nhanh nhẹn.

27 Trong hàng ngũ nó, không ai mệt lả, không kẻ lao đao,
không ai chợp mắt, không kẻ ngủ mê,
không ai cởi thắt lưng, không ai đứt quai dép.

28 Tên của chúng mài nhọn, cung của chúng đều giương,
vó ngựa chúng khác nào đá lửa,
bánh xe chúng dường như gió lốc.

29 Tiếng chúng rống như sư tử cái, chúng rống lên như sư tử con,
chúng gầm lên, bắt mồi, tha đi mà không có ai giật lại.

30 Nhưng trong ngày đó,
sẽ có tiếng gầm lên chống lại chúng, như tiếng gầm của biển.
Người ta sẽ nhìn mặt đất, thì này: bóng tối và ngặt nghèo,
và ánh sáng bị mây mù làm cho tối tăm.

Chương 6

2. SÁCH ĐỨC EM-MA-NU-EN

ĐỨC CHÚA kêu gọi ông I-sai-a

1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ.

2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.

3 Các vị ấy đối đáp tung hô:
"Thánh! Thánh! Chí Thánh!
ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh!
Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa! "

4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù.5 Bấy giờ tôi thốt lên:
"Khốn thân tôi, tôi chết mất!
Vì tôi là một người môi miệng ô uế,
tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,
thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh! "

6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ.7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói:
"Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
ngươi đã được tha lỗi và xá tội."

8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:
"Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? "
Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi."

9 Chúa phán: "Hãy đi nói với dân này rằng:
Cứ nghe cho rõ, nhưng đừng hiểu,
cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra.

10 Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn,
cho tai nó điếc, cho mắt nó mù;
kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu,
mà nó trở lại và được chữa lành."

11 Tôi thưa: "Cho đến bao giờ, lạy Chúa Thượng? " Chúa phán: "Cho đến khi nào các thành bị tàn phá không còn dân cư, nhà cửa không còn người ở, đất đai bị tàn phá trở nên chốn hoang vu."12 ĐỨC CHÚA sẽ đuổi người ta đi xa, và trong xứ sẽ có nhiều chỗ bỏ hoang.13 Và nếu ở đó còn sót lại một phần mười, thì đến lượt phần đó cũng sẽ bị lửa thiêu, như một cây vân hương, một cây sồi bị đốn, chỉ còn sót lại cái gốc thôi. Gốc ấy là một mầm giống thánh."

Chương 7

Ngôn sứ I-sai-a can thiệp lần đầu tiên

1 Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn công được.2 Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng: "A-ram đã đóng quân ở Ép-ra-im." Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió.

3 ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a: "Ngươi hãy cùng với Sơ-a Gia-súp, con ngươi, ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ.4 Ngươi hãy nói với nhà vua: "Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rơ-xin, vua A-ram, và của người con Rơ-man-gia-hu.5 Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính hại ngài và nói:6 "Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó."

7 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này:
Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có,

8 vì đầu của A-ram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rơ-xin.
Sáu mươi lăm năm nữa
Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn là một dân.

9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
đầu của Sa-ma-ri là con của Rơ-man-gia-hu.
Nếu các ngươi không vững tin,
thì các ngươi sẽ không đứng vững.
Can thiệp lần thứ hai

10 Một lần nữa ĐỨC CHÚA phán với vua A-khát rằng:

11 "Ngươi cứ xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh."

12 Vua A-khát trả lời:
"Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách ĐỨC CHÚA."

13 Ông I-sai-a bèn nói: "Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít!
Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa?

14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en.

15 Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong
cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt.

16 Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt,
thì đất đai của hai vua mà ngài khiếp sợ đã bị bỏ hoang.

17 ĐỨC CHÚA sẽ đem lại cho ngài, cho dân ngài, cho thân phụ ngài
những ngày như chưa từng có,
kể từ khi Ép-ra-im tách khỏi Giu-đa (vua nước Át-sua)."

Báo trước cuộc xâm lăng

18 Đến ngày đó, ĐỨC CHÚA sẽ huýt ruồi
ở tận cùng các kinh rạch Ai-cập, và huýt ong ở đất Át-sua.

19 Chúng sẽ đến và tất cả sẽ đậu
trong các thung lũng sâu, các kẽ đá
trong mọi bụi gai và mọi đồng cỏ.

20 Ngày đó, Chúa Thượng sẽ dùng dao cạo
thuê bên kia Sông Cả -vua nước Át-sua-
mà cạo đầu và lông chân;
cả râu, Người cũng xén.

21 Đến ngày đó,
mỗi người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên;

22 vì chúng cho quá nhiều sữa, nên người ta sẽ ăn sữa chua;
vì mọi kẻ còn lại trong xứ sẽ ăn sữa chua và mật ong.

23 Đến ngày đó, mọi nơi có ngàn gốc nho đáng giá ngàn bạc,
sẽ chỉ có gai góc và bụi rậm.

24 Vào đó, người ta sẽ phải mang cung và tên,
vì toàn xứ sẽ chỉ có gai góc và bụi rậm.

25 Tất cả mọi núi đồi mà người ta vẫn thường cuốc xới,
bạn sẽ không đến đó nữa, vì sợ gai góc và bụi rậm:
đó sẽ là nơi thả bò và nơi chiên cừu giẫm nát.

Chương 8

Ông I-sai-a sinh một con trai

1 ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Hãy lấy một tấm bảng lớn và viết trên đó bằng kiểu chữ thường: Ma-he Sa-lan Khát Bát."2 Tôi đã lấy những nhân chứng đáng tin làm chứng cho tôi: tư tế U-ri-gia, ông Dơ-khác-gia-hu, con ông Giơ-ve-réc-gia-hu.

3 Tôi đã gần gũi nữ ngôn sứ. Bà thụ thai và sinh một con trai. ĐỨC CHÚA bảo tôi: "Hãy gọi tên nó là Ma-he Sa-lan Khát Bát,4 vì trước khi đứa trẻ biết gọi "cha", gọi "mẹ", thì người ta sẽ đem tài sản của Đa-mát và chiến lợi phẩm lấy ở Sa-ma-ri đến trước mặt vua Át-sua."

Suối Si-lô-ác và sông Êu-phơ-rát

5 ĐỨC CHÚA lại phán với tôi lần nữa rằng:

6 "Bởi vì dân này khinh dể nước mương Si-lô-ác chảy lững lờ, và rụng rời vì sợ Rơ-xin và con của Rơ-man-gia-hu,7 cho nên, này, để hại chúng, Chúa Thượng sẽ làm cho dâng lên, dòng nước lũ Sông Cả chảy cuồn cuộn - vua Át-sua và tất cả vinh quang của vua ấy. Ở đâu, nó cũng sẽ dâng lên khỏi lòng sông, chỗ nào cũng tràn bờ.8 Nó sẽ ùa vào Giu-đa, sẽ phủ, sẽ ngập, sẽ dâng lên tới cổ. Cánh nó dang ra sẽ bao trùm khắp chiều rộng của đất ngươi, hỡi Em-ma-nu-en!9 Liên kết lại, hỡi các dân, các ngươi sẽ bị đập tan!
Hãy lắng tai, hỡi các miền đất xa xăm! Hãy nai nịt sẵn sàng, các ngươi sẽ bị đập tan! Hãy nai nịt sẵn sàng, các ngươi sẽ bị đập tan!

10 Hãy bày mưu lập kế, mưu kế đó sẽ bị phá vỡ,
hãy ra lệnh, lệnh đó sẽ không được thi hành,
vì Thiên Chúa ở cùng chúng tôi."

Sứ mạng ông I-sai-a

11 Thật vậy ĐỨC CHÚA đã phán với tôi thế này,
khi tay Người nắm lấy tôi,
khi Người dạy tôi đừng đi theo đường lối dân này:

12 "Các ngươi đừng gọi là âm mưu
tất cả những gì dân này gọi là âm mưu;
điều chúng sợ, các ngươi đừng sợ, và đừng kinh hãi.

13 Chính ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng các ngươi
phải nhìn nhận là thánh.
Chính Người là Đấng các ngươi phải sợ,
chính Người là Đấng các ngươi phải kinh hãi.

14 Người sẽ là một thánh điện, và một hòn đá làm cho vấp,
một tảng đá làm cho sẩy chân đối với hai nhà Ít-ra-en,
một dò lưới và một cạm bẫy đối với người dân Giê-ru-sa-lem.

15 Nhiều người sẽ vì đó mà sẩy chân, té ngã, nát tan,
sẽ mắc bẫy và bị bắt.

16 Hãy giữ lời chứng cho kỹ, hãy niêm phong lời giáo huấn
ở giữa các môn đệ của Ta."

17 Tôi mong đợi ĐỨC CHÚA, Đấng ẩn mặt không nhìn nhà Gia-cóp,
tôi trông cậy vào Người.

18 Này tôi và những đứa con mà ĐỨC CHÚA đã ban cho tôi,
trong Ít-ra-en, chúng tôi là những dấu chỉ điềm báo,
do ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng ngự trên núi Xi-on gửi đến.

19 Và nếu người ta nói với anh em:
"Hãy thỉnh ý các đồng bóng và thầy bói
là những kẻ thì thào và lẩm nhẩm;
dân lại chẳng phải thỉnh ý thần của mình,
thỉnh ý kẻ chết cho người sống sao? ",

20 thì anh em cứ trở về với lời giáo huấn, với lời chứng!
Nếu họ không nói theo như lời này,
thì sẽ chẳng thấy rạng đông.

Đi trong đêm tối

21 Họ lang thang trong xứ, khổ cực và đói,
khi đói, họ sẽ nổi giận,
sẽ nguyền rủa vua và Thiên Chúa của mình.
Họ sẽ ngước lên cao,

22 rồi nhìn xuống đất,
và kìa: ngặt nghèo và tối tăm,
bóng đêm đè nặng, và tứ phía mịt mù.

23 Nhưng sẽ không còn bóng đêm ở nơi đang bị ngặt nghèo. Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

Chương 9

Ơn giải thoát

1 Dân đang lần bước giữa tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng;
đám người sống trong vùng bóng tối,
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

2 Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Họ mừng vui trước nhan Ngài
như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.

3 Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ,
và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy
như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

4 Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần
và mọi áo choàng đẫm máu
sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa.

5 Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.

6 Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận
cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít.
Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền
trên nền tảng chính trực công minh,
từ nay cho đến mãi muôn đời.
Vì yêu thương nồng nhiệt,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.


 

Các thử thách của vương quốc miền Bắc

7 Chúa Thượng đã gửi một lời đến Gia-cóp,
lời ấy rơi xuống Ít-ra-en.

8 Toàn dân, tức là Ép-ra-im và người ở Sa-ma-ri, sẽ biết lời ấy,
lòng đầy kiêu căng ngạo mạn, họ nói:

9 "Gạch đổ xuống, ta sẽ dùng đá tảng xây lại,
sung bị chặt, ta sẽ lấy bá hương thế vào."

10 ĐỨC CHÚA khiến đối phương là Rơ-xin
chống lại dân và kích động kẻ thù của họ:

11 phía Đông thì có A-ram, phía Tây thì có Phi-li-tinh,
chúng tha hồ thôn tính Ít-ra-en.
Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,
và tay Người vẫn còn giơ lên.

12 Thế mà dân vẫn không quay về với Đấng đánh phạt chúng,
và chẳng tìm kiếm Chúa các đạo binh,

13 ĐỨC CHÚA đã chặt đầu chặt đuôi Ít-ra-en,
chặt cả cây chà là lẫn cây sậy, trong cùng một ngày.

14 Kỳ mục và thân hào là cái đầu,
ngôn sứ dạy điều dối trá là cái đuôi.

15 Những kẻ lãnh đạo dân này đã làm cho nó lạc hướng,
và những kẻ được lãnh đạo đã phải diệt vong.

16 Vì thế, Chúa Thượng chẳng tìm được niềm vui
nơi bọn trai tráng,
chẳng xót thương kẻ mồ côi goá bụa của dân,
bởi vì bọn chúng tất cả đều vô luân và gian ác,
miệng lưỡi chúng đều nói lời ngu xuẩn.
Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,
và tay Người vẫn còn giơ lên.

17 Vì sự gian ác cháy như lửa, nó thiêu huỷ bụi rậm và gai góc,
đốt cháy các bụi cây trong rừng, làm cho khói cuồn cuộn bốc lên.

18 Bởi ĐỨC CHÚA các đạo binh nổi giận,
mà đất nước cháy bừng và dân nên như mồi cho lửa,
anh em chẳng còn xót thương nhau.

19 Người ta xẻo bên phải mà vẫn còn đói,
ngoạm bên trái mà vẫn chưa no,
mỗi người ăn thịt cánh tay mình.

20 Mơ-na-se ăn thịt Ép-ra-im, và Ép-ra-im ăn thịt Mơ-na-se,
cả hai cùng nhau đánh Giu-đa.
Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,
và tay Người vẫn còn giơ lên.

Chương 10

1 Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công,
những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức,

2 để cản người yếu hèn hưởng công lý,
tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi,
để biến bà goá thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi.

3 Các người sẽ làm chi khi đến ngày trừng phạt,
khi bão tố từ xa ập tới?
Các người sẽ chạy đến với ai mà xin giúp đỡ?
Các người sẽ để vinh hoa phú quý nơi đâu?

4 Chỉ còn có việc khom lưng giữa đám tù
và ngã gục giữa những người bị giết.
Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,
và tay Người vẫn còn giơ lên.

Hạch tội Át-sua

5 Khốn thay Át-sua, ngọn roi Ta dùng trong cơn thịnh nộ,
trận lôi đình của Ta là cây gậy trong tay nó.

6 Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân,
Ta truyền cho nó đến với một
dân chọc giận Ta,
để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt,
để giày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường.

7 Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, và lòng chẳng nghĩ như vậy.
Vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc.

8 Quả vậy, nó nói: "Tướng lãnh của ta chẳng toàn là vua sao?

9 Can-nô đã chẳng ra như Các-cơ-mít,
Kha-mát như Ác-pát, Sa-ma-ri như Đa-mát sao?

10 Như tay ta đã nắm gọn những vương quốc của tà thần,
-tượng thần của chúng
còn nhiều hơn ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,-

11 như ta đã xử với Sa-ma-ri và các tà thần của nó,
há ta lại chẳng xử như vậy
với Giê-ru-sa-lem và các thần của nó sao? "

12 Nhưng đến khi Chúa Thượng đã hoàn thành mọi việc Người làm trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem, Người phán: Ta sẽ trừng phạt hậu quả lòng tự đại của vua Át-sua và con mắt kiêu căng ngạo nghễ của nó.

13 Vì nó đã nói: "Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động,
và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh.
Ta đã xoá bỏ ranh giới các dân tộc
và chiếm đoạt những kho tàng của chúng.
Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư.

14 Tay ta đã chộp lấy của cải chư dân như chộp một tổ chim;
như người ta lượm trứng rơi, ta đây đã lượm cả mặt đất
mà chẳng ai vẫy cánh, há mỏ, kêu chim chíp."

15 Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt
hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao?
Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó lên,
cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy!

16 Bởi thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi;
từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó,
một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy.

17 Ánh sáng của Ít-ra-en sẽ thành lửa
và Đức Thánh của nó sẽ thành ngọn lửa,
sẽ đốt và thiêu rụi bụi rậm và gai góc của nó
trong cùng một ngày.

18 Vinh quang của rừng cây và vườn quả của nó,
Người sẽ tận diệt từ ngọn tới gốc,
nó sẽ như một con bệnh hao mòn.

19 Cây sót lại trong rừng của nó sẽ chẳng còn bao nhiêu,
một đứa trẻ cũng kiểm kê được.
Phần sống sót của Ít-ra-en

20 Đến ngày đó, những người Ít-ra-en sống sót
và những kẻ trong nhà Gia-cóp thoát nạn,
sẽ không còn dựa vào người đánh nó nữa,
nhưng sẽ dựa vào ĐỨC CHÚA, Đức Thánh của Ít-ra-en,
với lòng thành tín.

21 Phần sống sót sẽ trở về -phần sống sót của Gia-cóp-
với Thần Linh dũng mãnh.

22 Hỡi Ít-ra-en, cho dù dân ngươi có nhiều như cát biển,
thì chỉ phần sống sót sẽ trở về:
đã có quyết định huỷ diệt, công lý sẽ tràn lan.

23 Quả thế, quyết định tận diệt này,
Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh
sẽ thi hành trên toàn cõi đất.

Tin tưởng vào Thiên Chúa

24 Vì vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán thế này:
"Hỡi dân Ta đang sống ở Xi-on,
đừng sợ Át-sua, kẻ đánh ngươi bằng roi
và giơ gậy đập ngươi như người Ai-cập thuở trước;

25 vì chỉ còn chút ít, chút ít nữa thôi,
Ta sẽ hết giận ngươi, nhưng cơn thịnh nộ của Ta sẽ tiêu diệt nó.

26 ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ quất roi,
Người đánh nó như đã đánh Ma-đi-an tại tảng đá Ô-rếp;
Người sẽ vung gậy trên biển cả như đã giơ lên ở Ai-cập ngày xưa.

27 Đến ngày đó, gánh nặng của nó sẽ rời khỏi vai ngươi,
ách của nó sẽ rời khỏi cổ ngươi.
Cái ách sẽ bị bẻ gãy vì cảnh phì nhiêu."

Cuộc xâm lăng

28 Nó đến đánh Ai-giát, đi qua Mích-rôn, gửi hành lý ở Mích-mát.

29 Chúng đi qua ải: "Tại Ghe-va, chúng ta sẽ nghỉ đêm."
Ra-ma run sợ, Ghíp-a, thành của vua Sa-un, chạy trốn.

30 Bát Ga-lim, hãy cất tiếng kêu la!
Lai-sa, hãy lắng nghe! A-na-thốt, hãy trả lời!

31 Mát-mê-na đi trốn, dân cư Ghê-vim tìm nơi trú ẩn.

32 Hôm nay, nó còn dừng lại ở Nốp,
nó sẽ vẫy tay đe doạ núi của thiếu nữ Xi-on,
đồi của Giê-ru-sa-lem.

33 Này đây Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh
dùng uy vũ chặt lá cành:
ngọn cao sẽ bị đốn, đỉnh kiêu kỳ bị hạ.

34 Các bụi rậm trong rừng sẽ bị chặt bằng đồ sắt,
và núi Li-băng gục ngã bởi một Đấng oai hùng.

Chương 11

Vị minh quân dòng dõi vua Đa-vít

1 Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.

2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.

3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,

4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.

6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái kết thân cùng gấu cái,
con của chúng nằm chung một chỗ,
sư tử cũng ăn rơm như bò.

8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.

Những người bị phân tán trở về

10 Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân.
Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người,
và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

11 Đến ngày đó, Chúa Thượng sẽ lại giơ tay ra một lần nữa,
để chuộc lấy phần sống sót của dân Người,
phần sống sót ở Át-sua và Ai-cập, ở Pát-rốt và Cút,
ở Ê-lam và Sin-a, ở Kha-mát và các hải đảo.

12 Người sẽ phất cờ hiệu cho các dân tộc,
và từ bốn phương thiên hạ,
sẽ quy tụ những người Ít-ra-en biệt xứ,
sẽ tập họp những người Giu-đa bị phân tán.

13 Lòng ghen tị của Ép-ra-im sẽ không còn,
và những kẻ thù nghịch của Giu-đa sẽ bị tiêu diệt.
Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị Giu-đa,
và Giu-đa sẽ không còn thù nghịch với Ép-ra-im.

14 Nhưng họ sẽ bổ xuống vai người Phi-li-tinh ở phía Tây,
và cùng nhau cướp phá những người ở Phương Đông.
Ê-đôm và Mô-áp sẽ ở dưới bàn tay họ,
con cái Am-mon sẽ phục tùng họ.

15 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho vịnh của biển Ai-cập ra khô cạn.
Người vung tay trên sông Cả;
và do hơi thở nóng hừng hực của Người,
Người chẻ nó ra làm bảy nhánh,
khiến thiên hạ có thể đi dép băng qua.

16 Và sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Người,
phần sống sót ở Át-sua,
như xưa đã có một con lộ cho Ít-ra-en,
ngày họ từ đất Ai-cập đi lên.

Chương 12

Thánh vịnh

1 Ngày đó, bạn sẽ nói: Lạy ĐỨC CHÚA, con dâng lời cảm tạ:
Ngài đã từng thịnh nộ với con,
nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi.

2 Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì ĐỨC CHÚA là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.

3 Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

4 Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó:
Hãy tạ ơn ĐỨC CHÚA, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
và nhắc nhở: danh Người siêu việt.

5 Đàn ca lên mừng ĐỨC CHÚA,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công;
điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường.

6 Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ,
vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại!

Chương 13

3. SẤM NGÔN VỀ CÁC DÂN NGOẠI

Về Ba-by-lon (Ba-ben)

1 Lời sấm về Ba-by-lon. Điều ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã thấy.

2 Trên một ngọn núi trọc, hãy phất hiệu kỳ,
hãy lên tiếng nói với chúng,
hãy vẫy tay gọi chúng đến cửa nhà quyền thế.

3 Chính Ta đã truyền cho đạo binh thánh của Ta, Ta cũng đã triệu tập các dũng sĩ,
những kẻ chiến thắng kiêu hùng của Ta,
để chúng cho thấy cơn thịnh nộ của Ta.

4 Trên núi non có tiếng ồn ào nhộn nhịp
như tiếng một đoàn dân đông đảo.
Có tiếng náo động xôn xao của các vương quốc,
của các dân tộc họp lại cùng nhau:
ĐỨC CHÚA các đạo binh duyệt binh ra trận.

5 Từ miền đất xa xăm, từ chân trời,
ĐỨC CHÚA và những công cụ thực hiện cơn lôi đình của Người,
đến phá tan toàn cõi đất.

6 Hãy rên siết, vì ngày của ĐỨC CHÚA đã gần kề;
ngày đó đến như cuộc tàn phá của Đấng Toàn Năng.

7 Vì thế ai nấy đều rụng rời tay chân, đều sờn lòng nản chí.

8 Chúng kinh hoàng, lên cơn đau, quằn quại,
đau thắt như sản phụ.
Chúng sửng sốt nhìn nhau, mặt đỏ bừng như lửa.

9 Kìa, ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày khắc nghiệt,
ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang
và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó.

10 Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao
sẽ không chiếu sáng nữa,
mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm,
mặt trăng sẽ không còn toả sáng.

11 Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng.
Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn,
vẻ tự đắc của quân cường bạo, Ta sẽ hạ xuống.

12 Ta sẽ làm cho phàm nhân hiếm hơn vàng ròng,
cho con người hiếm hơn vàng Ô-phia.

13 Vì thế, Ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung dời chỗ
trong cơn giận của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
vào ngày Người nổi cơn lôi đình.

14 Bấy giờ, như sơn dương bị săn đuổi,
như đàn chiên không người quy tụ,
ai nấy sẽ quay về dân mình, ai nấy sẽ trốn về đất mình.

15 Mọi kẻ người ta tìm thấy sẽ bị đâm,
mọi người bị bắt đều ngã gục dưới lưỡi gươm.

16 Con thơ của chúng sẽ bị nghiền nát ngay trước mắt,
nhà bị cướp phá, vợ bị hãm hiếp.

17 Này Ta cho quân Mê-đi nổi lên đánh chúng.
Bạc, quân ấy chẳng coi ra gì, vàng, cũng chẳng ham thích.

18 Quân ấy sẽ dùng cung nỏ nghiền nát các thiếu niên,
không thương xót con cái của lòng dạ người ta,
không nhìn những đứa trẻ mà thương hại.

19 Ba-by-lon, hòn ngọc các vương quốc,
niềm tự hào kiêu hãnh của người Can-đê,
sẽ bị Thiên Chúa phá đổ như Xơ-đôm và Gô-mô-ra.

20 Thành ấy sẽ mãi mãi không có người ở,
từ đời này qua đời khác sẽ chẳng ai cư ngụ.
Tại đó, người Ả-rập sẽ không cắm lều,
người chăn chiên sẽ không cho súc vật nằm nghỉ.

21 Tại đó, dã thú đến nằm nghỉ, cú vọ ở đầy nhà, đà điểu tới trú ngụ,
và bầy dê ma quái nhảy nhót tung tăng,

22 linh cẩu gọi nhau trong các cung điện,
chó rừng trong các lâu đài giải trí của thành.
Thời của nó đã gần đến, ngày của nó sẽ chẳng kéo dài.

Chương 14

Chấm dứt thời lưu đày

1 Thật vậy, ĐỨC CHÚA sẽ chạnh thương Gia-cóp và sẽ lại chọn Ít-ra-en, Người sẽ cho họ định cư trên đất của họ. Người ngoại bang sẽ gắn bó với họ và sẽ kết nghĩa với nhà Gia-cóp.2 Các dân sẽ đón nhận và dẫn đưa họ về quê cha đất tổ. Trên đất của ĐỨC CHÚA, nhà Ít-ra-en sẽ làm chủ các dân ấy và bắt chúng làm tôi trai tớ gái. Họ sẽ bắt những người đã bắt họ, sẽ thống trị những kẻ đã hà hiếp họ trước kia.

Cái chết của vua Ba-by-lon (Ba-ben)

3 Tới ngày ĐỨC CHÚA cho ngươi được an cư lạc nghiệp, hết phải khổ đau, thoát cảnh ba đào và không còn phải gánh chịu cảnh lao động nặng nhọc nữa,4 lúc đó ngươi sẽ cất lên lời ví von châm chọc vua Ba-by-lon như sau:
Chẳng lẽ kẻ hà hiếp đã tàn đời,
trò khủng bố của y đã chấm dứt rồi sao?

5 ĐỨC CHÚA đã bẻ gãy ngọn roi của phường gian ác
và cây gậy của những kẻ thống trị,

6 kẻ nổi lôi đình đánh đập các dân, đánh đập không ngừng,
kẻ nổi cơn thịnh nộ thống trị các nước,
rượt đuổi hoài không chút xót thương.

7 Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàn, người người reo vui hớn hở.

8 Cả những cây trắc, những cây bá hương núi Li-băng
cũng hoan hỷ vì ngươi: "Từ khi ngươi nằm xuống,
thợ xẻ cây không còn lên đốn chúng tôi! "

9 Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động
để ra đón ngươi vào:
vì ngươi, nó đánh thức những người đã chết,
tất cả những kẻ quyền uy trên đời,
và bắt mọi vua các dân nước đứng dậy khỏi ngai vàng.

10 Tất cả những người ấy đều lên tiếng nói với ngươi:
"Như chúng tôi, cả ngài nữa, ngài cũng yếu nhược,
ngài cũng nên giống như chúng tôi rồi! "

11 Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ
cùng với tiếng hạc cầm của ngươi:
nệm của ngươi là giòi, mền của ngươi là bọ.

12 Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh,
chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao?
Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư?

13 Chính ngươi đã tự nhủ: "Ta sẽ lên trời:
ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa;
ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc.

14 Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao."

15 Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ,
xuống tận đáy vực sâu.

16 Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ;
họ nhìn thẳng vào ngươi:
"Phải chăng đây là con người đã từng làm chuyển rung cõi đất,
từng làm cho các nước đảo điên,

17 từng biến thế giới nên như sa mạc,
làm cho các thành thị tan hoang,
không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm?

18 Mọi vua chúa các dân tộc
đều an nghỉ trong vinh quang, ai có mồ người nấy.

19 Còn ngươi, ngươi đã bị liệng ra khỏi mồ,
như một mầm non ghê tởm,
nằm trong đám người chết vì gươm đâm,
trên những phiến đá dưới vực thẳm,
tựa thây ma bị người ta giày xéo.

20 Ngươi sẽ chẳng được sum họp với chúng nơi phần mộ,
vì ngươi đã tàn phá xứ sở và giết hại dân ngươi.
Dòng dõi phường gian ác muôn đời sẽ chẳng còn ai nhắc nhở.

21 Vì tội lỗi cha ông, hãy chuẩn bị tàn sát con cái chúng,
kẻo chúng đứng lên chiếm hữu đất đai
và xây dựng phố phường trên khắp mặt đất."

22 Ta sẽ đứng lên chống lại chúng, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh; Ta sẽ loại trừ khỏi Ba-by-lon tên tuổi và những người sống sót, con cái và cháu chắt, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.23 Ta sẽ biến đất ấy thành hang ổ của loài nhím, thành ao tù, và sẽ dùng cây chổi huỷ diệt mà quét sạch đất ấy. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

Hạch tội Át-sua

24 ĐỨC CHÚA các đạo binh đã thề rằng:
"Quả thật, Ta định làm sao, sẽ nên như thế;
Ta quyết thế nào, sẽ thành như vậy.

25 Ta sẽ đập tan Át-sua trên đất của Ta,
và trên các núi đồi của Ta, Ta sẽ chà đạp nó;
Ta sẽ gỡ ách của nó khỏi cổ dân Ta
và cất gánh nặng của nó khỏi vai chúng."

26 Đó là quyết định ban hành cho toàn cõi đất;
đó là cánh tay giơ ra trừng trị hết mọi dân.

27 Vì khi ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định, ai có thể cản ngăn,
cánh tay Người đã giơ ra, ai có thể làm cho rút lại?

Hạch tội người Phi-li-tinh

28 Năm vua A-khát băng hà, có lời sấm sau đây:

29 Hỡi toàn cõi Phi-li-tinh, chớ vội vui mừng,
vì cây gậy đánh ngươi đã bị bẻ gãy;
bởi chưng từ dòng dõi rắn sẽ vọt ra một con rắn hổ mang,
và con của nó sẽ là một con rồng bay.

30 Những kẻ hèn mọn nhất sẽ được nuôi dưỡng
và những kẻ nghèo khó sẽ được nghỉ ngơi an toàn.
Còn cội rễ ngươi, Ta sẽ làm cho chết đói,
và giết hại phần sống sót của ngươi.

31 Hãy rên siết, hỡi cổng; hãy kêu lên, hỡi thành!
Toàn cõi Phi-li-tinh, hãy rụng rời hốt hoảng!
Vì từ phương Bắc khói đen kéo đến,
và chẳng tên địch nào rời bỏ hàng ngũ mình.

32 Trả lời sao đây cho sứ giả của dân ấy?
Hãy trả lời rằng: ĐỨC CHÚA đã củng cố Xi-on,
và kẻ nghèo khó trong dân Người vào đó náu ẩn.

Chương 15

Hạch tội Mô-áp

1 Lời sấm hạch tội Mô-áp.
Phải, giữa đêm khuya, thành A của Mô-áp
bị tàn phá và phải tiêu vong.
Phải, giữa đêm khuya, thành Kia Mô-áp
bị tàn phá và phải tiêu vong.

2 Dân Đi-vôn lên những nơi cao mà khóc lóc;
Mô-áp rên siết tại Nơ-vô và Mê-đơ-va. Người nào cũng để đầu trọc và râu cạo nhẵn.

3 Ngoài phố phường, người ta mặc áo vải thô;
trên mái nhà và tại các quảng trường,
mọi người đều rên siết và khóc lóc thảm thương.

4 Khét-bôn và En-a-lê kêu la, tiếng chúng thấu đến tận Gia-hát.
Vì thế, lòng dạ Mô-áp run rẩy,
hồn Mô-áp cũng run rẩy cho số phận mình.

5 Lòng tôi kêu gào bênh vực Mô-áp;
những người dân tị nạn đã đến tận Xô-a và Éc-lát Sơ-li-si-gia.
Thật vậy, tại dốc Lu-khít, họ vừa trèo vừa khóc;
quả thế, trên đường Khô-rô-na-gim,
họ thốt lên những tiếng kêu than thảm bại.

6 Thật vậy, dòng nước Nim-rim thành nơi hoang tàn;
thật vậy, cỏ úa khô, cây chết héo, màu xanh cũng chẳng còn.

7 Vì thế, những gì đã kiếm được hay để dành,
họ đều phải chuyển qua bên kia Thác Liễu.

8 Thật vậy, tiếng kêu la vọng khắp lãnh thổ Mô-áp,
tiếng rên siết vang đến tận Éc-la-gim,
tiếng rên siết thấu đến tận Bơ-e Ê-lim.

9 Thật vậy, dòng nước Đi-môn đầy những máu!
Ta sẽ giáng thêm cho Đi-môn những tai hoạ khác nữa
là cho sư tử đuổi theo những người Mô-áp thoát nạn
và những kẻ còn sót lại trên đất.

Chương 16

Lời thỉnh cầu của người Mô-áp

1 Hãy gửi con chiên của người cầm đầu xứ sở
từ Xe-la qua sa mạc đến núi của thiếu nữ Xi-on.

2 Bấy giờ, tại khúc cạn Ác-nôn,
thiếu nữ Mô-áp sẽ chạy trốn như đàn chim vỡ tổ.

3 Chúng kêu cầu: "Xin cho ý kiến, xin lấy quyết định:
giữa ban trưa, xin toả bóng như màn đêm bao phủ,
xin che giấu những kẻ lưu đày,
và đừng tố giác những người chạy trốn.

4 Xin cho những người Mô-áp bị xua đuổi
được trú ngụ bên quý quốc,
xin nên chỗ cho họ ẩn thân tránh người tàn phá,
vì khi kẻ áp bức lìa đời, lúc cơn tàn phá chấm dứt
và kẻ giày xéo xứ sở biến đi,

5 thì ngai báu sẽ được vững bền nhờ lòng nhân nghĩa.
Trong lều vua Đa-vít,
một vị thẩm phán sẽ ngự trên ngai nhờ đức tín thành.
Vị ấy lo tìm kiếm điều chính trực,
và mau mắn thực hiện lẽ công minh.

6 Chúng ta đã biết tính kiêu căng của Mô-áp,
một dân rất kiêu căng.
Thói ngạo mạn, tính kiêu căng, vẻ điên khùng
cùng những lời ngu ngốc của nó, chúng ta đều biết cả.

Mô-áp than vãn

7 Vì thế, Mô-áp rên siết về chính thân phận mình,
toàn dân cùng rên siết, ai nấy đều phủ phục khóc than,
tiếc những cái bánh nho ở Kia Kha-re-xét,

8 vì những vườn nho Khét-bôn,
cũng như cây nho Xíp-ma đã héo tàn.
Những chùm nho quý của nó
đã làm cho những người thống trị các dân phải ngã gục.
Cây nho ấy từng vươn tới Gia-de, lan mãi vào sa mạc;
nhánh của nó toả ra vượt qua biển cả.

9 Vì thế, cùng với tiếng dân Gia-de nức nở,
ta khóc thương cây nho Xíp-ma.
Vì ngươi, nước mắt ta chan hoà, hỡi Khét-bôn và En-a-lê,
vào thời ngươi hái nho và gặt lúa, tiếng hát câu hò đâu còn nữa!

10 Niềm hân hoan vui sướng đã bị cất đi khỏi vườn cây;
trong vườn nho không còn tiếng reo mừng
chẳng nghe tiếng hò la;
không còn ai đạp nho trong các bồn;
câu hò tiếng hát cũng im bặt.

11 Bởi thế, lòng ta như cây đàn rung lên vì Mô-áp;
và vì Kia Khe-rét, ruột gan ta bồi hồi.

12 Bấy giờ dù Mô-áp có ra mặt, có vất vả lên tận nơi cao,
có vào Thánh Điện để nguyện cầu, cũng chỉ luống công thôi.

13 Đó là lời ĐỨC CHÚA phán từ xưa về Mô-áp.14 Và giờ đây ĐỨC CHÚA lại phán: Theo cách tính của người làm thuê thì còn đúng ba năm nữa, vinh quang của Mô-áp sẽ tàn tạ; dù có đông vô số, dân nó cũng sẽ chỉ còn một số ít, rất ít, hầu như không đáng kể.

Chương 17

Hạch tội Đa-mát và Ít-ra-en

1 Lời sấm hạch tội Đa-mát.
Này đây Đa-mát bị gạch sổ, không còn phải là thành,
mà chỉ là hoang tàn đổ nát.

2 Các thành miền A-rô-e bị bỏ hoang dành cho các đàn vật;
chúng đến nằm nghỉ mà không sợ hãi chi.

3 Ép-ra-im không còn tuyến phòng thủ,
Đa-mát mất vương quyền, số người của A-ram còn sót lại
cũng sẽ giống như vinh quang của con cái Ít-ra-en.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

4 Trong ngày đó, vinh quang của Gia-cóp sẽ suy giảm,
thân xác béo mập của nó sẽ gầy đi.

5 Ví như khi người ta gặt lúa ngày mùa
và đưa tay cắt những bông lúa,
như khi người ta mót lúa ở thung lũng người Ra-pha,

6 thì chỉ thấy mấy bông còn sót lại;
hoặc như khi người ta hái ô-liu,
thì chỉ còn vài ba trái chín trên ngọn
và bốn năm trái nơi đầu cành.
Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en.

7 Ngày ấy, con người sẽ ngước trông lên Đấng làm ra họ, và đưa mắt nhìn về Đức Thánh của Ít-ra-en.8 Họ sẽ không còn ngước trông lên những bàn thờ tay họ làm ra, không nhìn về những cột thờ và hương án ngón tay họ làm thành.

9 Ngày ấy, các thành thị Ít-ra-en trú ẩn sẽ bị bỏ hoang.
như đã từng là nơi rừng hoang đồng vắng
trước mặt con cái Ít-ra-en.
Đó sẽ là cảnh hoang tàn đổ nát.

10 Vì ngươi đã quên Thiên Chúa cứu độ ngươi;
núi đá ngươi trú ẩn, ngươi không còn nhớ nữa.
Vì vậy ngươi trồng những vườn cây vui thú, ngươi ươm những mầm giống ngoại bang.

11 Ngày ngươi trồng, ngươi trông thấy chúng lớn;
ngay buổi sáng, hạt giống ngươi gieo đã trổ bông.
Nhưng trong ngày thu hoạch, chẳng gặt hái được gì,
và tai hoạ thật vô phương cứu chữa.

12 Nguy khốn thay, tiếng gầm thét của đám dân đông đảo:
chúng gầm vang như biển cả thét gào!
Chư dân náo động; chúng ồn ào như biển khơi dậy sóng.

13 Chúng náo động như sóng nước ồn ào.
ĐỨC CHÚA doạ, chúng liền xa chạy cao bay;
chúng bị rượt đuổi như vỏ trấu trên núi gặp cơn gió,
như cơn lốc trong trận cuồng phong.

14 Lúc chiều tà, thật là kinh khủng;
trước rạng đông, chẳng còn lại chút gì.
Đó là phần của những kẻ cướp phá,
là số mạng dành cho kẻ bóc lột chúng ta.

Chương 18

Hạch tội dân Cút

1 Khốn thay xứ sở của loài côn trùng vo ve
ở mãi bên kia sông ngòi xứ Cút,

2 ngươi phái các sứ giả vượt biển khơi
trong những chiếc thuyền nan bồng bềnh trên mặt nước.
Hãy lên đường, hỡi những sứ giả nhanh nhẹn,
tới một dân tộc có thân hình to lớn và nước da bóng nhẫy,
đến với một dân xa gần ai cũng sợ,
đến một dân tộc hùng cường nắm quyền bá chủ,
một miền đất sông ngòi chảy dọc ngang.

3 Hỡi tất cả dân cư trên thế giới,
hỡi những ai cư ngụ trên địa cầu,
hãy đưa mắt nhìn, khi thấy cờ hiệu phất trên núi;
hãy lắng tai nghe, khi vẳng tiếng tù và.

4 Vì ĐỨC CHÚA phán cùng tôi:
Từ nơi Ta đang ngự, Ta sẽ ở yên và quan sát,
như ánh nắng chói chang lúc mặt trời chính ngọ,
như màn sương lan toả trong ánh nắng ngày mùa.

5 Vì trước kỳ thu hoạch, khi hết mùa hoa nở
và khi hoa thành chùm nho chín,
bấy giờ người ta lấy dao quắm chặt cành, rồi loại nhánh, tỉa cây.

6 Tất cả đều bỏ mặc cho mãnh cầm trên núi và thú vật ngoài đồng;
mùa hè mãnh cầm đến ở, mùa đông mọi thú vật đến trú.

7 Bấy giờ, lễ phẩm kính dâng ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ do một dân có thân hình to lớn và nước da bóng nhẫy, một dân xa gần ai cũng sợ, một dân hùng cường nắm quyền bá chủ, một miền đất sông ngòi chảy dọc ngang, đem đến nơi danh ĐỨC CHÚA các đạo binh ngự, tức là núi Xi-on.

Chương 19

Hạch tội Ai-cập

1 Lời sấm hạch tội Ai-cập.
Này, ĐỨC CHÚA ngự trên đám mây bay, Người đến Ai-cập.
Các tà thần Ai-cập rúng động trước nhan Người,
và tự đáy lòng Ai-cập rụng rời kinh khiếp.

2 Ta sẽ kích động người Ai-cập chống lại nhau;
người người gây chiến: anh với em, bạn với bạn,
thành với thành, nước với nước.

3 Ai-cập sẽ mất hết nhuệ khí trong lòng.
Ta sẽ làm rối loạn mưu đồ của nó.
Chúng sẽ thỉnh ý các tà thần, những tay phù thuỷ,
những kẻ lên đồng và những tên bói toán.

4 Ta sẽ nộp Ai-cập vào tay các bạo chúa;
chúng sẽ bị một vua độc ác cai trị.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng.

5 Biển sẽ không còn nước, sông cũng cạn khô;

6 kênh rạch xông mùi hôi thối.
Nước sông Ai-cập xuống thấp, lòng sông cạn khô,
cây sậy, cây lau rũ xuống.

7 Cỏ xanh dọc đôi bờ, ở cửa sông Nin,
tất cả những gì mọc bên bờ sông
đều khô cháy, bị cuốn lôi đi, không còn nữa.

8 Ngư phủ khóc than, mọi kẻ thả câu ở sông Nin rên rỉ,
những người quăng chài trên mặt nước đều ủ rũ.

9 Người dệt vải gai thất vọng,
thợ chải len, thợ dệt vải xanh xao võ vàng.

10 Dân thợ dệt trong xứ lả đi,
mọi kẻ làm thuê tâm hồn sầu thảm.

11 Các thủ lãnh Xô-an ngu si đần độn,
những mưu sĩ khôn ngoan nhất của Pha-ra-ô
bày mưu kế điên rồ.
Sao các ngươi lại nói với
Pha-ra-ô:
"Tôi là con của bậc hiền nhân, thuộc dòng dõi tiên đế"?

12 Bậc hiền nhân của ngươi nay đâu rồi?
Ước chi chúng cứ thông báo cho ngươi
và ước chi mọi người được biết
điều ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định về Ai-cập!

13 Các thủ lãnh Xô-an đã ra ngớ ngẩn,
các thủ lãnh Nốp đã sai lầm;
những người đứng đầu các chi tộc của chúng
đã làm cho Ai-cập ngả nghiêng.

14 ĐỨC CHÚA đã đổ tràn xuống giữa chúng
một thần khí hoang mang,
khiến chúng làm cho Ai-cập ngả nghiêng
trong mọi công trình của nó,
giống như chàng say rượu ngả nghiêng đang nôn mửa.

15 Chẳng còn ai làm gì nữa bên Ai-cập,
đầu cũng như đuôi, cây chà là cũng như cây sậy.

Ai-cập hối cải

16 Ngày ấy, Ai-cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi, khi thấy tay ĐỨC CHÚA các đạo binh vung lên, giơ ra đánh nó.17 Đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai-cập. Mỗi lần nghe nhắc tới Giu-đa là nó run sợ, vì kế hoạch mà ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định để hại nó.18 Ngày ấy, trong xứ Ai-cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và thề ước với ĐỨC CHÚA các đạo binh; một trong năm thành ấy sẽ được gọi là Thành Mặt Trời.19 Ngày ấy, sẽ có một bàn thờ kính ĐỨC CHÚA ngay giữa đất Ai-cập, và một trụ đá kính ĐỨC CHÚA ở gần biên giới.20 Đối với ĐỨC CHÚA các đạo binh, tại đất Ai-cập, bàn thờ và trụ đá đó sẽ là dấu hiệu và bằng chứng nói lên rằng: mỗi khi gặp kẻ áp bức mà họ kêu lên ĐỨC CHÚA, thì Người sẽ phái một Đấng cứu tinh đến bảo vệ và giải thoát họ.21 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho người Ai-cập được nhận biết Người, và ngày ấy người Ai-cập sẽ nhận biết ĐỨC CHÚA. Họ sẽ dâng hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ Người; họ sẽ khấn hứa với ĐỨC CHÚA và giữ trọn những lời khấn ấy.22 Nếu ĐỨC CHÚA có đánh phạt Ai-cập, thì Người đánh rồi lại chữa lành, và họ sẽ trở về cùng ĐỨC CHÚA; Người sẽ nhận lời họ cầu xin và chữa họ lành.23 Ngày ấy, sẽ có một con đường đi từ Ai-cập đến Át-sua; Át-sua sẽ sang Ai-cập và Ai-cập sang Át-sua. Ai-cập sẽ cùng với Át-sua phụng thờ Đức Chúa.24 Ngày ấy, Ít-ra-en sẽ cùng với Ai-cập và Át-sua làm thành bộ ba. Đó là phúc lành ngay giữa cõi đất,25 mà ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ ban cho khi Người phán: "Ta giáng phúc cho Ai-cập, dân của Ta, cho Át-sua, công trình tay Ta làm ra, và cho Ít-ra-en, cơ nghiệp của Ta."

Chương 20

Hạ thành Át-đốt

1 Vào năm vua Át-sua là Xác-gôn biệt phái tướng tổng tư lệnh đến giao chiến và hạ thành Át-đốt,2 thì chính lúc ấy, ĐỨC CHÚA phán qua trung gian của ông I-sai-a, con ông A-mốc, rằng: "Hãy bỏ miếng vải thô ngang thắt lưng ngươi đi, và cởi dép khỏi chân." Theo lời dạy, ông đã ở trần và đi chân không.3 ĐỨC CHÚA lại phán: "Cũng như tôi tớ Ta là I-sai-a suốt ba năm trường đã ở trần và đi chân không để nên dấu chỉ điềm báo cho người Ai-cập và người Cút thế nào,4 thì cũng vậy, vua Át-sua sẽ dẫn người Ai-cập đi tù và người Cút đi đày, trẻ cũng như già, mình trần, chân không, mông hở. Thật là nhục nhã cho người Ai-cập.5 Những ai xem Cút như mối hy vọng và Ai-cập như niềm tự hào sẽ phải sợ hãi và xấu hổ.6Ngày ấy, dân cư miền duyên hải này sẽ nói: "Đâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ hầu thoát khỏi tay vua Át-sua? Phần chúng ta, trốn ở đâu bây giờ? "

Chương 21

Ba-by-lon (Ba-ben) sụp đổ

1 Lời sấm về sa mạc vùng biển.
Như cuồng phong thổi qua Ne-ghép,
một người xông đến từ sa mạc, từ giải đất kinh hoàng

2 - ghê sợ biết bao, thị kiến tôi đang gặp -:
đó là tên phản bội đang phản bội, là tay tàn phá đang tàn phá.
"Ê-lam, tiến lên, Mê-đi, siết chặt vòng vây! "
Ta sẽ làm im bặt mọi tiếng khóc.

3 Vì thế, tâm can tôi lo lắng bồi hồi,
tôi phải đớn đau quằn quại như người phụ nữ lúc sinh con,
tôi rụng rời không còn nghe được nữa,
tôi kinh hãi chẳng còn thấy được gì.

4 Lòng tôi dao động, nỗi kinh hãi khiến tôi bàng hoàng.
Cảnh chiều tà xưa tôi ưa thích nay trở thành mối lo sợ cho tôi.

5 Người ta dọn bữa tiệc, trải khăn trải thảm, rồi bắt đầu ăn uống.
Hỡi các tướng lãnh, hãy đứng lên!
Hãy thoa dầu vào khiên, vào thuẫn!

6 Quả thật, Chúa Thượng phán với tôi thế này:
"Hãy đi đặt người đứng canh, thấy gì thì nó phải báo.

7 Khi thấy một cỗ xe song mã, một người cỡi lừa hay cỡi lạc đà,
thì nó phải quan sát cho kỹ, quan sát cho thật kỹ."

8 Người lính canh hô lớn:
"Lạy Chúa Thượng, suốt ngày con đứng ở chòi canh,
đêm đêm con trực nơi vọng gác.

9 Và kìa, con thấy một người đang tới trên cỗ xe song mã."
Người này lên tiếng: "Ba-by-lon đã sụp đổ, sụp đổ rồi!
Tất cả các tượng thần của nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành."

10 Hỡi dân tôi là những kẻ bị chà đạp
như lúa bị người ta đập trên sân,
tôi xin báo lại cho các người điều tôi đã được nghe nói,
do ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en.

Lời sấm về Ê-đôm

11 Lời sấm về Đu-ma.
Từ Xê-ia, người ta gọi tôi:
"Này người canh gác, đêm đến đâu rồi?
Này người canh gác, đêm đến đâu rồi? "

12 Người canh gác trả lời: "Sáng đến rồi và cả đêm cũng đến!
Còn muốn hỏi gì, cứ việc hỏi.
Nhưng hãy trở lại đây, hãy đến đây! "
Hạch tội người Ả-rập

13 Lời sấm về Ả-rập.
Các ngươi hãy nghỉ đêm trong rừng Ả-rập,
hỡi đoàn lữ hành xứ Đơ-đan!

14 Hãy đi gặp người đang khát và mang nước cho nó,
hỡi dân cư xứ Tê-ma,
hãy vượt lên trước người chạy trốn và mang bánh cho nó,

15 bởi vì chúng chạy trốn để thoát khỏi lưỡi gươm,
lưỡi gươm tuốt trần,
thoát cung tên giương sẵn, và cuộc chiến cam go.

16 Chúa Thượng phán với tôi như sau:

17 Sẽ còn rất ít kẻ sót lại trong số những dũng sĩ bắn cung tên của con cái Kê-đa. ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, đã phán như vậy.

Chương 22

Chống những trò vui nhộn tại Giê-ru-sa-lem

1 Lời sấm về thung lũng Thị Kiến:
Chuyện gì mà leo hết cả lên sân thượng vậy,

2 hỡi thành phố đầy tiếng ồn ào huyên náo,
hỡi đô thị vui cười ầm ĩ?
Trong các ngươi, những người đã bị đâm
đâu phải bị gươm đâm, đâu có chết vì giao chiến?

3 Các thủ lãnh của ngươi đều vứt bỏ cung tên mà tháo chạy
và bị bắt hết làm tù binh.
Người của ngươi bị phát hiện thì đều bị bắt, dù đã trốn đi xa.

4 Vì vậy tôi đã nói: "Hãy ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tôi nữa,
để cho tôi khóc nỗi đắng cay.
Đừng cố tìm cách ủi an tôi
trước cảnh điêu tàn con gái dân tôi phải chịu."

5 Quả thế, đó là ngày ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
khiến cho thung lũng Thị Kiến đâm rối loạn,
người người hốt hoảng giày xéo lên nhau.
Tường thành sụp đổ, tiếng kêu cứu vang lên đỉnh núi.

6 Ê-lam khoác bao tên, dàn hàng chiến xa, binh mã,
còn Kia thì khiên thuẫn sẵn sàng.

7 Và bấy giờ, chiến xa chen chúc
trong những thung lũng đẹp nhất của ngươi,
còn kỵ binh thì túc trực trước cổng thành.

8 Xứ Giu-đa bỏ ngỏ.
Ngày ấy các ngươi đã nhìn vào binh khí trong Cung Rừng,

9 và thấy thành Đa-vít có nhiều lỗ hổng.
Các ngươi trữ nước ở hồ dưới.

10 Các ngươi đếm từng ngôi nhà ở Giê-ru-sa-lem,
rồi phá đi một số để củng cố tường thành.

11 Các ngươi xây bể để chứa nước hồ cũ giữa hai lớp tường thành.
Nhưng Đấng tác tạo cả thành đô, các ngươi lại không nhìn,
Đấng từ lâu làm nên mọi sự, các ngươi lại chẳng thấy.

12 Ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
đã kêu gọi các ngươi than van khóc lóc,
cạo đầu và quấn áo vải thô.

13 Thế mà chỉ thấy hoan hỷ vui mừng:
mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu:
"Ăn đi, uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết! "

14 ĐỨC CHÚA các đạo binh đã cho tôi nghe lời mặc khải này:
"Tội này sẽ chẳng bao giờ được tha
cho đến khi các ngươi chết ",
ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán như vậy.

Chống Sép-na

15 ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán:
Hãy đi gặp viên quan ấy là Sép-na, tể tướng triều đình, và nói:

16 "Ông có gì ở đây, bà con ông là ai ở đây,
mà đào mộ cho ông ở nơi này, đào mộ cho ông ở nơi cao,
khoét nhà mồ cho ông trong vách đá?

17 Người hùng ơi, này đây ĐỨC CHÚA sắp thẳng tay quăng ông đi,
sắp túm chặt lấy ông,

18 sắp cuốn, sắp cuộn tròn ông lại,
như một quả bóng lăn vào vùng đất mênh mông.
Ông sẽ chết tại đó,
và chiến xa từng làm cho ông vẻ vang rạng rỡ cũng sẽ nằm tại đó.
Ông ơi, ông là mối nhục cho nhà của chủ ông."

19 Đức Chúa phán: "Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ,
Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị.

20 Ngày ấy, Ta sẽ gọi tôi tớ Ta
là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu.

21 Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó,
cân đai của ngươi, Ta sẽ đem thắt cho nó,
quyền bính của ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó,
nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa.

22 Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó.
Nó mở ra thì không ai đóng được,
nó đóng lại thì không ai mở được.

23 Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột,
nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó."

24 Tất cả niềm vinh dự của gia đình, dòng dõi, cháu chắt nó, tất cả các bình lớn nhỏ, từ chén cốc đến chum vò đủ loại, đều treo vào đó.25 Lời sấm của ĐỨC CHÚA các đạo binh: ngày ấy đinh đóng cột sẽ oằn, sẽ gãy, sẽ rơi xuống; bấy giờ, khối nặng treo ở đó sẽ tan tành. ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Chương 23

Chống lại Tia

1 Lời sấm về Tia.
Khóc rú lên đi, hỡi những con tàu xứ Tác-sít:
thành đã bị tàn phá, chẳng còn nhà cửa, đã hết lối vào!
Từ đất Kít-tim, người ta đã báo tin này cho họ.

2 Nín lặng đi, hỡi cư dân miền duyên hải,
hỡi thương gia thành Xi-đôn,
những kẻ ngươi sai đi đã vượt biển

3 trên mặt nước mênh mông.
Hạt gieo ở Si-kho, lúa gặt vùng sông Nin là nguồn lợi của nó.
Nó là nơi buôn bán của chư dân.

4 Hãy hổ thẹn, hỡi Xi-đôn, thành trì trên bờ biển,
vì biển lên tiếng nói: "Tôi chẳng quặn đau cũng không sinh nở.
Tôi đã chẳng nuôi nấng thanh niên,
không dưỡng dục thanh nữ."

5 Tin vừa đến Ai-cập, người người run rẩy khi nghe nói về Tia.

6 Đến Tác-sít khóc rú lên nào, hỡi cư dân miền duyên hải.

7 Phải chăng thành đó chính là nơi các ngươi đã vui cười ầm ĩ,
là thành đã có từ thuở xa xưa,
đã từng đi chiếm ngụ tận những miền viễn xứ?

8 Ai đã quyết định điều ấy chống lại Tia?
Xưa nó đã từng phân phát vương miện,
các thương gia của nó từng là những ông hoàng,
và con buôn của nó là những kẻ hiển danh trên mặt đất.

9 ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định điều ấy
để làm nhục mọi đứa cao sang ngạo mạn
và hạ bệ mọi kẻ hiển danh trên mặt đất.

10 Con gái Tác-sít hỡi, hãy canh tác đất đai của mình
như canh tác lưu vực sông Nin: bến cảng đâu còn nữa.

11 ĐỨC CHÚA đã giơ tay trên biển
làm cho các vương quốc phải chuyển lay.
Chống lại Ca-na-an, Người truyền lệnh
phải triệt phá các pháo đài của nó.

12 Người phán: "Đừng mãi vui chơi nữa, hỡi con gái Xi-đôn,
người trinh nữ từng bị hãm hiếp bạo tàn.
Hãy trỗi dậy, qua Kít-tim đi!
Nhưng ngay tại đó nữa, ngươi chớ hòng sẽ được yên thân.

13 Kìa xứ Can-đê: đâu còn dân nữa.
Át-sua đã dành xứ đó cho dã thú sa mạc mất rồi.
Xưa kia họ đã từng dựng nhiều tháp canh,
tàn phá bao lâu đài dinh thự,
nhưng nay đất nước họ đã ra chốn hoang tàn.

14 Khóc rú lên đi, hỡi những con tàu xứ Tác-sít,
vì chỗ các ngươi ẩn núp đã bị tàn phá rồi.

15 Bấy giờ, Tia sẽ bị rơi vào quên lãng
suốt bảy mươi năm trời - bằng một đời vua.
Sau bảy mươi năm ấy, số phận của Tia
sẽ đúng với lời ca của người kỹ nữ:

16 "Hỡi người kỹ nữ bị lãng quên, hãy ôm đàn rảo quanh thành phố
gảy cho thật hay, hát cho thật nhiều,
để thiên hạ lại nhớ đến ngươi."

17 Sau bảy mươi năm, ĐỨC CHÚA sẽ viếng thăm Tia. Nó sẽ trở lại nghề đi khách kiếm tiền, làm điếm với mọi vương quốc trên thế giới, trên mặt đất này.18 Nhưng tiền lời và tiền đi khách, nó sẽ hiến dâng ĐỨC CHÚA thay vì gom góp để dành. Tiền lời kiếm được sẽ dành cho những ai ở trước nhan ĐỨC CHÚA, để họ ăn no mặc đẹp.

Chương 24

4. KHẢI HUYỀN

ĐỨC CHÚA phán xét

1 Này đây ĐỨC CHÚA sắp phá tan cõi đất,
khiến nó phải hoang tàn.
Người sẽ đảo lộn mặt đất, sẽ phân tán cư dân.

2 Bấy giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường,
ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái,
kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn,
chủ nợ với con nợ.

3 Cõi đất sẽ bị phá tan hoang, bị cướp bóc hết sạch,
vì ĐỨC CHÚA đã phán truyền như thế.

4 Cõi đất hoang tàn tang tóc,
địa cầu héo hắt điêu linh, đất trời đều ủ rũ.

5 Đất đã ra ô uế dưới bàn chân cư dân,
vì chúng đã bỏ qua các điều luật,
vi phạm các thánh chỉ, và phá vỡ giao ước muôn đời.

6 Vì thế, lời nguyền rủa làm cõi đất tiêu tan, cư dân phải đền tội.
Cũng vì thế, cư dân trên cõi đất bị thiêu huỷ,
chỉ còn một ít người sống sót.

Bài ca về thành bị phá

7 Rượu mới đượm màu tang, cây nho héo tàn,
kẻ vui chơi giờ đây rên rỉ.

8 Đã ngưng rồi tiếng trống vui xưa,
đã im bặt tiếng cười đùa phè phỡn,
đã dứt hẳn những cung đàn hoan lạc.

9 Chẳng còn ai vừa uống rượu vừa ca,
men nồng nên đắng cay cho kẻ uống.

10 Thành phố hỗn loạn đã tan hoang,
nhà nào cũng cửa đóng then cài, không sao vào được.

11 Đường phố vang tiếng gào đòi rượu.
Mọi cuộc vui đã tàn, niềm hoan lạc trong xứ đã biến tan.

12 Thành phố chỉ còn là đổ nát, cửa thành bị phá banh từng mảnh.

13 Bấy giờ trong xứ và khắp chư dân,
tình cảnh sẽ giống như khi hái ô-liu,
như khi mót nho lúc mùa đã hết.

14 Những người sống sót này
sẽ cất tiếng vui mừng tôn vinh ĐỨC CHÚA.
Từ phương Tây, họ sung sướng reo hò.

15 "Vậy, người phương Đông hỡi, nào tôn vinh ĐỨC CHÚA,
dân hải đảo ơi, hãy tôn vinh danh Người,
Người là Thiên Chúa của Ít-ra-en."

16 Chúng tôi đã nghe lời ca hát vang lên từ cùng cõi địa cầu:
"Người công chính vinh hạnh dường bao! "
Những trận chiến cuối cùng
Nhưng tôi nói: "Tôi kiệt sức, tôi đã kiệt sức, khốn thân tôi! "
Quân phản bội đã phản bội.
Quân phản bội đã phản bội thật rồi!

17 Nào kinh hoàng, nào hố sâu, nào dò lưới
đang chờ đợi ngươi, hỡi cư dân trái đất!

18 Kẻ chạy trốn khi nghe tiếng kinh hoàng sẽ sa xuống hố;
kẻ dưới hố có ngoi lên được cũng mắc vào dò lưới;
các cống nước trên trời đã mở toang, nền trái đất rung chuyển.

19 Đất vỡ ra từng miếng, đất nổ tung từng mảnh,
đất chuyển động rung rinh.

20 Khác chi người say rượu,
đất lảo đảo ngả nghiêng, lung lay tựa túp lều.
Tội của nó đè nặng trên nó, nó ngã quỵ không sao dậy nổi.

21 Ngày ấy, trên trời, ĐỨC CHÚA sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc,
dưới đất, Người trừng trị vua chúa trần gian.

22 Chúng sẽ bị gom lại và nhốt dưới hầm sâu.
Chúng sẽ bị giam trong ngục.
Và sau một thời gian lâu dài, chúng sẽ bị trừng trị.

23 Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày,
vì ĐỨC CHÚA các đạo binh hiển trị trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem;
và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của Người.

Chương 25

Thánh thi tạ ơn

1 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Thiên Chúa của con,
con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài,
vì Ngài thực hiện những kỳ công,
những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững.

2 Ngài đã làm cho đô thị hoá ra đống đá,
cho thành trì kiên cố nên chốn hoang tàn.
Thành trì của bọn ngoại bang
không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ.

3 Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài,
và thành trì của những dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài.

4 Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu,
là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân.
Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp,
là bóng mát giữa buổi nắng thiêu,
vì sát khí của quân cường bạo
chẳng khác nào mưa bão đập vào tường.

5 Như nắng thiêu trên đất khô cằn,
Ngài chế ngự tiếng ồn ào náo động của lũ ngoại bang.
Như bóng mây ngăn sức nắng thiêu,
Ngài dập tắt những lời ca tiếng hát của quân bạo cường.

Tiệc cánh chung

6 Ngày ấy, trên núi này,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:
tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,
thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,
và tấm màn trùm lên muôn nước.

8 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ
trên khuôn mặt mọi người,
và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch
nỗi ô nhục của dân Người. ĐỨC CHÚA phán như vậy.

9 Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Đây là Thiên Chúa chúng ta,
chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.
Chính Người là ĐỨC CHÚA chúng ta từng đợi trông.
Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ."

10 Bàn tay ĐỨC CHÚA sẽ đặt trên núi này mà nghỉ.
Còn Mô-áp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ,
như rơm bị nghiền nát trong hố phân.

11 Nó sẽ dang tay ra ở giữa hố, như người ta dang tay để bơi;
nhưng Đức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng của nó,
mặc dù tay nó cố vẫy vùng.

12 Tường thành cao vững của ngươi
Người đã phá nhào, đã triệt hạ,
phá cho bình địa, chỉ còn là bụi đất.

Chương 26

Thánh thi tạ ơn

1 Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này:
Chúng ta có thành trì vững chắc:
Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.

2 Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,
một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.

3 Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân
được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.

4 Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA:
chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,

5 vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.

6 Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,
dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

Thánh vịnh

7 Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,
lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng.

8 Vâng, lạy ĐỨC CHÚA, trên con đường thánh ý vạch ra,
chúng con chờ đợi Chúa.
Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh
và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.

9 Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,
trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.
Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu,
người bốn bể học biết đường công chính.

10 Kẻ ác dù có được dung tha
cũng không học biết đường công chính;
trong xứ người lương thiện, nó vẫn làm những chuyện gian tà,
chẳng thấy được oai phong của ĐỨC CHÚA.

11 Lạy ĐỨC CHÚA, tay Ngài giơ lên, chúng chẳng thấy,
nhưng sẽ thấy Ngài yêu thương nồng nhiệt dân này,
khiến chúng phải thẹn thùng xấu hổ;
lửa dành cho thù địch của Ngài sẽ thiêu đốt chúng.

12 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp,
vì hết mọi việc chúng con làm
đều do Ngài thực hiện cho chúng con.

13 Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng con,
những người đã thống trị chúng con,
là những ông chủ khác chứ không phải Ngài,
nhưng chúng con chỉ xưng tụng danh Ngài mà thôi.

14 Những kẻ chết đâu còn sống lại,
những âm hồn có chỗi dậy đâu!
Bởi thế, Chúa đã trừng phạt, đã tiêu diệt chúng,
khiến chẳng còn ai nhớ đến chúng bao giờ.

15 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã làm cho dân này thêm lớn mạnh,
đã làm cho dân này thêm lớn mạnh;
Ngài đã biểu dương vinh quang của Ngài,
và mở rộng mọi biên cương xứ sở.

16 Lạy ĐỨC CHÚA, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.
Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.

17 Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở,
phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy ĐỨC CHÚA,
chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài.

18 Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió:
chúng con chẳng giải thoát được thế gian,
cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất.

19 Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên.
Này những kẻ nằm trong bụi đất,
hãy trỗi dậy, hãy reo mừng!
Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng,
và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.
ĐỨC CHÚA đi ngang qua

20 Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòng, đóng cửa lại,
hãy ẩn mình trong giây lát, cho tới lúc trận lôi đình qua đi.

21 Vì kìa, ĐỨC CHÚA ra khỏi nơi Người ngự,
để trừng trị tội ác của dân cư trên mặt đất.
Đất sẽ để lộ máu ra
và không còn che giấu thây những người bị sát hại.

Chương 27

1 Ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ dùng thanh gươm
vừa cứng, vừa dài, vừa mạnh
mà trừng trị con giao long, con rắn chui nhủi,
con giao long, con rắn ngoằn ngoèo,
và Người sẽ giết chết con thuồng luồng ngoài biển.

Vườn nho của ĐỨC CHÚA

2 Ngày ấy, các ngươi hãy ca ngợi vườn nho tuyệt diệu.

3 Chính Ta, ĐỨC CHÚA, Ta là người canh giữ vườn nho,
vẫn đều đặn tưới nước;
Ta canh giữ ngày đêm, không cho ai phá hoại.

4 Ta không giận nữa đâu: có gai góc hay bụi rậm,
là Ta mở cuộc chiến, Ta sẽ đốt hết một trật.

5 Kẻ nào bám lấy Ta để được che chở,
thì hãy làm lành với Ta; với Ta, nó hãy làm lành.

Gia ân và trừng phạt

6 Trong tương lai, Gia-cóp sẽ bén rễ,
Ít-ra-en sẽ trổ nụ đơm bông,
và mặt đất sẽ đầy tràn hoa trái.

7 Phải chăng Người đã đánh nó, như đánh những ai đã đánh nó?
Phải chăng Người đã giết nó, như giết những ai đã giết nó?

8 Người đã thi hành công lý
khi trục xuất bọn chúng, xua đuổi chúng đi.
Người đã thổi làn hơi mãnh liệt của Người,
đánh bật chúng trong ngày gió đông.

9 Chính nhờ vậy mà tội tình Gia-cóp được tẩy xoá,
và việc xoá bỏ tội lỗi đưa đến hậu quả này:
họ đập những viên đá bàn thờ tan tành như đá vôi tán vụn;
cột thờ với bàn thiên cũng chẳng còn.

10 Vì thành trì kiên cố nay điêu tàn vắng vẻ,
làng xóm tan hoang tựa sa mạc tiêu điều,
chỉ còn bò bê đến gặm cỏ, đến nằm đó mà nhá những cành cây.

11 Cành héo khô thì bị bẻ gãy, và các bà đến châm lửa đốt đi.
Vì bọn dân này không chịu hiểu,
nên Đấng tác thành chẳng thương xót,
Đấng nặn ra chúng chẳng dung tha.

Người Ít-ra-en trở về

12 Rồi ngày kia ĐỨC CHÚA sẽ đập lúa từ sông Cả cho tới suối Ai-cập.
Và anh em, hỡi con cái Ít-ra-en,
từng người một, anh em sẽ được Chúa mót nhặt về.

13 Đến ngày ấy, tù và sẽ rúc lớn,
những kẻ đang mỏi mòn tại đất Át-sua
và những kẻ đã bị xua đuổi sang Ai-cập
sẽ đến và thờ lạy ĐỨC CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

Chương 28

5. THI CA VỀ ÍT-RA-EN VÀ GIU-ĐA

Chống Sa-ma-ri

1 Vô phúc cho vương miện kiêu hùng của bọn Ép-ra-im say sưa,
cho bông hoa héo tàn, là đồ trang điểm xa hoa của nó
trên đỉnh cao chế ngự cả thung lũng phì nhiêu,
cho những kẻ bị ma men quật ngã.

2 Này một kẻ dũng mãnh và quyền thế được Chúa dùng
như mưa đá, như cuồng phong khốc hại,
như mưa trút nước, như lũ lụt tràn lan,
Người thẳng tay giáng trên mặt đất.

3 Người sẽ chà đạp vương miện kiêu hùng
của bọn Ép-ra-im say sưa,

4 và vòng hoa héo tàn là đồ trang điểm xa hoa của nó
trên đỉnh cao chế ngự cả thung lũng phì nhiêu;
nó sẽ như trái vả chín sớm, trước mùa hè:
ai thấy và hái được là nuốt ngay tức khắc.

5 Trong ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh
sẽ nên vương miện trang điểm và vòng hoa diễm lệ
cho số còn sót lại của dân Người,

6 nên thần khí công minh cho kẻ ngồi xét xử,
nên sức hùng cho người đẩy lui chiến tranh xa cổng thành.
Chống ngôn sứ giả

7 Cả bọn này nữa cũng chếnh choáng vì rượu, lảo đảo vì men:
tư tế và ngôn sứ đều chếnh choáng vì men,
chúng đã say mèm, chúng đã vì men mà lảo đảo,
chếnh choáng trong thị kiến, loạng quạng khi xét xử.

8 Quả thật, chúng nôn mửa đầy bàn, không còn chỗ nào sạch.

9 "Liệu nó dạy được ai, giải thích được cho ai am hiểu?
Có chăng là cho trẻ thơ cai sữa vừa thôi bú! "

10 Thôi thì: "Xáp la-xáp, xáp la-xáp,
cáp la-cáp, cáp la-cáp, dơ-e sam, dơ-e sam! "

11 Phải, Người sẽ dùng môi miệng cà lăm
và tiếng nói xa lạ mà nói với dân này.

12 Người bảo chúng: "Đây là chốn nghỉ ngơi!
Hãy để cho người kiệt sức được nghỉ! Đây là nơi yên tĩnh."
Nhưng chúng chẳng thèm nghe.

13 Cho nên có lời ĐỨC CHÚA phán bảo chúng:
"Xáp la-xáp, xáp la-xáp, cáp la-cáp, cáp la-cáp,
dơ-e sam, dơ-e sam",
khiến chúng vừa đưa chân đã ngã ngửa:
chúng sẽ bị tan nát, sẽ sa vào bẫy, và sẽ bị bắt giam.

Chống cố vấn sai lầm

14 Bởi thế, hãy nghe lời của ĐỨC CHÚA,
hỡi những kẻ kiêu căng ngạo ngược,
những kẻ đang cai trị dân này ở Giê-ru-sa-lem.

15 Quả thật, các ngươi nói: "Ta đã kết ước với tử thần,
thoả hiệp cùng âm phủ.
Tai ương khốc liệt có tràn qua, ta cũng không hề hấn,
vì hầm trú của ta là dối trá, nơi ẩn núp của ta là xảo quyệt."

16 Bởi thế, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán như sau:
"Này đây Ta sẽ đặt ở Xi-on một phiến đá, phiến đá hoa cương,
phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền,
ai tin tưởng sẽ không hề nao núng.

17 Giây đo của Ta là công minh, mực thước của Ta là chính trực.
Nhưng mưa đá sẽ phá tan hầm dối trá,
nước lũ sẽ cuốn trôi nơi trú ẩn.

18 Giao ước các ngươi ký với tử thần sẽ bị huỷ,
hợp đồng các ngươi lập cùng âm phủ sẽ chẳng bền. Khi tai ương khốc liệt tràn qua, các ngươi sẽ bị chà đạp.

19 Mỗi khi nó tràn tới, các ngươi sẽ bị cuốn đi.
Quả thế, sáng sáng nó sẽ tràn qua, bất luận đêm ngày;
nghe tin và hiểu được rồi, thì chỉ còn biết run lên cầm cập.

20 Vì giường sẽ quá ngắn, không thể nào duỗi thẳng,
chăn sẽ quá hẹp, nằm co cũng không kín.

21 Chắc chắn, như trên núi Pơ-ra-xim, ĐỨC CHÚA sẽ trỗi dậy,
như tại thung lũng Ghíp-ôn, Người sẽ giận run lên
để thi hành công việc của Người, công việc kỳ diệu,
để thực hiện công trình của Người, công trình tuyệt tác.

22 Vậy giờ đây, các ngươi đừng nhạo báng nữa,
kẻo dây thừng trói các ngươi sẽ siết chặt thêm,
vì tôi đã được nghe: ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
đã quyết thi hành án tận diệt trên khắp mọi miền.

Dụ ngôn

23 Hãy lắng tai nghe tiếng của tôi, hãy để tâm nghe lời tôi nói.

24 Phải chăng người cày ruộng ngày nào cũng cày để mà gieo,
cứ cuốc sâu bừa kỹ ruộng của mình?

25 Một khi đã san bằng thửa đất,
lại không gieo tảo vĩ, không rắc thì là hay sao?
Rồi trồng miến trồng kê, trồng lúa mạch một phần,
và lúa mì nâu ở ven bờ ruộng.

26 Anh đã quen với lề lối ấy,
chính Thiên Chúa của anh dạy bảo anh.

27 Không ai chà tảo vĩ bằng trục lăn,
cũng chẳng dùng bánh xe cán thì là,
nhưng lấy gậy đập tảo vĩ, lấy đòn xóc đập thì là.

28 Xay lúa thì không xay hoài cho nát bấy;
cho bánh xe cán lúa là để trấu bong ra,
chứ không phải là để nghiền nát.

29 Những điều này cũng là do ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Kế hoạch sao nhiệm mầu, sự khôn ngoan thật là cao cả!

Chương 29

Nói về Giê-ru-sa-lem

1 Khốn cho ngươi, A-ri-ên, A-ri-ên,
thành đã từng bị vua Đa-vít vây hãm!
Năm này qua năm khác, cứ tổ chức chu kỳ lễ lạt.

2 Ta sẽ siết chặt A-ri-ên, nó sẽ phải than thân trách phận.
Đối với Ta, nó sẽ đúng là A-ri-ên.

3 Ta sẽ bao vây ngươi tứ phía, sẽ đắp luỹ chung quanh ngươi,
sẽ dựng công sự đánh ngươi.

4 Ngươi sẽ bị hạ xuống; từ lòng đất, ngươi sẽ cất tiếng lên;
từ cát bụi, lời ngươi sẽ thều thào yếu ớt;
từ lòng đất, tiếng ngươi sẽ vọng lên
tựa như tiếng vong hồn: lời ngươi sẽ thì thào từ cát bụi.

5 Bọn ngoại bang từng lũ sẽ như những hạt bụi li ti,
quân cường bạo từng đoàn sẽ bay đi như trấu.
Trong khoảnh khắc, thình lình,

6 ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đến viếng thăm ngươi
giữa tiếng sấm rền vang,
tiếng đất chuyển động, tiếng nổ rầm trời,
trong gió gào, bão táp, lửa thiêu.

7 Bấy giờ, đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh A-ri-ên,
mọi kẻ đang tiến đánh, công hãm và siết chặt thành
sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường.

8 Như người đói mơ thấy mình đang ăn,
khi tỉnh dậy thấy dạ dày trống rỗng;
hoặc như một người khát nằm mơ thấy mình đang uống,
khi tỉnh dậy thấy mình mệt lử, họng khát khô;
đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh núi Xi-on cũng sẽ y như vậy.

9 Đã ngớ ngẩn thì cho ngẩn ngơ luôn, đã muốn đui thì cho mù tịt!
Hãy say đi, mà không vì rượu, cứ lảo đảo, mà chẳng tại ma men!

10 Vì trên các ngươi, ĐỨC CHÚA đã đổ xuống một làn khí hôn mê.
Là ngôn sứ, các ngươi đã bị Người bịt mắt,
là thầy chiêm, các ngươi đã bị Chúa trùm đầu.

11 Đối với các ngươi,
thị kiến toàn là những lời ghi trong sách niêm phong.
Người ta trao sách cho kẻ biết đọc mà bảo: "Đọc đi! "
Nhưng hắn nói: "Đọc sao được, sách đã niêm phong rồi! "

12 Lại đưa sách cho kẻ không biết đọc và nói: "Đọc đi! "
Hắn liền bảo: "Tôi nào đâu biết chữ! "

Lời sấm

13 Chúa Thượng phán: "Dân này
chỉ đến gần Ta bằng miệng,
tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm;
chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm,
nhưng đó chỉ là sáo ngữ.

14 Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững sờ kinh ngạc
vì bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng.
Bấy giờ sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại,
và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói.
Công lý chiến thắng

15 Khốn thay kẻ nào đào sâu giấu kỹ,
không để cho ĐỨC CHÚA thấy ý định của mình.
Khốn thay ai hành động trong bóng tối
và tự nhủ: "Ai thấy được, ai biết được ta? "

16 Chuyện các ngươi làm thật là quái gở:
Thợ gốm lại ngang hàng với đất sét sao?
Há sản phẩm lại nói về người sản xuất:
"Hắn đâu làm ra tôi"?
Há bình gốm lại nói về người thợ gốm:
"Hắn chẳng biết điều gì"?

17 Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi,
núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái,
và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng,
chẳng phải thế sao?

18 Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách,
mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm
và sẽ được nhìn thấy.

19 Nhờ ĐỨC CHÚA, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi,
và vì Đức Thánh của Ít-ra-en,
những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.

20 Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa,
quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong,
và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ:

21 đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,
và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy;
chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ
mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.

22 Vì thế, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa nhà Gia-cóp,
Đấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham, phán thế này:
"Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ,
từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng,

23 vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó
những công trình tay Ta đã làm,
nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh,
sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh,
và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en.

24 Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết,
và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.

Chương 30

Chống đoàn sứ giả được phái qua Ai-cập

1 Khốn thay những đứa con phản nghịch
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA!
Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của Ta,
chúng ký kết thoả hiệp, nhưng không theo thần khí của Ta,
cứ chồng chất tội này lên tội khác.

2 Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Ai-cập
tìm sự che chở của Pha-ra-ô, và núp bóng Ai-cập.

3 Nhưng sự che chở của Pha-ra-ô
sẽ khiến các ngươi phải thẹn thùng,
và việc ẩn núp dưới bóng Ai-cập
sẽ làm cho các ngươi phải nhuốc hổ.

4 Dù thủ lãnh của nó đã ở Xô-an,
và sứ giả của nó đã tới Kha-nết,

5 tất cả sẽ thất vọng ê chề vì một dân vô tích sự,
chẳng giúp đỡ, chẳng làm ích gì cho ai,
chỉ đem lại thẹn thùng với ô nhục.

Lời sấm khác chống lại phái đoàn

6 Lời sấm về các thú vật miền Ne-ghép.
Trong miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn,
miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của rắn độc và rồng bay,
chúng mang của cải trên lưng lừa,
và trên bướu lạc đà, chúng chở kho báu
để hiến cho một dân vô tích sự:

7 Sự tiếp viện của Ai-cập chỉ là hư ảo và rỗng tuếch,
vì thế Ta đã gọi Ai-cập là con thủy quái Ra-háp sa cơ.

Di chúc

8 Bây giờ trước mặt chúng,
ngươi hãy viết điều ấy trên một tấm bảng, và ghi vào hồ sơ,
để lưu lại mai sau làm bằng chứng đến muôn đời.

9 Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối,
những đứa con không muốn nghe luật của ĐỨC CHÚA.

10 Chúng bảo các thầy chiêm: "Đừng chiêm ngưỡng nữa",
bảo các thầy thị kiến: "Đừng nói cho chúng tôi
những điều chân thật thấy trong thị kiến;
hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai,
hãy kể cho chúng tôi
những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến.

11 Hãy bỏ lối rời đường, đừng nói đến Đức Thánh của Ít-ra-en
trước mặt chúng tôi nữa."

12 Vì vậy, Đức Thánh của Ít-ra-en phán thế này:
"Bởi các ngươi khinh thường lời Ta đã nói
mà tin tưởng vào trò áp bức gian giảo, và cậy dựa vào đó,

13 nên đối với các ngươi,
tội ấy sẽ như một vết nứt lộ ra trên một tường thành cao:
thình lình, trong nháy mắt, tường sụp đổ.

14 Nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ,
bị đập nát không chút xót thương,
đến nỗi trong đống vụn, không tìm được một mảnh sành
để lấy lửa trong bếp hoặc múc nước ngoài ao.

15 Vì Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này:
Giả như các ngươi trở lại và ở yên,
hẳn các ngươi đã được cứu thoát;
giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng,
ắt các ngươi đã nên hùng mạnh;
thế nhưng các ngươi đã không muốn!

16 Các ngươi đã nói: "Không, chúng tôi sẽ cỡi ngựa chạy trốn! "
- Được! Các ngươi sẽ chạy trốn.
"Chúng tôi sẽ phóng nhanh! "
- Được! Quân đuổi bắt các ngươi cũng sẽ phóng nhanh.

17 Chỉ một người ngăm đe, cả ngàn người run sợ;
chỉ dăm người đe doạ, các ngươi chạy trốn hết,
cho đến lúc các ngươi
chỉ còn như cây cột trên đỉnh núi, như cờ hiệu trên đồi.

Thiên Chúa sẽ thứ tha

18 Vì vậy ĐỨC CHÚA đợi chờ để thi ân cho anh em,
Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót,
vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa công minh,
hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người!

19 Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem,
ngươi sẽ không còn phải khóc nữa.
Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi;
nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại.

20 Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo
và nước uống trong cơn khốn quẫn.
Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt,
và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi.

21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái,
tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau:
"Đây là đường, cứ đi theo đó! "

22 Những tượng chạm dát bạc,
tượng đúc bọc vàng của ngươi,
ngươi sẽ coi là ô uế,
sẽ vất chúng đi như đồ dơ bẩn
và nói: "Cút đi! "

23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng,
cho lương thực, sản phẩm của đất đai,
thật dồi dào béo bổ.
Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi
sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.

24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối,
cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra.

25 Trong ngày đại tàn sát,
khi các ngọn tháp đổ nhào,
trên mọi núi và mọi đồi cao,
sẽ có những khe suối và dòng nước chảy.

26 Vào ngày ĐỨC CHÚA băng bó vết thương cho dân Người,
và chữa lành những chỗ nó bị đánh,
ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời,
và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy
- ánh sáng của bảy ngày.

Chống Át-sua

27 Này ĐỨC CHÚA từ xa đang thân hành ngự đến,
cơn giận của Người cháy bừng như lửa,
nộ khí của Người đè nặng sinh linh.
Môi Người trào phẫn nộ,
lưỡi Người như lửa thiêu.

28 Hơi thở của Người mạnh như thác,
như nước dâng tới cổ.
Người sẽ lấy sàng mà sàng chư dân
cho chúng bị tiêu diệt,
sẽ đặt hàm thiết vào hàm các nước
cho chúng phải lạc đường.

29 Các ngươi sẽ ca hát
như trong đêm cử hành đại lễ,
lòng chan chứa niềm vui
như người bước đi theo nhịp sáo,
tiến về núi ĐỨC CHÚA, về núi đá của Ít-ra-en.

30 ĐỨC CHÚA sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Người,
và cho thấy cánh tay Người đè nặng
trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu,
trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá.

31 Vì khi nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Át-sua sẽ run sợ hãi hùng,
Người sẽ dùng trượng mà đánh nó.

32 Mỗi lần ĐỨC CHÚA vung gậy lên trừng phạt,
đều có tiếng đàn tiếng trống hoạ theo;
Người sẽ ra tay giao chiến với nó.

33 Từ lâu rồi, lò thiêu Tô-phét đã được chuẩn bị -ngay cho cả vua-,
lò đã sẵn sàng, vừa sâu vừa rộng,
củi lửa thật nhiều.
Hơi thở của ĐỨC CHÚA như dòng thác diêm sinh,
sẽ khiến lò bốc cháy.

Chương 31

Chống liên minh với Ai-cập

1 Khốn thay những kẻ xuống Ai-cập cầu viện,
những kẻ cậy dựa vào chiến mã,
tin tưởng vì có lắm chiến xa,
vì kỵ binh hùng mạnh,
mà không chịu ngước nhìn Đức Thánh của Ít-ra-en,
không kiếm tìm ĐỨC CHÚA.

2 Nhưng chính Người cũng lại khôn ngoan,
Người có thể giáng hoạ, không rút lại lời đã phán ra;
Người sẽ đứng lên chống cự phường gian ác,
chống cự những kẻ làm điều dữ được mời đến tiếp viện.

3 Ai-cập là phàm nhân, chứ đâu phải là thần!
Chiến mã của chúng là súc vật, chứ đâu phải thần khí!
Khi ĐỨC CHÚA vung tay, kẻ tiếp viện sẽ lảo đảo,
người được tiếp viện cũng té nhào,
chúng sẽ cùng tiêu vong hết thảy.
Lại chống Át-sua

4 ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này:
Khi sư tử hoặc sư tử con gầm gừ để giữ mồi của nó,
dù cả đám mục đồng được gọi đến tấn công,
nó cũng không run sợ vì tiếng hét tiếng hò,
chẳng kinh hoàng vì tiếng ồn ào náo động.
Cũng vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ ngự xuống chiến đấu
trên núi Xi-on, trên đồi của thành.

5 Như cánh chim bay đi lượn lại,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem,
Người sẽ bảo vệ và giải thoát, sẽ dung tha và cứu độ.

6 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy trở lại
với Đấng anh em đã phản bội nặng nề.

7 Phải, trong ngày đó, mỗi người sẽ vứt bỏ
các tượng thần bằng bạc bằng vàng
do tay tội lỗi của anh em làm ra.

8 Át-sua sẽ ngã gục dưới một lưỡi gươm không phải của con người.
Nó sẽ bị tiêu diệt do một lưỡi gươm không phải của người phàm.
Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm,
trai tráng của nó sẽ phải làm lao dịch.

9 Đá tảng của nó sẽ bỏ đi vì sợ hãi,
khi thấy cờ hiệu, các tướng lãnh của nó sẽ kinh hoàng.
Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng có lửa tại Xi-on,
và có lò tại Giê-ru-sa-lem.

Chương 32

Vua công chính

1 Này đây, một vua sẽ trị vì theo lẽ công minh,
các thủ lãnh sẽ cầm quyền theo đường chính trực.

2 Mỗi vị sẽ như một nơi tránh gió, một chốn trú mưa,
như suối nước ở chỗ khô cằn,
như tảng đá to rợp bóng trên đất bị hạn hán.

3 Bấy giờ mắt những người thấy sẽ không còn bị mờ,
tai những người nghe sẽ trở nên chăm chú;

4 lòng những người nhẹ dạ sẽ gẫm suy để am tường,
lưỡi những kẻ ngọng sẽ nói năng hoạt bát.

5 Kẻ ngu xuẩn sẽ không được gọi là cao quý,
người quỷ quyệt không được coi là kẻ cả.
Kẻ ngu xuẩn và người cao thượng

6 Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn,
và lòng dạ mưu đồ chuyện xấu xa:
nó làm chuyện vô luân, nói điều sai lạc phạm đến ĐỨC CHÚA;
người đói thì nó để bụng không,
còn kẻ khát thì chẳng cho nước uống.

7 Người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa,
nó bày ra mưu thâm chước độc, dùng những lời giả dối
hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ
ngay khi họ đòi quyền lợi của mình.

8 Còn người cao thượng thì suy tính những điều cao thượng
và vì những điều cao thượng mà đứng ra lên tiếng.

Chống đàn bà Giê-ru-sa-lem

9 Bọn đàn bà ngạo mạn, hãy trỗi dậy mà nghe tiếng Ta!
Lũ con gái khinh đời, hãy lắng tai nghe lời Ta nói!

10 Chỉ còn một năm mấy ngày nữa,
hỡi đám phụ nữ khinh đời, các ngươi sẽ run rẩy,
bởi vì mùa nho sắp lụi tàn, không còn thu hoạch chi nữa hết!

11 Run rẩy đi, bọn đàn bà ngạo mạn,
sợ quýnh lên, lũ con gái khinh đời!
Hãy bỏ áo, cởi trần, quấn bao bị vào lưng.

12 Hãy đấm ngực khóc than cho những cánh đồng tươi mát,
cho vườn nho sai quả,

13 cho đất màu của dân Ta
đã mọc đầy bụi rậm và gai góc,
cho mọi nhà đang truy hoan trong thành phố vui nhộn.

14 Quả thật lâu đài bị bỏ hoang,
thành thị đông dân nên hiu quạnh,
Ô-phen với vọng lâu thành trơ trụi muôn đời
cho lừa hoang tha hồ đùa giỡn, cho súc vật gặm cỏ no nê.

Đổ tràn thần khí

15 Cho đến ngày, từ trên cao
thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta.
Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái,
và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng.

16 Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc,
và đức công minh trong vườn cây ăn trái.

17 Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hoà bình.

Thành quả của đức công minh

18 Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình,
trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi.

19 Nhưng rừng sẽ bị đốn tận gốc, và thành sẽ bị triệt hạ.

20 Anh em có phúc vì sẽ được gieo khắp những nơi có nước,
và thả rong bò lừa.

Chương 33

Ơn cứu độ người người mong đợi

1 Khốn cho ngươi là kẻ tàn phá mà không bị tàn phá,
kẻ phản bội mà không bị phản bội!
Khi ngươi tàn phá xong, ngươi sẽ bị tàn phá,
khi ngươi phản bội rồi, ngươi sẽ bị phản bội.

2 Lạy ĐỨC CHÚA, xin thương xót chúng con,
chúng con trông cậy vào Ngài.
Mỗi buổi sáng, xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con;
xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.

3 Nghe tiếng sấm vang rền, các dân chạy trốn,
Ngài đứng lên, các nước tán loạn.

4 Người ta thu chiến lợi phẩm về, như cào cào thu lượm
người ta xông vào lấy, như châu chấu xông vào.

5 ĐỨC CHÚA được suy tôn, vì Người ngự trên chốn cao vời.
Người làm cho Xi-on được đầy chính trực công minh.

6 Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.
Sự khôn ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào,
sự kính sợ ĐỨC CHÚA, đó chính là kho tàng Người ban.

7 Này đây dân thành A-ri-ên kêu la ngoài đường phố,
các sứ giả hoà bình than khóc đắng cay.

8 Các con lộ hoang vắng, đường sá chẳng bóng người qua.
Người ta đã phá vỡ giao ước, khinh dể các chứng nhân,
chẳng coi ai ra gì nữa.

9 Cõi đất sẽ nhuốm màu tang tóc điêu linh,
núi Li-băng héo tàn nhục nhã,
đồng bằng Sa-rôn nên hoang địa khô cằn, còn miền Ba-san và núi Các-men hoá ra trơ trụi.

10 ĐỨC CHÚA phán: "Giờ đây Ta trỗi dậy,
giờ đây Ta đứng thẳng, giờ đây Ta vươn mình lên.

11 Các ngươi đã cưu mang cỏ khô, ắt sẽ sinh rơm rạ.
Hơi thở của Ta sẽ như lửa thiêu rụi các ngươi.

12 Các dân sẽ bị cháy thành vôi,
chúng như gai bị chặt và thiêu trong lửa.

13 Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta làm,
kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh."

14 Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,
bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.
Chúng rằng: "Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu?
Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp? "

15 Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay,
của chiếm đoạt không màng, tay xua quà hối lộ.
Lời độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe,
việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.

16 Người như thế sẽ được ở non cao,
có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn.
Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.

Trở về Giê-ru-sa-lem

17 Mắt bạn sẽ chiêm ngưỡng một đức vua
trong vẻ đẹp của người, sẽ thấy một miền đất trải rộng.

18 Lòng bạn sẽ hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng:
"Đâu rồi viên ký lục? Đâu rồi người thu thuế?
Đâu rồi người thanh tra các tháp canh? "

19 Bạn sẽ không còn thấy giống dân kênh kiệu,
một dân có ngôn ngữ xa lạ, khó nghe,
giọng nói líu lo, không ai hiểu.

20 Hãy nhìn ngắm thành Xi-on, nơi chúng ta cử hành các đại lễ,
mắt bạn sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, một nơi ở thảnh thơi,
một cái lều sẽ không bị tháo gỡ;
cọc lều sẽ không bao giờ bị nhổ đi,
không một giây lều nào sẽ bị đứt.

21 Vì tại đó, ĐỨC CHÚA sẽ cho chúng ta thấy
Người là Đấng oai hùng.
Người sẽ như một miền có sông ngòi rộng lớn,
nhưng không có thuyền bè tới lui,
và tàu to đẹp cũng không qua lại.

22 Phải, ĐỨC CHÚA là vị thẩm phán của chúng ta,
ĐỨC CHÚA là nhà lập pháp của chúng ta,
ĐỨC CHÚA là vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu độ chúng ta.

23 Các dây của bạn đã chùng rồi, không sao giữ được cho cột đứng,
không giương được cờ hiệu nữa.
Bấy giờ người ta sẽ chia nhau vô vàn chiến lợi phẩm;
kẻ què cũng tha hồ hôi của.

24 Không ai cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem sẽ nói: "Tôi ốm đau."
Dân ở đó sẽ được tha tội.

Chương 34

Xử tội Ê-đôm

1 Chư dân hỡi, hãy lại mà nghe, các sắc tộc, nào cùng lưu ý.
Hãy nghe đây, hỡi trái đất và mọi loài trên đó,
hỡi địa cầu cùng muôn vật từ đất nảy sinh:

2 Này, ĐỨC CHÚA nổi giận với chư dân hết thảy,
Người thịnh nộ với toàn thể đạo binh của chúng,
cho chúng bị tru diệt và tiêu vong.

3 Những kẻ bị đâm chết sẽ bị quẳng đi xa.
Tử thi xông mùi hôi thối, núi non máu chảy dầm dề.

4 Toàn thể đạo binh trên trời tan rã.
Các tầng trời cuộn lại như cuốn sách.
Cả đạo binh của chúng lụi tàn
như lá nho rơi rụng, tựa lá vả lìa cành.

5 Vì trên trời gươm Ta say máu: sắp giáng xuống Ê-đôm,
xuống một dân Ta đã tuyên án tru diệt.

6 Gươm của ĐỨC CHÚA, máu nhuộm đỏ, mỡ dính bầy nhầy, máu chiên máu dê, mỡ của trái cật loài cừu.
Vì một hy lễ đã được dâng kính ĐỨC CHÚA tại Bót-ra,
chính là cuộc tàn sát lớn trong xứ Ê-đôm.

7 Cùng với chúng, nào trâu, nào bê, nào bò tót đều bị hạ.
Đất đai của chúng máu tràn lênh láng,
cát bụi của chúng mỡ dính bầy nhầy.

8 Quả thế, đó là ngày ĐỨC CHÚA báo phục,
là năm Người trả oán mà biện hộ cho Xi-on.

9 Và suối nước biến thành nhựa chai,
cát bụi hoá lưu huỳnh, đất đai thành nhựa cháy,

10 ngày đêm bốc lửa không ngừng, đời đời nghi ngút khói;
thế hệ này qua thế hệ kia, vẫn một cảnh hoang tàn,
không bóng người lai vãng.

11 Đó sẽ là lãnh địa của nhím và kền kền,
là nơi ở cho loài cú, loài quạ.
ĐỨC CHÚA sẽ giăng dây đo biến nó thành hỗn mang,
Người sẽ thả hòn chì cho nó nên trống rỗng.

12 Giới quý tộc của nó không còn,
ở đó người ta chẳng tôn vương nữa,
mọi thủ lãnh đều sẽ kể bằng không.

13 Trong các lâu đài của nó, gai góc mọc um tùm,
các đồn luỹ kiên cố đầy những tầm ma và cỏ dại.
Nó sẽ là hang ổ sói rừng, là sân chim đà điểu.

14 Mèo rừng gặp chó rừng, loài dê ma quái hú gọi nhau.
Đó cũng là nơi dung thân cho quỷ Li-lít, là chốn hắn nghỉ ngơi.

15 Đó còn là nơi rắn làm ổ đẻ trứng, ấp cho nở và ủ ấm đàn con.
Cũng tại đó, lũ diều hâu tụ tập, con nào cũng có bạn có đôi.

16 Hãy tìm trong sách của ĐỨC CHÚA và đọc:
sẽ không thiếu một con nào trong chúng,
con nào cũng có bạn có đôi.
Bởi vì chính miệng Chúa đã phán truyền,
chính thần khí Người quy tụ lại.

17 Chính Người đã bốc thăm,
và tay Người đã dùng dây đo mà chia phần cho chúng.
Đến muôn đời, chúng sẽ được thừa hưởng phần này,
chúng sẽ ở lại đây hết đời này qua đời nọ.

Chương 35

Giê-ru-sa-lem toàn thắng

1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,

2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng,
vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA,
và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.

3 Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,
cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.

4 Hãy nói với những kẻ nhát gan: "Can đảm lên, đừng sợ!
Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục,
ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.
Chính Người sẽ đến cứu anh em."

5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.

6 Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.

7 Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,
đất khô cằn có mạch nước trào ra.
Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên.

8 Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ.
Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi,
những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.

9 Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai,
không thấy bóng dáng một con nào,
những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.

10 Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,
tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

PHỤ TRƯƠNG

Chương 36

Cuộc xâm lăng của vua Xan-khê-ríp (2 V 18:13-37; 2 Sb 32:1-19);

1 Năm thứ mười bốn triều vua Khít-ki-gia, vua Át-sua là Xan-khê-ríp tiến lên đánh mọi thành kiên cố của Giu-đa và đã chiếm được.2 Từ La-khít, vua Át-sua sai quan chánh chước tửu cùng với một đạo binh hùng hậu đến gặp vua Khít-ki-gia ở Giê-ru-sa-lem. Viên chánh chước tửu đứng gần kênh dẫn nước vào hồ trên phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ.3 Ra tiếp họ có ông En-gia-kim con ông Khin-ki-gia-hu, đại nội thị thần, cùng với viên ký lục Sép-na và viên quản lý văn khố Giô-ác, con ông A-xáp.4 Viên chánh chước tửu bảo họ: "Hãy nói với vua Khít-ki-gia: đại đế là vua Át-sua phán thế này: Dựa vào niềm tin nào mà ông tin tưởng như thế?5 Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói suông ngoài miệng thay thế được cho mưu kế và sức mạnh sao? Giờ đây ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta?6 Hoá ra ông tin tưởng vào cây gậy sậy dập nát là Ai-cập, nó sẽ đâm thủng bàn tay kẻ vịn vào nó! Pha-ra-ô vua Ai-cập là vậy đó đối với mọi kẻ tin tưởng vào ông ta.7 Có thể ông sẽ nói với tôi: "Chúng tôi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi." Thế chẳng phải Khít-ki-gia đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ của Người đó sao? Ông ta đã chẳng nói với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: "Các ngươi sẽ sụp lạy trước bàn thờ này."8 Bây giờ, ông hãy đánh cuộc với vua Át-sua chúa thượng tôi: tôi sẽ cho ông hai ngàn con ngựa nếu ông tìm được người cỡi.9 Liệu ông có thể đẩy lui được một người thuộc hạng dở nhất trong nhóm bộ hạ của chúa thượng tôi không? Thế mà ông lại cậy vào Ai-cập để có xe có ngựa!10 Bây giờ có phải ngoài ý muốn của ĐỨC CHÚA mà ta đã tiến đánh để tàn phá xứ này không? Chính ĐỨC CHÚA đã phán với ta: "Hãy tiến đánh và tàn phá xứ này."

11 Ông En-gia-kim, ông Sép-na và ông Giô-ác nói với viên chánh chước tửu: "Xin ngài dùng tiếng A-ram mà nói, vì các tôi tớ ngài đây hiểu được. Ngài đừng nói tiếng Giu-đa với chúng tôi kẻo

12 Viên chánh chước tửu nói: "Chẳng lẽ chúa thượng tôi sai tôi đến nói những lời như thế với chúa thượng của ông hay với ông sao? Chẳng phải là để nói với những người đang ngồi trên tường thành kia đang phải ăn phân và uống nước tiểu của mình cùng với các ông sao? "

13 Bấy giờ viên chánh chước tửu đứng thẳng và hô lớn bằng tiếng Giu-đa rằng: "Hãy nghe lời đại đế, vua Át-sua:14 Đức vua phán thế này: Đừng để Khít-ki-gia lừa dối các ngươi. Vì ông ta không thể nào giải thoát các ngươi được.15 Cũng đừng để Khít-ki-gia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA khi ông ta nói: Chắc chắn ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.16 Đừng nghe lời Khít-ki-gia, vì vua Át-sua phán thế này: Hãy làm hoà với ta và ra đây, ai nấy trong các ngươi vẫn được ăn hoa trái trong vườn nho, vườn vả của mình, vẫn được uống nước bể nhà mình,17 cho tới khi ta đến đem các ngươi tới một xứ giống như xứ các ngươi, một xứ có lúa mì và rượu, xứ có bánh và vườn nho.18 Đừng để Khít-ki-gia phỉnh gạt các ngươi rằng: "ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta." Hỏi rằng trong các thần của chư dân, đã có vị nào thực sự giải thoát xứ mình khỏi tay vua Át-sua chưa?19 Các thần của Kha-mát và Ác-pát ở đâu? Các thần của Xơ-phác-va-gim ở đâu? Họ có giải thoát được Sa-ma-ri khỏi tay ta chăng?20 Trong tất cả các thần của các xứ, hỏi đã có thần nào cứu được xứ của họ thoát khỏi tay ta chưa? Vậy ĐỨC CHÚA cứu nổi Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta sao? "

21 Họ làm thinh, không đáp một lời, vì vua đã ra lệnh: "Các ngươi đừng đáp lại hắn."22 Ông En-gia-kim, đại nội thị thần, con ông Khin-ki-gia-hu, vào yết kiến vua Khít-ki-gia cùng với ông Sép-na, ký lục, và ông Giô-ác, quản lý văn khố, con ông A-xáp. Họ xé áo mình ra, kể lại cho vua nghe những lời viên chánh chước tửu đã nói.

Chương 37

Cầu cứu ngôn sứ I-sai-a (2 V 19:1-7);

1 Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào nhà ĐỨC CHÚA.2 Vua sai ông En-gia-kim, đại nội thị thần, ông Sép-na ký lục, và các kỳ mục trong hàng tư tế, tất cả đều khoác áo vải thô, đến gặp ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc.3 Họ thưa: "Vua Khít-ki-gia phán thế này: Hôm nay là một ngày khốn quẫn, ngày trừng phạt, ngày ô nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng, mà mẹ lại không có sức sinh!4 Ước chi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, nghe thấy lời lẽ của viên chánh chước tửu là người đã được vua Át-sua, chúa thượng hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống; ước gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, trừng phạt vì những lời Người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại."

5 Khi các thuộc hạ của vua Khít-ki-gia đến gặp ông I-sai-a,6 ông I-sai-a bảo họ: "Các vị sẽ thưa với chúa thượng của các vị như sau: ĐỨC CHÚA phán thế này: Đừng sợ những lời ngươi đã nghe, những lời mà các tên hầu của vua Át-sua đã xúc phạm đến Ta.7 Này Ta sẽ đặt nơi nó một thần khí, khiến nó vừa nghe một tin đồn, liền rút lui về nước. Ta sẽ làm cho nó bị gươm đâm gục ngã ngay tại xứ sở nó."

Viên chánh chước tửu trở về (2 V 19:8-9a);

8 Viên chánh chước tửu trở về gặp lúc vua Át-sua đang giao chiến với Líp-na. Quả thật, ông nghe biết vua đã rời La-khít9 vì vua nhận được tin nói về vua Cút là Tia-ha-ca: "Vua ấy đã ra quân để giao chiến với ngài."

19 :9b-19);

10 "Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia vua Giu-đa thế này: Đừng để Thiên Chúa của ông là Đấng ông tin tưởng, lừa dối ông rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.11 Này, ông thừa biết các vua Át-sua đã xử thế nào với tất cả các nước: các vị ấy đã tru hiến chúng; còn ông, ông thoát sao được!12 Thế các thần của chư dân mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các dân Gô-dan, Kha-ran, Re-xép, và con cái ông E-đen ở Tơ-la-xa, có giải thoát được các dân ấy không?13 Các vua của Kha-mát, của Ác-pát, của La-ia, Xơ-phác-va-gim, Hê-na và I-va đâu cả rồi? "14 Vua Khít-ki-gia cầm lấy thư từ tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà ĐỨC CHÚA, mở thư ra trước nhan ĐỨC CHÚA.15 Vua Khít-ki-gia cầu nguyện với ĐỨC CHÚA rằng:16 "Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng ngự trên các kê-ru-bim, chính Ngài, và chỉ mình Ngài, mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất.

17 Lạy ĐỨC CHÚA, xin lắng tai nghe,
lạy ĐỨC CHÚA, xin đưa mắt nhìn.
Xin nghe rõ mọi lời Xan-khê-ríp là kẻ đã sai người
đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống.

18 Quả thật, lạy ĐỨC CHÚA, các vua Át-sua đã tàn phá tất cả các dân và xứ sở của họ,19 quăng các tượng thần của họ vào lửa vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá huỷ được.20 Nhưng giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài, và chỉ một mình Ngài, mới là Thiên Chúa, lạy ĐỨC CHÚA."

Ông I-sai-a can thiệp (2 V 19:20-28);

21 Ông I-sai-a con ông A-mốc sai người đến tâu vua Khít-ki-gia rằng: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này về lời ngươi cầu xin Ta liên quan đến Xan-khê-ríp, vua Át-sua.22 Đây lời ĐỨC CHÚA kết tội nó:
Trinh nữ, cô gái Xi-on, khinh dể nhạo báng ngươi;
sau lưng ngươi, cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu.

23 Ngươi đã thoá mạ, lăng nhục ai,
đã lớn tiếng, vênh mặt khinh khi ai,
nếu không phải là chính Đấng Thánh của Ít-ra-en?

24 Ngươi đã dùng bầy tôi mà phỉ báng Chúa Thượng,
và ngươi đã nói rằng: "Với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi,
lên những ngọn cao chót vót của Li-băng.
Ta đốn những cây bá hương cao vút,
những ngọn tùng bách đẹp tuyệt.
Ta đạt tới đỉnh cao ngút trời, tới rừng cây thăm thẳm.

25 Chính ta đã đào giếng, đã uống nước của ngoại bang;
ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai-cập dưới đôi bàn chân ta."

26 Phải chăng ngươi không hề nghe biết
Ta đã làm những điều ấy từ lâu?
Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,
giờ đây Ta thực hiện: là phá tan những thành trì kiên cố,
khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.

27 Cư dân của chúng đành bó tay, và thẹn thùng khiếp đảm
khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh tươi,
đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo chưa kịp vươn lên cao.

28 Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi vào,
Ta đều biết rõ cả;
ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng biết.

29 Bởi vì ngươi nổi giận với Ta
và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,
nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.
Trên chính con đường ngươi đã tới,
Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.

19 :29-31);

30 Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi:
Năm nay ăn lúa chét, năm tới có lúa trời;
đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt, hãy trồng nho mà ăn trái.

31 Trong nhà Giu-đa, những gì đã thoát chết,
những gì còn sót lại sẽ cứ tiếp tục đâm rễ sâu,
và trên cao trổ sinh hoa trái.

32 Vì từ Giê-ru-sa-lem, sẽ nảy sinh số còn sót lại,
và từ núi Xi-on, sẽ xuất hiện những người thoát chết.
Vì yêu thương cuồng nhiệt,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.

Lời sấm liên quan tới Át-sua (2 V 19: 32 -34 );

33 Về vua Át-sua, ĐỨC CHÚA phán như sau:
Nó sẽ không vào được thành này,
không bắn được mũi tên nào tới đó,
không núp sau thuẫn mà xông lên,
cũng chẳng đắp ụ để công phá.

34 Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến,
chứ thành này thì nó không vào được, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

35 Vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta,
chính Ta sẽ che chở, và sẽ cứu thành này.

19 :35-37);

36 Thiên sứ của ĐỨC CHÚA ra đánh chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Át-sua. Ban sáng, khi người ta thức dậy, thì kìa, toàn là thây ma xác chết.

37 Vua Át-sua là Xan-khê-ríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ni-ni-vê và ở lại đó.38 Nhưng rồi khi ông đang sụp lạy thần Nít-rốc của ông trong đền thờ thì các hoàng tử Át-ram-me-léc và Xa-re-xe dùng gươm đâm ông chết rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-xa-khát-đôn lên ngôi kế vị.

Chương 38

Vua Khít-ki-gia lâm bệnh và được khỏi (2 Sb 32:24-26; 2 V 20:1-11);

1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói: "ĐỨC CHÚA phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu."2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với ĐỨC CHÚA như sau:3 "Ôi lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.

4 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a rằng:5 "Hãy đi nói với Khít-ki-gia: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa.6 Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này."

21 Ông I-sai-a nói: "Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt thì vua sẽ sống."22 Vua Khít-ki-gia nói: "Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ lên được nhà ĐỨC CHÚA? " 7 Ông I-sai-a trả lời: "Đây là dấu ĐỨC CHÚA ban cho ngài, chứng tỏ ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện điều Người đã phán: 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc." Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống.

Bài ca của vua Khít-ki-gia

9 Bài ca Khít-ki-gia, vua Giu-đa, đã sáng tác khi ông lâm bệnh và sau đó khi ông được qua khỏi:

10 Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.

11 Tôi có nói: chẳng còn được thấy ĐỨC CHÚA
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.

12 Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.
Từ sáng tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

13 Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
như bị sư tử nghiền nát thịt xương.
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

14 Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
con rầm rì chẳng khác bồ câu;
nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.
Lạy Chúa, sức con nay đã kiệt, xin Ngài thương cứu giúp.

15 Tôi sẽ ngỏ lời, sẽ nói sao đây?
Vì điều đó, chính Người đã thực hiện.
Suốt đời tôi lê bước, tâm hồn đầy những nỗi đắng cay.

16 Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,
sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Xin chữa lành và cho con được sống.

17 Nay muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình,
vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

18 Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài.
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.

19 Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay.
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ Ngài là Đấng tín trung.

20 Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài thương cứu độ.
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca
trong nhà ĐỨC CHÚA, suốt cả cuộc đời.

Chương 39

Phái đoàn Ba-by-lon (Ba-ben) (2 V 20:12-19);

1 Khi ấy vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh và đã bình phục.2 Vua Khít-ki-gia vui mừng tiếp đón họ và cho xem kho tàng của vua: vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua; không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.

3 Ngôn sứ I-sai-a vào gặp vua Khít-ki-gia và nói: "Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu tới? " Vua Khít-ki-gia đáp: "Họ từ một xứ xa xôi, mãi tận Ba-by-lon đến đây."4 Ông hỏi: "Họ thấy gì trong cung điện của ngài? " Vua đáp: "Trong cung điện của tôi có gì, họ thấy hết cả. Không có gì trong các kho dự trữ mà tôi không cho họ xem."

5 Bấy giờ ông I-sai-a nói với vua Khít-ki-gia: "Xin vua nghe lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán:6 Này, sẽ đến những ngày mọi sự trong cung điện ngươi, tất cả những gì xưa nay tổ tiên ngươi đã tích trữ, đều bị đem đi Ba-by-lon, không còn lại một thứ gì - ĐỨC CHÚA phán.7 Một số con cái ngươi, xuất thân từ ngươi, do chính ngươi sinh ra, sẽ bị bắt đi làm thái giám trong hoàng cung của vua Ba-by-lon."8 Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a: "Lời ĐỨC CHÚA ông vừa truyền lại quả là tốt." Vua tự nhủ: "Miễn sao có hoà bình và yên ổn bao lâu ta còn sống! "

Chương 40

II. SÁCH AN ỦI DÂN ÍT-RA-EN

Loan báo ngày giải thoát

1 Thiên Chúa anh em phán: "Hãy an ủi, an ủi dân Ta:

2 Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành:
thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,
vì Thành đã bị tay ĐỨC CHÚA giáng phạt gấp hai lần tội phạm."

3 Có tiếng hô:
"Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng
cho Thiên Chúa chúng ta.

4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,
mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,
chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.

5 Bấy giờ vinh quang ĐỨC CHÚA sẽ tỏ hiện,
và mọi người phàm sẽ cùng được thấy
rằng miệng ĐỨC CHÚA đã tuyên phán."

6 Có tiếng nói: "Hãy hô lên! "
Tôi thưa: "Phải hô lên điều gì? "
- "Người phàm nào cũng đều là cỏ,
mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội.

7 Cỏ héo, hoa tàn khi thần khí ĐỨC CHÚA thổi qua.
Phải, dân là cỏ:

8 cỏ héo, hoa tàn,
nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững."

9 Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,
hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.
Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng:
"Kìa Thiên Chúa các ngươi! "

10 Kìa ĐỨC CHÚA quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.
Bên cạnh Người, này công lao lập được,
trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.

11 Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

Thiên Chúa cao cả

12 Ai dùng lòng bàn tay đong nước biển,
lấy gang tay đo chín tầng trời,
dùng cái thưng mà lường xem bụi đất,
lấy cân bàn cân móc mà cân thử núi đồi?

13 Thần khí ĐỨC CHÚA, ai đo cho nổi?
Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người?

14 Người đã thỉnh ý ai để giúp Người thông hiểu,
bảo cho Người biết lối công minh,
dạy cho Người mở mang kiến thức,
chỉ cho Người con đường trí tuệ?

15 Này các quốc gia như thể giọt nước bám miệng thùng,
khác nào hạt cát dính bàn cân,
kìa muôn hải đảo nặng tày chút bụi.

16 Cây rừng Li-băng không đủ đốt của lễ,
thú rừng Li-băng chẳng đủ làm lễ vật toàn thiêu.

17 Mọi nước chỉ là không không trước mặt Người,
Người coi chúng là hư vô trống rỗng.

18 Các ngươi đem Thiên Chúa sánh với ai?
Đặt hình ảnh nào bên cạnh Người cho tương xứng?

19 Đặt tượng thần ư? Tượng thần chỉ do tay thợ đúc làm ra,
thợ kim hoàn thếp vàng một lớp,
rồi đúc dây chuyền bạc mà tô điểm thêm lên.

20 Người ít của muốn dâng lễ vật
sẽ chọn khúc gỗ không mục nát,
rồi tìm đến tay thợ lành nghề
đặt làm một tượng thần không lay không chuyển.

21 Chẳng lẽ các ngươi lại không biết?
Chẳng lẽ các ngươi chưa được nghe?
Chẳng lẽ chưa ai báo cho các ngươi tự ban đầu?
Chẳng lẽ các ngươi lại không hiểu
trái đất được xây nền đặt móng làm sao?

22 Đấng ngự trên vòm che trái đất
nhìn xuống cư dân như châu chấu cào cào.
Cả bầu trời, Người dăng như bức trướng,
và căng ra như căng lều để ở.

23 Vương hầu khanh tướng, Người cho hoá ra không,
thẩm phán trần gian, Người biến thành hư ảo.

24 Chúng vừa được trồng, chúng mới được gieo,
thân chưa kịp đâm rễ xuống đất,
thì Người đã thổi hơi, và chúng liền khô héo,
rồi cơn lốc cuốn chúng đi như rơm rạ.

25 Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó?

26 Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó?
Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú,
Người gọi đích danh từng ngôi một,
khiến không thiếu vắng một ngôi nào.

27 Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo:
"Đường tôi đi, ĐỨC CHÚA không nhìn thấy,
quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài? "

28 Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao?
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu,
là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.
Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn,
trí thông minh của Người khôn dò thấu.

29 Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi,
kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.

30 Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn,
trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo.

31 Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA
thì được thêm sức mạnh.
Như thể chim bằng, họ tung cánh.
Họ chạy hoài mà không mỏi mệt,
và đi mãi mà chẳng chùn chân.

Chương 41

Vua Ky-rô, khí cụ của ĐỨC CHÚA

1 Hỡi các đảo, hãy lắng nghe tôi,
mong các dân được thêm sức mạnh
tiến lại gần và lên tiếng nói!
Ta hãy cùng nhau ra toà nào!

2 Từ phương Đông, ai đã cho xuất hiện người hùng
đi mở đường cho nền công chính?
Ai trao vào tay ông các dân các nước,
bắt mọi vua chúa phải phục quyền?
Đao kiếm của ông làm chúng hoá ra như tro bụi,
cung nỏ của ông khiến chúng tán loạn tựa cọng rơm.

3 Ông đuổi bắt thù địch, ông tiến bước an toàn.
Trên đường đi, chân ông không chấm đất.

4 Điều đó, ai đã thực hiện, ai đã làm nên?
- Chính là Đấng từ nguyên thuỷ
đã an bài cho các thời đại nối tiếp nhau.
Chính là Ta. Ta là ĐỨC CHÚA, Ta là khởi nguyên,
và giữa những người của thời sau hết, Ta vẫn là Ta.

5 Các đảo nhìn thấy và hoảng sợ,
chân trời góc biển cũng chuyển rung, dõi theo sự việc và tiến tới.

6 Người nào cũng giúp đỡ đồng bạn
và nói với anh em mình: "Can đảm lên! "

7 Thợ điêu khắc động viên thợ bạc,
kẻ dùng búa để mài khích lệ người đập đe, khen mối hàn là tốt,
rồi lấy đinh đóng chặt tượng thần cho khỏi chuyển khỏi lay.
Thiên Chúa tuyển chọn và phù hộ Ít-ra-en

8 Nhưng phần ngươi, hỡi Ít-ra-en, tôi tớ của Ta,
hỡi Gia-cóp, kẻ Ta tuyển chọn, dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ta,

9 Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất,
kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm.
Ta đã nói với ngươi: "Ngươi là tôi tớ Ta,
Ta đã chọn ngươi, Ta đâu ruồng bỏ.

10 Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi.
Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi.
Ta cho ngươi vững mạnh,
Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.

11 Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi
sẽ thẹn thùng xấu hổ,
và mọi kẻ gây hấn với ngươi
đều kể như không có và bị tiêu diệt.

12 Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy.
Những kẻ giao chiến với ngươi
sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi.

13 Vì Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của ngươi,
Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo:
"Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi.

14 Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ,
hỡi Ít-ra-en, kẻ mọn hèn.
Chính Ta phù trợ ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,
Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Ít-ra-en."

15 Này đây Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa
vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn.
Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non,
sẽ làm cho các đồi nên như trấu.

16 Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi
và bão táp sẽ phân tán chúng.
Còn ngươi, vì ĐỨC CHÚA, sẽ mừng vui hoan hỷ,
vì Đức Thánh của Ít-ra-en, sẽ hãnh diện, tự hào.

17 Những ai nghèo hèn, khốn khổ,
tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,
Ta, ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en,
Ta sẽ không bỏ rơi chúng.

18 Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc,
và khe suối dưới các lũng sâu.
Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao,
biến đất khô nên mạch nước dồi dào.

19 Và trong vùng hoang địa,
Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu;
trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật
nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương,

20 để cùng một lúc, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết,
nghiền ngẫm và hiểu rằng:
điều ấy, bàn tay ĐỨC CHÚA đã làm nên,
điều ấy, Đức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành.

Tượng thần là hư vô

21 ĐỨC CHÚA phán: Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi!
Đức Vua nhà Gia-cóp truyền: Hãy đưa ra luận chứng!

22 Chúng cứ đưa ra, và báo cho chúng tôi rõ những gì sẽ xảy đến!
Đã có những điềm nào báo trước,
cứ nói đi, rồi chúng tôi sẽ quan tâm, và biết rõ hậu vận thế nào;
hay là cứ kể cho chúng tôi nghe những gì sẽ xảy đến.

23 Nói lên đi những gì sẽ xảy đến sau này,
cho chúng tôi nhận ra quý vị là thần, là chúa!
Bất kể quý vị làm điều lành hay điều dữ,
chúng tôi cũng sẽ táng đởm kinh hồn.

24 Quả thật các ngươi toàn là hư vô,
việc làm của các ngươi chẳng là gì hết.
Ai chọn các ngươi mà thờ, thật đáng kinh tởm.

25 Ta đã cho Ky-rô xuất hiện từ phương Bắc và nó đã tới;
từ phía mặt trời mọc, Ta đã gọi nó đích danh;
nó giẫm đạp lên hàng quyền quý
như người ta giẫm đạp bùn lầy,
như thợ gốm lấy chân nhào đất sét.

26 Ai đã loan tin từ thuở ban đầu cho chúng tôi được biết?
Ai đã loan tin từ thuở xa xưa để chúng tôi nói: "Đúng vậy"?
nhưng không, chẳng ai cho biết, chẳng ai nói cho ai nghe,
chẳng ai được nghe các ngươi nói một lời!

27 Đây rồi, người đầu tiên lên tiếng với Xi-on,
và Ta sẽ gửi đến cho Giê-ru-sa-lem kẻ loan báo tin mừng.

28 Ta đã nhìn xem: chẳng có một ai!
Trong bọn chúng, không một người cố vấn
để cho Ta hỏi ý, để đáp lại lời Ta!

29 Thế đó: tất cả bọn chúng là hư vô, công việc chúng làm là hư ảo,
tượng thần vàng bạc của chúng là hơi gió hư không!

Chương 42

Bài ca người Tôi Trung - Bài thứ nhất

1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó;
nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.

2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.

3 Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.

4 Nó không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.
Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.

5 Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA,
Đấng sáng tạo và căng vòm trời,
Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan,
Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất,
ban sinh khí cho toàn thể cư dân.

6 Người phán thế này: "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,

7 để mở mắt cho những ai mù loà,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."

8 Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta.
Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác;
lời tán tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần tước đoạt.

9 Chuyện cũ đã qua rồi, nay Ta loan báo những điều mới,
và trước khi những điều này xảy ra,
Ta đã cho các ngươi nghe biết.

Bài ca chiến thắng

10 Hát lên mừng ĐỨC CHÚA một bài ca mới,
tán tụng Người đi, từ cùng cõi địa cầu!
Gầm thét lên, hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật,
hỡi các đảo và toàn thể dân cư!

11 Nào đồng thanh, hỡi sa mạc cùng với thị thành,
và bao thôn ấp người Kê-đa du mục!
Hò reo lên, hỡi dân miền Núi Đá,
từ đỉnh cao vời, hãy cất tiếng hoan hô!

12 Nào tất cả cùng tôn vinh ĐỨC CHÚA,
phổ biến cho các đảo bài tán dương Người!

13 ĐỨC CHÚA như vị anh hùng xuất trận,
trang chiến binh, nhiệt khí bừng bừng,
tiếng thét gào, tiếng hét xung phong,
chống thù địch, vung cánh tay dũng tướng.

14 "Từ lâu Ta đã từng nín lặng,
Ta làm thinh, Ta đã dằn lòng,
như sản phụ lâm bồn, Ta rên siết,
Ta hổn hển, Ta thở chẳng ra hơi.

15 Ta sẽ phá tan hoang đồi cùng núi,
làm cho héo tàn mọi cây cỏ xanh tươi,
Ta sẽ khiến sông ngòi thành hoang đảo,
biến hồ ao thành chỗ khô cằn.

16 Ta dẫn người mù tối qua những lối chưa tường,
trên nẻo đường mới lạ, sẽ dìu họ bước đi.
Ta biến đổi bóng tối thành ánh sáng soi họ,
và uốn khúc gập ghềnh thành quan lộ thẳng băng.
Những điều ấy, Ta sẽ thực hiện, không bỏ sót điều nào.

17 Ai tin vào ngẫu tượng, ai thưa cùng tượng đúc:
"Các ngài là thần của chúng tôi",
những người ấy sẽ tháo lui ê chề nhục nhã."

Ít-ra-en mù quáng

18 Người điếc, hãy nghe! Kẻ mù, hãy nhìn cho thấy!

19 Ai mù, nếu không phải là tôi tớ Ta?
Ai điếc như người được Ta sai đi làm sứ giả?
Ai mù như người được Ta quý chuộng?
Ai điếc như người tôi tớ của ĐỨC CHÚA?

20 Ngươi đã thấy nhiều mà vẫn chẳng lưu tâm,
đã mở tai mà vẫn không nghe gì.

21 Vì đức công chính của Người, ĐỨC CHÚA đã vui thích
khi làm cho luật pháp Người nên vẻ vang cao cả.

22 Thế nhưng dân này lại bị cướp phá bóc lột,
mọi người bị nhốt dưới hố sâu,
tất cả bị giam trong ngục tối.
Họ bị cướp mà không người cứu nguy,
bị bóc lột mà không ai lên tiếng đòi: "Trả lại!

23 Ai trong các ngươi để tai nghe điều đó?
Trong tương lai, ai gắng hiểu cho tường?

24 Ai đã để cho Gia-cóp chịu cảnh bóc lột,
đã trao Ít-ra-en vào tay bọn cướp?
Há chẳng phải là ĐỨC CHÚA hay sao?
Quả thật, chúng ta đã đắc tội với Người:
đường lối Người, không ai chịu bước theo,
luật pháp Người, chẳng ai buồn tuân giữ.

25 Chính vì thế, Người trút cơn thịnh nộ xuống dân Người,
cho lan tràn cảnh chiến tranh khốc liệt.
Khắp xung quanh, lửa bừng bừng cháy, mà dân chẳng hiểu gì,
lửa thiêu huỷ nó, mà nó chẳng quan tâm.

Chương 43

ĐỨC CHÚA phù trợ và giải thoát Ít-ra-en

1 Nhưng bây giờ, đây là lời ĐỨC CHÚA phán,
lời của Đấng tạo thành ngươi, hỡi Gia-cóp,
lời của Đấng nắn ra ngươi, hỡi Ít-ra-en:
Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về,
đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!

2 Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi,
ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn;
ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì,
ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu.

3 Vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi thờ,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng cứu độ ngươi.
Ta đã thí Ai-cập làm giá chuộc ngươi về,
nộp Cút và Xơ-va để đổi lấy ngươi.

4 Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá,
vốn được Ta trân trọng và mến thương,
nên Ta đã thí bao người đổi lấy ngươi,
nộp bao dân nước thế mạng ngươi.

5 Đừng sợ, có Ta ở với ngươi!
Từ phương Đông, Ta sẽ đưa con cái ngươi về,
và từ phương Tây, Ta sẽ cho con cháu ngươi đoàn tụ.

6 Ta sẽ nói với phương Bắc: Đưa cho Ta!
Và nói với phương Nam: Đừng giữ lại!
Hãy đưa con trai Ta về từ viễn xứ,
và con gái Ta từ góc biển chân trời.

7 Đó là tất cả những người mang danh Ta, đã được Ta tạo dựng,
nắn thành hình và làm nên, cho danh Ta rạng ngời vinh hiển.
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa độc nhất

8 Hãy để cho dân này ra đi, dân có mắt mà mù, có tai mà điếc!

9 Chư dân hãy cùng nhau tập họp, liệt quốc nào tề tựu bên nhau!
Ai trong chúng đã cho hay những điều đó,
đã cho chúng ta nghe những chuyện ngày xưa?
Cứ đưa ra nhân chứng và bào chữa cho mình,
để mọi người được nghe và nói rằng: Đúng thế!

10 Chính các ngươi là nhân chứng của Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, là bề tôi Ta đã tuyển chọn,
để các ngươi nhận biết và tin Ta, và hiểu rõ Ta vẫn là Ta:
trước Ta, chẳng có thần nào khác được hình thành,
và sau Ta cũng vậy.

11 Chính Ta, chính Ta đây là ĐỨC CHÚA,
ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ.

12 Chính Ta đã báo cho biết, đã cứu độ và nói cho nghe,
chứ giữa các ngươi, chẳng có thần lạ nào.
Vậy chính các ngươi là nhân chứng của Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, và chính Ta là Thiên Chúa,

13 tự muôn đời, Ta vẫn là Ta: không ai cứu thoát khỏi tay Ta,
Ta đã làm, ai dám làm ngược lại?

Chống lại Ba-by-lon (Ba-ben)

14 Đây là lời ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc các ngươi,
Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này:
Vì các ngươi, Ta đã sai người đến Ba-by-lon;
mọi thanh cửa thành, Ta quăng xuống đất,
làm cho tiếng reo hò của dân Can-đê trở thành lời ai oán.

15 Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Đức Thánh các ngươi thờ,
Đấng tạo thành Ít-ra-en, Đấng làm vua cai trị các ngươi.

Những điềm thiêng dấu lạ trong cuộc xuất hành mới

16 Đây là lời ĐỨC CHÚA,
Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương,
một lối đi giữa sóng nước oai hùng,

17 Đấng đã cho xuất trận
nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng:
- tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy,
đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn.

18 Người phán như sau:
"Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,
chớ quan tâm về những việc thuở trước.

19 Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?
Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.

20 Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta;
vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,
cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.

21 Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.
Ít-ra-en bội nghĩa vong ân

22 Vậy mà, hỡi Gia-cóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta;
phải, hỡi Ít-ra-en, ngươi đã chán Ta rồi.

23 Ngươi đã không đem chiên đến làm lễ toàn thiêu dâng Ta,
làm hy lễ cho Ta được vinh hiển.
Ta đâu có làm ngươi khổ cực vì phải dâng lễ phẩm cho Ta,
cũng chẳng làm cho ngươi chán chường
vì chuyện hương với khói.

24 Ngươi đã không bỏ tiền mua hương liệu dâng Ta,
cũng không dâng mỡ béo cho Ta được thoả dạ no lòng.
Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi,
làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.

25 Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta,
Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi,
và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.

26 Nhắc lại cho Ta điều ngươi phiền trách,
rồi chúng ta sẽ cùng nhau xét xử;
có gì, ngươi cứ kể ra đi mà bào chữa cho mình.

27 Tổ phụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội,
và những người lãnh đạo ngươi đã phản nghịch cùng Ta.

28 Vì vậy, Ta đã phế bỏ các vị chức trách đền thờ,
đã lên án tru diệt Gia-cóp
và bỏ mặc Ít-ra-en cho người đời thoá mạ.

Chương 44

Thiên Chúa giáng phúc cho Ít-ra-en

1 Nhưng giờ đây, hãy lắng nghe,
hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, hỡi Ít-ra-en, kẻ Ta tuyển chọn!

2 ĐỨC CHÚA, Đấng tạo thành ngươi,
Đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ,
Đấng phù trợ ngươi, Người phán thế này:
Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta,
hỡi Giơ-su-run, kẻ Ta tuyển chọn!

3 Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán
và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn;
trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ thần khí,
trên con cháu ngươi, Ta ban muôn phúc lành.

4 Chúng sẽ mọc lên giữa đồng cỏ, như dương liễu bên dòng nước.

5 Người này sẽ nói: tôi thuộc về ĐỨC CHÚA,
người kia sẽ lấy tên Gia-cóp đặt cho mình,
kẻ nọ lại viết lên tay: "thuộc về ĐỨC CHÚA"
và lấy tên Ít-ra-en đặt cho mình.

Chỉ có một Thiên Chúa

6 ĐỨC CHÚA là Vua, là Đấng cứu chuộc Ít-ra-en,
và là ĐỨC CHÚA các đạo binh, Người phán thế này:
Ta là khởi nguyên, Ta là cùng tận;
chẳng có thần nào hết, ngoại trừ Ta.

7 Ai được như Ta, người ấy cứ lên tiếng,
cứ kể ra và trình bày cho Ta xem
những gì đã xảy ra từ thời cổ đại, khi Ta tạo dựng loài người.
Và những gì sẽ xảy đến, cứ kể ra đi.

8 Đừng run, đừng sợ.
Ta đã chẳng cho ngươi nghe từ thuở nào,
đã chẳng báo cho ngươi biết đó sao?
Chính các ngươi là nhân chứng của Ta.
Hỏi có thần nào khác, hỏi có núi đá nào khác, ngoại trừ Ta?
Ta biết chắc là không.

Tượng thần là hư vô

9 Thợ nắn ra tượng thần, tất cả bọn họ chẳng là gì hết. Các kiệt tác của họ đều vô dụng. Chúng là nhân chứng của họ, nhưng là những nhân chứng chẳng thấy, chẳng hiểu gì, nên chỉ làm xấu mặt họ mà thôi.10 Ai lại nắn ra một ông thần, đúc ra một pho tượng để chẳng được gì cả!11Đúng vậy, tất cả những ai sùng bái tượng thần đều phải xấu hổ, và những kẻ tạo ra chúng cũng chỉ là phàm nhân. Họ cứ tụ tập lại hết đi, bước cả ra xem nào! Họ sẽ khiếp run và xấu hổ cả đám.

12 Trên than hồng, anh thợ rèn làm một cái rìu, lấy búa đập thành hình, dùng cả sức mạnh cánh tay mà làm việc. Anh đói đến kiệt sức, khát đến mệt lả.13 Anh thợ chạm lấy dây chăng, lấy phấn vẽ hình trên gỗ, lấy đục mà chạm trổ theo đường nét com-pa. Anh làm cho nó ra hình người, có vẻ đẹp của con người, để nó ngự trong nhà.14 Anh đốn bá hương, chọn cây dẻ cây sồi mà anh đã để cho lớn cho chắc giữa bao nhiêu cây cối trong rừng. Anh đã trồng một cây thông, mưa làm cho nó lớn lên.15 Người ta lấy gỗ làm củi: phần để sưởi, phần để nhóm lửa nướng bánh, rồi phần nữa để tạc tượng thần mà lạy, làm một ông thần mà thờ,16 Người ta lấy một phần đem chụm lửa, đặt lên đó miếng thịt sắp ăn, nướng cho chín mà ăn cho no; rồi dùng để sưởi, vừa sưởi vừa nói: "A ấm quá! Lại được xem ánh lửa bập bùng."17 Phần còn dư thì lấy mà làm ra tượng ra thần, rồi thờ rồi lạy, rồi cầu khẩn rằng: "Xin cứu tôi, vì ngài là chúa của tôi! "

18 Chúng đâu biết, đâu hiểu gì, vì mắt chúng không thấy, lòng chúng không hiểu được.19 Không ai nghĩ lại trong lòng, không ai có chút hiểu biết, chút trí khôn để nói rằng: "Mình đã cho một nửa vào lửa, làm than hồng để nướng bánh, quay thịt mà ăn; phần còn lại, mình đã làm ra thứ đồ ghê tởm, rồi lại đi thờ khúc gỗ như thế sao! "20 Nó bầu bạn với bụi, với tro, lòng mê muội đã làm nó lạc hướng. Nó không cứu nổi mình mà cũng không biết nói: "Không phải là đồ giả trong tay tôi sao? "

Trung thành với ĐỨC CHÚA

21 Hỡi Gia-cóp, hỡi Ít-ra-en,
hãy nhớ rằng ngươi là tôi tớ của Ta,
Ta đã nắn ra ngươi để ngươi nên tôi tớ của Ta;
và ngươi, hỡi Ít-ra en, ngươi sẽ không làm Ta thất vọng.

22 Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói,
lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây.
Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi.

23 Hò reo lên, hỡi các tầng trời, ĐỨC CHÚA đã ra tay.
Tung hô đi nào, hỡi vực sâu lòng đất;
vang tiếng hò reo, hỡi núi đồi,
hỡi rừng sâu với mọi thứ thảo mộc!
Vì ĐỨC CHÚA đã chuộc Gia-cóp,
đã tỏ vinh quang Người tại Ít-ra-en.
Thiên Chúa tạo thành thế giới và làm chủ lịch sử

24 ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi,
Đấng đã nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ,
Người phán thế này:
Chính Ta là ĐỨC CHÚA đã dựng nên vạn vật,
một tay Ta đã căng vòm trời,
đã trải rộng trái đất, chẳng cần ai giúp đỡ.

25 Ta làm rối loạn những điềm báo của bọn thầy chiêm, Ta khiến bọn thầy bói nói điên nói dại.
Ta hạ uy tín kẻ khôn ngoan,
biến những kẻ hiểu biết này thành ngu xuẩn.

26 Ta làm cho ứng nghiệm lời của tôi tớ Ta,
cho dự định của các sứ giả Ta được thành tựu.
Ta nói về Giê-ru-sa-lem: "Cho nó có dân cư! ",
và về thành thị Giu-đa: "Cho nó được tái thiết! ",
những nơi điêu tàn, Ta sẽ xây dựng lại.

27 Ta nói với biển khơi: "Hãy khô cạn;
sông ngòi của ngươi, Ta làm cho khô ráo."

28 Về Ky-rô Ta nói: "Đó là mục tử của Ta";
nó sẽ làm cho mọi điều Ta muốn được thành tựu
khi Ta nói về Giê-ru-sa-lem: "Cho nó được tái thiết! "
và với đền thờ: "Hãy được dựng lên! "

Chương 45

Vua Ky-rô, khí cụ của Thiên Chúa

1 ĐỨC CHÚA phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Ky-rô
- Ta đã cầm lấy tay phải nó,
để bắt các dân tộc suy phục nó,
Ta tước khí giới của các vua,
mở toang các cửa thành trước mặt nó,
khiến các cổng không còn đóng kín nữa.

2 Đức Chúa phán thế này:
Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, nơi gồ ghề, Ta sẽ san phẳng,
cửa đồng, Ta đập phá, then sắt, Ta bẻ tung.

3 Ta sẽ ban tặng ngươi những kho tàng bí ẩn,
những bảo vật giấu kín, để ngươi biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA,
Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã gọi ngươi đích danh.

4 Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp,
và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en,
Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu,
dù ngươi không biết Ta.

5 Ta là ĐỨC CHÚA, không còn chúa nào khác;
chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta.
Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ,

6 để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng
chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta.
Ta là ĐỨC CHÚA, không còn chúa nào khác.

7 Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm,
làm ra bình an và dựng nên tai hoạ.
Ta là ĐỨC CHÚA, Ta làm nên tất cả.

Cầu nguyện

8 Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,
mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính;
đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,
đồng thời chính trực sẽ vươn lên.
Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã làm điều ấy.

Quyền tối thượng của ĐỨC CHÚA

9 Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm
mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình!
Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn mình:
"Ông làm cái gì vậy? Tác phẩm của ông làm không khéo tay! "

10 Khốn thay kẻ nói với một người cha: "Ông sinh ra giống gì thế? "
hoặc nói với một người đàn bà: "Bà đẻ ra cái gì vậy? "

11 ĐỨC CHÚA là Đức Thánh của Ít-ra-en là Đấng nắn ra nó,
Người phán thế này: Ngươi dám chất vấn Ta
về những gì xảy đến cho con cái Ta,
ngươi dám truyền cho Ta
phải làm gì cho tác phẩm của Ta!

12 Chính Ta đã làm ra trái đất
và trên trái đất, đã dựng nên con người;
chính tay Ta đã dăng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao.

13 Ta là Đấng Công Chính, Ta đã cho người này xuất hiện,
Ta sẽ uốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi.
Thành trì của Ta, nó sẽ xây dựng lại,
dân Ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích
mà không đòi quà cáp hay tiền chuộc
- ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như thế.
Dân ngoại trở lại

14 ĐỨC CHÚA phán thế này: Tài sản của Ai-cập, lợi tức của Cút,
cùng với những người Xơ-va cao lớn
đều sẽ về tay ngươi, ngươi sẽ được sở hữu.
Chúng sẽ theo sau ngươi, mang gông xiềng lũ lượt về với ngươi,
chúng sẽ bái lạy ngươi và khẩn khoản:
"Thiên Chúa chỉ ở với ngài, không còn Thiên Chúa nào khác,
chẳng có thần minh nào nữa."

15 Lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en, lạy Đấng Cứu Độ,
Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình.

16 Những kẻ nào làm ra ngẫu tượng
phải nhục nhã thẹn thùng cả đám, phải nhục nhã tháo lui.

17 Còn Ít-ra-en sẽ được ĐỨC CHÚA cứu, được cứu độ muôn đời,
và cho đến vạn kiếp ngàn thu,
anh em sẽ không phải thẹn thùng nhục nhã.

18 Đây là lời của ĐỨC CHÚA, Đấng tạo dựng trời cao
- chính Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình,
củng cố cho bền vững;
Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu,
nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ -,
Người phán thế này: Ta là ĐỨC CHÚA, chẳng còn chúa nào khác.

19 Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình
ở nơi nào trong vùng đất tối tăm.
Ta không bảo giống nòi Gia-cóp:
Hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu.
Chính Ta là ĐỨC CHÚA
phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực.
Thiên Chúa làm chủ toàn thể vũ trụ

20 Hỡi những người sống sót giữa chư dân,
tập trung mà kéo đến, cùng nhau lại gần đây.
Những người kiệu tượng gỗ,
khấn vái thứ thần chẳng cứu được ai,
bọn đó thật không hiểu biết gì!

21 Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem:
Điều ấy, ai đã nói cho nghe từ thuở trước,
ai đã tiên báo tự ngàn xưa?
Há chẳng phải Ta, chẳng phải ĐỨC CHÚA?
Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa,
chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.

22 Nào muôn dân khắp cõi địa cầu,
hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ,
vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác.

23 Ta lấy chính danh Ta mà thề,
lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta,
Ta quyết chẳng bao giờ rút lại:
Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối, và mở miệng thề rằng:

24 Chỉ mình ĐỨC CHÚA mới cứu độ và làm cho mạnh sức.
Hết thảy những ai giận ghét Người
sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.

25 Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en
sẽ nhờ ĐỨC CHÚA mà vẻ vang toàn thắng.

Chương 46

Ba-by-lon (Ba-ben) thất thủ

1 Thần Ben đã quỵ, thần Nơ-vô sụp đổ,
tượng của chúng bị tải đi trên lưng thú vật, trên lưng gia súc.
Những gì xưa kia các ngươi nâng lên vai mà kiệu,
giờ đây thành gánh nặng trên những con vật mệt nhoài.

2 Tượng thần đã sụp, đã quỵ cả đám,
không tài nào cứu những con vật tải chúng đi,
và chính chúng cũng phải đi lưu đày.

3 Hãy nghe Ta, hỡi nhà Gia-cóp,
và tất cả số sót của nhà Ít-ra-en!
Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ,
đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời.

4 Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác,
trước sau gì Ta vẫn là Ta;
cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc,
Ta vẫn còn gánh vác các ngươi.
Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử:
Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát.

5 Các ngươi so sánh Ta với ai, đặt Ta đồng hạng với ai nào?
Đối chiếu Ta với ai, để cả hai bên cùng tương xứng?

6 Có kẻ mở hầu bao đổ vàng, móc cán cân cân bạc,
mướn thợ bạc làm ra một ông thần,
rồi sụp lạy, rồi bái thờ nữa.

7 Chính chúng nâng tượng thần lên vai,
mang nó đi, đặt nó vào vị trí của nó.
Tượng đứng yên, không rời chỗ.
Thế nhưng giả như có ai kêu, nó chẳng đáp lời,
cũng chẳng cứu ai khỏi cơn khốn quẫn.

8 Những chuyện này, các ngươi hãy nhớ mà sống cho ra người!
Hỡi quân phản trắc, hãy ghi lòng tạc dạ!

9 Hãy nhớ lại những chuyện thuở ban đầu,
những chuyện thời xa xưa,
nhớ rằng Ta là Thần, không có thần nào khác,
Ta là Thiên Chúa, và chẳng có thần nào như Ta.

10 Những chuyện xảy ra sau, Ta báo trước từ đầu,
những gì chưa thể hiện, Ta đã báo từ lâu.
Ta phán: Điều Ta dự tính sẽ thành tựu,
Ta sẽ thi hành điều Ta ưa thích.

11 Từ phương Đông, Ta đã gọi một con chim săn mồi,
từ miền đất xa xăm,
Ta đã cho vời người thực thi kế hoạch của Ta.
Quả thật, Ta đã nói thì sẽ thi hành, đã nghĩ tới thì sẽ thực hiện.

12 Hãy nghe Ta, hỡi kẻ cứng lòng, kẻ xa đường công chính!

13 Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đã đến gần,
chẳng còn xa nữa đâu;
ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ không trì hoãn.
Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xi-on,
và sẽ cho Ít-ra-en được vinh quang rạng rỡ.

Chương 47

Ai ca khóc Ba-by-lon (Ba-ben)

1 Hỡi trinh nữ, con gái Ba-by-lon, xuống đi, ngồi trên cát bụi;
hỡi con gái Can-đê, ngồi phệt xuống đất, không ngai không bệ,
vì người ta sẽ không bao giờ gọi ngươi
là cô gái yêu kiều đài các nữa.

2 Hãy lấy cối xay bột, phơi trần bím tóc,
vén vạt áo dài, phơi đùi lội qua sông,

3 để chỗ kín ngươi bị lột trần, cho nỗi nhục ngươi bị lộ ra!
Ta sẽ phục thù, không ai ngăn cản được.

4 Đấng cứu chuộc chúng ta,
Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này:

5 Hỡi con gái Can-đê, hãy ngồi lặng lẽ, lùi vào bóng tối,
vì thiên hạ sẽ không bao giờ gọi ngươi
là nữ hoàng muôn nước nữa.

6 Ta đã nổi cơn thịnh nộ với dân Ta,
đã hạ nhục cơ nghiệp của Ta, trao nó vào tay ngươi.
Nhưng ngươi chẳng hề đem lòng thương xót chúng;
cả trên người già nua, ngươi đã đặt một cái ách thật nặng.

7 Ngươi đã nói: "Mãi mãi ta sẽ là nữ hoàng."
Những điều ấy, có bao giờ ngươi để lòng nghiền ngẫm,
suy nghĩ xem kết cục sẽ ra sao!

8 Hỡi kẻ ham lạc thú,
ngươi ngồi trên ngai, bình chân như vại và tự nhủ:
"Chỉ có ta, đâu còn ai khác!
Ta sẽ chẳng bao giờ mang thân goá bụa,
không bao giờ là người mẹ mất con."
Giờ đây, hãy nghe điều này:

9 Thình lình cả hai tai hoạ đó
trong một ngày sẽ ập xuống trên ngươi:
vừa mất con lại vừa goá buạ.
Chưa hết tai hoạ này đã đến tai hoạ khác,
chúng ập xuống trên ngươi,
dù ngươi cao tay phù chú và lắm trò ma thuật.

10 Ngươi cậy vào lòng độc dữ của ngươi mà nói:
"Chẳng ai thấy ta đâu."
Chính cái khôn cái giỏi của ngươi đã mê hoặc ngươi rồi,
và ngươi lại tự nhủ: "Chỉ có ta, đâu còn ai khác."

11 Điều dữ sẽ ập xuống trên ngươi
mà ngươi không làm sao đề phòng;
hoạn nạn sẽ giáng xuống trên ngươi
mà ngươi không tài nào ngăn cản;
tai ương sẽ thình lình ập xuống trên ngươi
mà ngươi đã không hề lường trước.

12 Có giỏi thì đứng vững đi,
cứ tiếp tục những phù phép và những trò ma thuật vô số kể
mà ngươi đã tốn công luyện tập từ thời niên thiếu:
biết đâu ngươi lại không thể giúp ích cho chính mình,
biết đâu ngươi lại chẳng làm cho người ta khiếp sợ?

13 Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế.
Đâu cả rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh,
mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt
lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến?
Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi!

14 Này chúng sẽ như cọng rơm bị lửa đốt cháy,
không sao cứu mạng khỏi hoả hào.
Đó không phải là than hồng để sưởi ấm,
cũng chẳng là ánh lửa để ngồi bên.

15 Đối với ngươi, chúng là thế đó,
những kẻ đã làm ngươi hao sức tốn công,
những kẻ nuốt tiền của ngươi từ khi ngươi còn niên thiếu;
chúng sẽ lang thang mỗi người một ngả,
chẳng có ai cứu được ngươi đâu.

Chương 48

ĐỨC CHÚA đã tiên báo tất cả

1 Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cóp,
hỡi những người mệnh danh là Ít-ra-en,
xuất thân từ nguồn gốc Giu-đa,
vẫn thề nguyền nhân danh ĐỨC CHÚA
và cầu khẩn Thiên Chúa của Ít-ra-en,
dầu không có lòng thành thật và ngay thẳng!

2 Quả thế, chúng tự xưng là dân thành thánh
và đặt niềm tin vào Thiên Chúa của Ít-ra-en,
Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh.

3 Những chuyện cũ, Ta đã báo từ xưa,
đã cho phát xuất từ miệng Ta, và đã cho nghe biết;
thình lình Ta đã ra tay, và chúng đã ập tới.

4 Ta biết ngươi vốn là kẻ cứng đầu,
cổ ngươi là thanh sắt, trán ngươi làm bằng đồng,

5 nên Ta đã báo cho ngươi từ lâu,
và nói cho ngươi nghe, trước khi sự việc xảy đến,
kẻo ngươi nói: ngẫu tượng của tôi đã làm những điều ấy,
tượng chạm tượng đúc của tôi đã ra lệnh như vậy.

6 Các ngươi đã nghe, đã thấy tất cả,
chẳng lẽ đến lượt mình, các ngươi không báo lại sao?
Ngay từ bây giờ, Ta cho ngươi biết những điều mới,
những điều còn giữ kín mà ngươi chưa rõ.

7 Mãi bây giờ, những điều đó mới được tạo nên,
chứ trước ngày đó, ngươi chưa hề nghe biết bao giờ,
kẻo ngươi nói: tôi biết tất cả!

8 Đúng vậy, ngươi đâu đã nghe, đúng vậy, ngươi đâu đã hiểu,
đúng vậy, trước đây ngươi đâu đã mở tai nghe!
Vì Ta biết ngươi là tên phản bội
đáng gọi là phản phúc tự bẩm sinh.

9 Trước đây, vì danh Ta, Ta đã nén cơn giận,
vì danh dự Ta, Ta đã dằn lòng chịu đựng ngươi
cho ngươi khỏi bị Ta tiêu diệt.

10 Này Ta đã tinh luyện ngươi,
không phải như người ta luyện bạc,
nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng, Ta đã thử lòng ngươi.

11 Vì Ta, chính vì Ta mà Ta đã ra tay hành động
- thật vậy, Ta để cho danh Ta bị lăng nhục sao? -,
vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác.

ĐỨC CHÚA đã chọn vua Ky-rô

12 Hãy nghe Ta, hỡi Gia-cóp, hỡi Ít-ra-en, kẻ Ta đã gọi!
Ta vẫn là Ta, Ta là khởi nguyên, Ta cũng là cùng tận.

13 Chính tay Ta đã thiết lập địa cầu,
tay hữu Ta đã trải rộng trời cao.
Ta gọi chúng, chúng cùng nhau trình diện.

14 Tất cả các ngươi hãy tập họp và lắng nghe!
Có tà thần nào đã báo trước những điều ấy?
Kẻ được ĐỨC CHÚA mến thương
sẽ thực hiện điều đẹp lòng Người,
là chinh phạt Ba-by-lon và giống nòi Can-đê.

15 Ta đây, chính Ta đã tuyên phán,
cho vời kẻ ấy và đưa nó đến đây,
cho nó thành công trên đường sự nghiệp.
Vận mệnh Ít-ra-en

16 Hãy đến bên tôi mà nghe điều này:
Tự thuở đầu, tôi đâu có ẩn mình khi lên tiếng,
từ lúc sự việc xảy ra, tôi đã có mặt.
Và giờ đây, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sai tôi
cùng với thần khí của Người.

17 ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi,
Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này:
Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,
Đấng dạy ngươi những điều bổ ích,
Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.

18 Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta,
thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông,
sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.

19 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát,
con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số;
tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị huỷ diệt,
chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta.

Thời lưu đày chấm dứt

20 Hãy ra khỏi Ba-by-lon, trốn khỏi dân Can-đê!
Hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe,
đồn ra đến tận cùng cõi đất!
Hãy nói: ĐỨC CHÚA đã chuộc Gia-cóp tôi tớ Người.

21 Họ đã không phải khát trong hoang địa, nơi Người dẫn họ đi:
từ tảng đá, Người khiến nước chảy ra cho họ dùng,
Người chẻ đá, và nước đã trào ra.

22 ĐỨC CHÚA phán:
phường độc ác gian tà không được hưởng bình an.

Chương 49

Bài ca người Tôi Trung - Bài thứ hai

1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây,
hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý:
ĐỨC CHÚA đã gọi tôi
từ khi tôi còn trong lòng mẹ,
lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.

2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,
giấu tôi dưới bàn tay của Người.
Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,
cất tôi trong ống tên của Người.

3 Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.
Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang."

4 Phần tôi, tôi đã nói:
"Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì."
Nhưng sự thật, đã có ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi,
Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.

5 Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng.
Người là Đấng nhào nặn ra tôi
từ khi tôi còn trong lòng mẹ
để tôi trở thành người tôi trung,
đem nhà Gia-cóp về cho Người
và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.
Thế nên tôi được ĐỨC CHÚA trân trọng,
và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.

6 Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta
để tái lập các chi tộc Gia-cóp,
để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít.
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất."

7 Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình kinh tởm,
với người làm tôi mọi cho bạo chúa,
ĐỨC CHÚA là Đấng Cứu Chuộc và là Đức Thánh của Ít-ra-en,
Người phán thế này:
Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy
vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung thành,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng đã tuyển chọn ngươi.

Vui ngày trở về

8 ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân,
phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ.
Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân,
để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá,

9 để nói với người tù: "Hãy đi ra",
với những kẻ ngồi trong bóng tối: "Hãy ra ngoài."
Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường,
sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.

10 Chúng sẽ không phải đói phải khát,
không bị khí nóng và mặt trời hành hạ,
vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn
và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào.

11 Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá,
những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao.

12 Kìa chúng đang từ xa đến,
người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Xi-nim.

13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,
núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.

14 Xi-on từng nói: "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi,
Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi! "

15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

16 Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta,
thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt.

17 Những người tái thiết ngươi thì vội vàng chạy tới,
còn kẻ huỷ diệt tàn phá ngươi thì đành phải tháo lui.

18 Hãy rảo mắt chung quanh mà nhìn:
Kìa, hết thảy chúng tụ tập, kéo nhau đến với ngươi!
Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA:
Chúng sẽ như món đồ quý giá cho ngươi dùng trang điểm,
sẽ như đai lưng cho ngươi thắt tựa cô dâu.

19 Vì những chốn điêu tàn, những nơi hoang phế,
những vùng bị phá bình địa của ngươi
từ đây sẽ quá chật hẹp cho cư dân ở đó,
trong khi những bọn từng nuốt sống ngươi đã cao bay xa chạy.

20 Những đứa con ngươi tưởng đã mất sẽ ghé tai nói nhỏ với ngươi:
"Con ở đây chật quá, nhường chỗ cho con ở với đi! "

21 Và ngươi sẽ nói thầm:
"Ai đã sinh cho tôi những đứa con này đây?
Tôi vốn là kẻ đã mất con, là người son sẻ,
thân phận lưu đày, số kiếp lẻ loi:
những đứa con này, ai đã dưỡng dục chúng?
Tôi đã bị bỏ lại một mình, vậy chúng từ đâu ra? "

22 ĐỨC CHÚA, Chúa Thượng tôi, phán thế này:
Này Ta giơ tay về phía chư dân,
phất cờ ra hiệu cho muôn nước:
con trai ngươi sẽ được ẵm trên tay đưa về,
con gái ngươi thì được vác trên vai.

23 Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi,
hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu.
Trước mặt ngươi, chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy,
sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi.
Ngươi sẽ rõ Ta là ĐỨC CHÚA,
và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ.

24 Chiến lợi phẩm của người hùng, đâu dễ gì lấy lại?
Tù nhân của kiêu binh, làm sao mà cứu gỡ?

25 Thế mà, ĐỨC CHÚA phán như sau:
Tù nhân của người hùng sẽ được trả về,
chiến lợi phẩm của kiêu binh sẽ được gỡ lại.
Đứa gây chiến với ngươi, chính Ta sẽ gây chiến với nó,
con cái ngươi, chính Ta sẽ cứu mạng cho.

26 Những kẻ áp bức ngươi, Ta sẽ bắt chúng ăn thịt chính mình,
uống máu chính mình như uống rượu mới cất.
Như vậy mọi phàm nhân sẽ biết rằng:
Chính Ta, ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi,
Đấng cứu chuộc ngươi về chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.

Chương 50

Trừng phạt Ít-ra-en

1 ĐỨC CHÚA phán thế này:
Đâu là tờ ly hôn mà Ta đã viết để rẫy mẹ các ngươi,
hoặc trong số chủ nợ của Ta,
Ta đã bán đứt các ngươi cho ai nào?
Này đây: chính vì lầm lỗi của các ngươi
mà các ngươi đã bị đem đi bán,
chính bởi tội lỗi của các ngươi
mà mẹ các ngươi đã bị rẫy.

2 Tại sao khi Ta đến, không có một người nào,
khi Ta kêu, chẳng có ai đáp lại?
Chẳng lẽ tay Ta quá ngắn, không chuộc nổi?
Hoặc Ta không đủ sức để cứu thoát chăng?
Xem đây: Ta chỉ đe một tiếng là biển cạn khô,
sông ngòi thành hoang địa,
cá mắc cạn nặng mùi và chết khát.

3 Ta khoác lên bầu trời một màu đen ảm đạm
và phủ lên đó tấm vải thô.

Bài ca người Tôi Trung - Bài thứ ba

4 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.

5 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi,
còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.

6 Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.

7 Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi,
vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.
Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.

8 Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên.
Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu toà!
Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi!

9 Này, có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi,
ai còn dám kết tội?
Này, tất cả chúng sẽ mục đi như chiếc áo, và sẽ bị mối ăn.

10 Ai trong các ngươi kính sợ ĐỨC CHÚA,
nghe theo tiếng tôi tớ của Người,
ai đi trong bóng tối, không một tia sáng nào chiếu rọi,
hãy tin tưởng vào danh ĐỨC CHÚA
và tìm nương tựa nơi Thiên Chúa mình thờ.

11 Phần tất cả các ngươi, những ai đã phóng hoả,
dùng mũi tên lửa làm vũ khí, hãy đâm đầu vào đống lửa
chính các ngươi đã đốt lên, vào làn tên các ngươi đã châm lửa.
Những gì các ngươi đang phải chịu đều là do chính tay Ta:
các ngươi sẽ nằm xuống trong đớn đau cùng cực.

Chương 51

Ít-ra-en được tuyển chọn và giáng phúc

1 Hỡi ai theo đuổi sự công chính,
hỡi kẻ đi tìm ĐỨC CHÚA, hãy nghe Ta!
Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá:
từ tảng đá này, các ngươi đã được đẽo ra;
hãy đưa mắt nhìn vào hầm đá:
từ hầm đá này, các ngươi đã được lấy ra.

2 Hãy ngước mắt nhìn tổ phụ Áp-ra-ham
và Xa-ra, người đã sinh ra các ngươi;
vì khi được Ta gọi, Áp-ra-ham chỉ có một mình, nhưng Ta đã ban phúc lành cho nó,
và cho nó trở nên đông đảo.

3 Đúng vậy, ĐỨC CHÚA an ủi Xi-on,
an ủi những nơi hoang tàn của nó,
làm cho hoang địa nên như vườn Ê-đen,
cho nơi khô cằn nên như thượng uyển của ĐỨC CHÚA.
Tại Xi-on sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ,
vang lời cảm tạ và khúc vịnh ca.

Đức công chính của Thiên Chúa ngự trị

4 Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta!
Hỡi nước Ta, hãy lắng tai nghe Ta!
Vì luật pháp sẽ do Ta ban truyền,
và quyết định của Ta, Ta sẽ công bố là ánh sáng muôn dân.

5 Đức công chính của Ta đã gần kề,
ơn cứu độ của Ta sắp xuất hiện,
cánh tay Ta sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước,
muôn đảo đặt hy vọng nơi Ta
và mong chờ Ta ra tay hành động.

6 Hãy ngước mắt lên trời, rồi cúi nhìn xuống đất:
Này, trời sẽ tan ra như làn khói,
đất sẽ rách tươm như manh áo cũ,
và dân cư trên đó sẽ chết như ruồi;
nhưng ơn cứu độ của Ta sẽ trường tồn vạn kỷ
và đức công chính của Ta sẽ không suy suyển bao giờ.

7 Hãy nghe Ta, hỡi những ai biết sống đời công chính,
hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của Ta,
đừng sợ chi miệng đời nhạo báng,
chớ vì lời sỉ nhục của ai mà khiếp đảm.

8 Vì chúng sẽ như chiếc áo bị mối ăn,
như tấm vải len bị rận cắn;
còn đức công chính của Ta sẽ trường tồn mãi mãi
và ơn cứu độ của Ta sẽ vạn đại thiên thu.

ĐỨC CHÚA thức dậy

9 Xin thức dậy, xin Ngài thức dậy đi, lạy ĐỨC CHÚA,
xin vung mạnh cánh tay của Ngài!
Xin thức dậy như những thời trước, như những ngày xưa.
Chẳng phải chính Ngài đã phanh thây thủy thần Ra-háp,
đã xé xác thuồng luồng đó sao?

10 Chẳng phải chính Ngài đã làm khô biển cả,
tát cạn nước đại dương, vạch dưới lòng biển sâu một con đường
cho đoàn người được chuộc về có lối băng qua đó sao?

11 Vâng, những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,
họ sẽ tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

ĐỨC CHÚA an ủi dân Người

12 Chính Ta, chính Ta đây là Đấng an ủi các ngươi,
làm sao ngươi lại sợ những người mang thân phận phải chết,
sợ con cái A-đam mỏng manh như cỏ nội hoa đồng?

13 Chẳng lẽ ngươi lại quên ĐỨC CHÚA, Đấng đã dựng nên ngươi,
Đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất,
để suốt ngày ngươi không ngừng run sợ
trước những kẻ áp bức đang hằm hằm giận dữ,
mưu tính huỷ diệt ngươi?
Nhưng đâu rồi, cơn giận của những kẻ áp bức?

14 Tù nhân sẽ sớm được tháo gỡ xích xiềng,
sẽ không phải chết dưới đáy huyệt, cũng không thiếu bánh ăn.

15 Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi,
Đấng khuấy động biển khơi cho sóng gào gió thét,
Đấng mệnh danh là ĐỨC CHÚA các đạo binh.

16 Ta đã đặt lời Ta vào miệng ngươi,
đã cho ngươi núp bóng bàn tay Ta
khi dựng nên bầu trời và đắp nền trái đất,
và nói với Xi-on: "Ngươi là dân Ta tuyển chọn."
Giê-ru-sa-lem thức dậy

17 Thức dậy, thức dậy đi, đứng lên nào, Giê-ru-sa-lem hỡi!
Từ tay ĐỨC CHÚA, ngươi đã nhận, đã uống chén lôi đình,
ngươi đã cạn chén nồng choáng váng.

18 Trong số con cái nó đã sinh ra, chẳng đứa nào dắt nó;
trong số con cái nó đã sinh thành dưỡng dục,
không đứa nào cầm tay nó.

19 Ngươi đã lâm cảnh hoạ vô đơn chí,
nhưng nào có ai đã cảm thương?
Tan hoang và điêu tàn, đói khổ và gươm giáo: nào có ai an ủi?

20 Con cái ngươi bất tỉnh hôn mê,
nằm đầu đường xó chợ như sơn dương mắc bẫy;
chúng ngất ngư vì cơn lôi đình của ĐỨC CHÚA,
vì lời đe doạ của Thiên Chúa ngươi thờ.

21 Vậy hãy nghe đây, hỡi người khốn khổ,
hỡi kẻ say li bì mà không phải là say rượu.

22 Đây là lời Chúa Thượng của ngươi,
lời ĐỨC CHÚA và Thiên Chúa của ngươi,
Đấng biện hộ cho dân Người, Người phán như sau:
Này Ta cất khỏi tay ngươi chén nồng choáng váng;
chén lôi đình của Ta, ngươi sẽ không còn phải uống nữa.

23 Chén lôi đình đó, Ta sẽ đặt vào tay những kẻ đã hành hạ ngươi,
những kẻ đã nói với ngươi:
"Nằm xuống cho chúng tao bước qua! "
- và ngươi quả đã phải đưa lưng làm nền đất,
làm đường đi cho kẻ qua người lại.

Chương 52

Giê-ru-sa-lem được giải thoát

1 Hỡi Xi-on, thức dậy, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh!
Hỡi thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc lễ phục huy hoàng!
Vì từ nay, kẻ không cắt bì cũng như người ô uế
sẽ không còn bước vào thành thánh nữa.

2 Hỡi Giê-ru-sa-lem bị tù đày, hãy giũ bụi, đứng lên!
Nào thiếu nữ Xi-on bị tù đày, hãy mở tung xích xiềng buộc cổ!

3 Quả thật, ĐỨC CHÚA phán như sau:
các ngươi đã bị bán đi mà không được một đồng,
thì sẽ được chuộc về cũng không mất một xu.

4 Quả thật, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này:
Lúc đầu, dân Ta xuống Ai-cập cư trú,
rồi bị Át-sua đàn áp bất công.

5 Bây giờ Ta ở đây để được gì? - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Vì dân Ta đã bị đem đi mà không được một đồng,
còn bọn người thống trị chúng thì reo cười hể hả,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,
và suốt ngày danh Ta không ngớt bị cười chê!

6 Vì vậy, trong ngày ấy, dân Ta sẽ nhận biết danh Ta,
nhận biết rằng: chính Ta là Đấng đã phán: "Này Ta đây! "

Tiên báo ơn cứu độ

7 Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xi-on rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."

8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi
cùng cất tiếng reo hò vang dậy;
họ sẽ được thấy tận mắt ĐỨC CHÚA đang trở về Xi-on.

9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,
vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

10 Trước mặt muôn dân,
ĐỨC CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Người:
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,
người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

11 Lui ra, lui ra, ra khỏi nơi đây, đừng đụng tới những gì ô uế!
Ra khỏi Ba-by-lon mà thanh tẩy đi,
hỡi những ai mang đồ thờ phượng ĐỨC CHÚA!

12 Các ngươi sẽ được ra, nhưng không vội vã,
sẽ không phải đi như là trốn chạy,
vì Đấng tiền phong của các ngươi sẽ là ĐỨC CHÚA,
và Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ít-ra-en.

Bài ca người Tôi Trung - Bài thứ tư

13 Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.

14 Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa,

15 cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.

Chương 53

1 Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được?
Cánh tay uy quyền của ĐỨC CHÚA đã được tỏ cho ai?

2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.

3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.

4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.

5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.

6 Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.

7 Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.

8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.

9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.

10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu.

11 Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

12 Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
nó sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân;
nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.

Chương 54

Giê-ru-sa-lem được phục hồi

1 Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con;
hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,
vì con của phụ nữ bị bỏ rơi
thì đông hơn con của phụ nữ có chồng - ĐỨC CHÚA phán.

2 Hãy nới rộng lều ngươi đang ở,
căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ.
Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc,

3 vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu,
dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc
và đến ở trong các thành bỏ hoang.

4 Đừng sợ chi: ngươi sẽ không phải xấu hổ,
chớ e thẹn: ngươi sẽ không phải nhục nhằn.
Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân
và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa.

5 Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt
chính là Đấng đã tác thành ngươi,
tôn danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh;
Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Ít-ra-en,
tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.

6 Phải, ĐỨC CHÚA đã gọi ngươi về,
như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn.
"Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành? ",
Thiên Chúa ngươi phán như vậy.

7 Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi,
nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp.

8 Lúc lửa giận bừng bừng,
Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,
nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,
ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.

9 Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê: lúc đó, Ta đã thề rằng
hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa,
cũng vậy, nay Ta thề
sẽ không còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu.

10 Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,
tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,
giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay,
ĐỨC CHÚA là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.

Giê-ru-sa-lem mới

11 Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an!
Này, đá của ngươi, Ta lấy phẩm màu tô điểm,
nền móng ngươi, Ta đặt trên lam ngọc,

12 lỗ châu mai tường thành, Ta xây bằng hồng ngọc,
các cửa thành ngươi, bằng pha lê,
tường trong luỹ ngoài, toàn đá quý.

13 Con cái ngươi, ĐỨC CHÚA đều dạy dỗ,
chúng sẽ được vui hưởng thái bình.

14 Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính;
ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi,
sẽ thoát khỏi kinh hoàng,
vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa.

15 Vậy, nếu có âm mưu nào, Ta sẽ không dự phần vào đó;
có ai mưu tính chuyện hại ngươi, trước mặt ngươi, nó sẽ té nhào.

16 Này chính Ta đã dựng nên thợ rèn biết đốt than thổi lửa
và tạo ra dụng cụ cho công việc phải làm;
cũng chính Ta dựng nên bọn người phá hoại
để gây thiệt hại mất mát.

17 Mọi khí cụ được chế ra nhằm chống lại ngươi
đều chẳng lợi hại gì;
bất cứ ai uốn lưỡi tố cáo ngươi, ngươi sẽ đem ra kết tội.
Đó là phần sản nghiệp của những tôi trung ĐỨC CHÚA,
đó là sự công chính Ta dành sẵn cho những người này
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Chương 55

Lời mời gọi cuối cùng

1 Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây!
Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng;
đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.

2 Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,
tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng?
Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,
được thưởng thức cao lương mỹ vị.

3 Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,
để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.

4 Này, Ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân,
làm thủ lãnh chỉ huy các nước.

5 Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết;
một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,
vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,
vì Đức Thánh của Ít-ra-en
đã làm cho ngươi được vinh hiển.

6 Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp,
kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.

7 Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương -,
về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.

8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

9 Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,

11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

Kết luận

12 Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan,
rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự.
Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò,
cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay.

13 Cây bách vươn cao thay bụi rậm,
cây sim lớn mạnh thế tầm ma,
để ĐỨC CHÚA được lừng danh nức tiếng,
được ghi nhớ ngàn năm và truyền tụng muôn đời.

Chương 56

III. PHẦN THỨ BA SÁCH I-SAI-A

Lời hứa dành cho người ngoại bang

1 ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực,
thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,
và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.

2 Phúc thay người làm như thế,
phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này,
người giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.

3 Người ngoại bang gắn bó cùng ĐỨC CHÚA chớ nói rằng:
"Hẳn ĐỨC CHÚA đã tách tôi ra khỏi dân Người."
Người bị hoạn chớ nói: "Chính tôi đây là một cây khô."

4 Quả vậy, ĐỨC CHÚA phán như sau: Nếu những người bị hoạn
mà vẫn giữ các ngày sa-bát Ta truyền,
và lựa chọn điều Ta ưa thích, cùng tuân thủ giao ước của Ta,

5 thì trong nhà và trong tường luỹ của Ta,
Ta sẽ cho chúng được lưu danh và có đài kỷ niệm;
như thế còn quý hơn con trai con gái.
Ta sẽ cho tên tuổi chúng trường tồn, không bao giờ bị ai xoá bỏ.

6 Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,

7 đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

8 Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa,
Đấng tập hợp những người Ít-ra-en tản lạc về:
Ngoài những người đã được tập hợp,
Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Ít-ra-en.

9 Mọi thú vật ngoài đồng, hãy đến mà ăn;
tất cả thú trên rừng cũng vậy.

Các thủ lãnh bất xứng

10 Những người canh gác Ít-ra-en đui mù hết, chẳng hiểu biết gì;
cả bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa,
chỉ mơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi.

11 Chúng còn là lũ chó đói, ăn chẳng biết no.
Thế mà chúng lại là mục tử, thứ mục tử chẳng biết phân biệt gì.
Cả bọn - chẳng trừ ai - mạnh ai theo đường nấy,
chỉ mưu tìm lợi lộc cho riêng mình.

12 "Lại đây! Ta sẽ đi tìm rượu ngon, sẽ tha hồ uống rượu mạnh,
ngày mai cũng lại như hôm nay, và còn nhiều hơn nữa."

Chương 57

1 Người công chính tiêu vong, thế mà chẳng ai lưu tâm đến;
người hiếu nghĩa bị cất đi mà chẳng ai hay rằng:
chính vì sự gian ác mà người công chính bị cất đi:

2 họ bước vào cõi phúc bình an.
Kẻ dõi theo đường ngay nẻo chính
sẽ nghỉ ngơi trên giường của mình.

Chống lại việc thờ ngẫu tượng

3 Phần các ngươi, hỡi những kẻ chuyên nghề bói toán,
hỡi giống nòi dâm đãng ngoại tình, hãy đến cả đây!

4 Này các ngươi nhạo cười ai vậy?
Các ngươi mở miệng, le lưỡi chống lại ai?
Há các ngươi không phải là
con của tội ác,
là nòi giống của gian dối hay sao?

5 Các ngươi đú đởn bên gốc vân hương,
dưới mọi lùm cây xanh,
sát tế trẻ con gần khe suối, trong những hốc đá sâu.

6 Gia tài của ngươi là đá cuội khe suối,
đá cuội đó chính là phần sản nghiệp của ngươi.
Ngươi còn làm lễ tưới và tiến dâng lễ phẩm cho chúng.
Có phải vì thế mà Ta nguôi giận chăng?

7 Trên núi cao sừng sững, ngươi đã kê giường nằm;
ngươi lại còn lên đó đem lễ tế tiến dâng.

8 Sau cánh cửa, sau khung cửa, ngươi đã đặt kỷ vật ngươi thờ.
Quả vậy, ngươi lìa bỏ Ta,
ngươi tự lột trần, leo lên giường, chơi bời thoả thích,
vừa giao du với tượng thần ngươi ưa chuộng,
vừa nhìn ngắm bia thờ.

9 Ngươi mang theo dầu, đi đến với Me-léc,
ngươi phung phí thuốc thơm,
phái các sứ giả của ngươi đến tận phương xa
và đưa chúng xuống tận âm phủ.

10 Ngươi rong ruổi khắp nơi đến mệt mỏi
mà không bảo là mình đã uổng công.
Ngươi thấy mình sung sức, nên không ngừng không nghỉ.

11 Ngươi còn lo còn sợ gì ai nữa, ngươi quả là dối trá.
Trí ngươi đâu còn nhớ đến Ta, lòng ngươi đâu còn chỗ cho Ta!
Có phải vì từ lâu Ta làm thinh không nói
mà ngươi không kính sợ Ta chăng?

12 Ta đây sắp công bố sự công chính của ngươi
và các việc ngươi làm.
Những việc ấy ích gì cho ngươi?

13 Khi ngươi kêu cứu, thì những gì ngươi đã tập hợp
cứ việc giải thoát ngươi!
Một cơn gió cuốn, một làn hơi thổi sẽ đem chúng đi hết.
Còn ai nương ẩn nơi Ta, sẽ được đất làm gia nghiệp,
và được núi thánh của Ta làm sở hữu.
Kẻ nghèo hèn được ơn cứu độ

14 Có lời rằng: "Hãy mở đường khai lối, và san cho bằng phẳng,
dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường nẻo dân Ta.

15 Bởi vì Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ngự chốn vĩnh hằng,
Đấng mang danh chí thánh, Người phán như sau:
Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện,
nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát,
để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung,
và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát.

16 Vì Ta chẳng trách cứ luôn luôn, không giận hờn mãi mãi,
kẻo hơi thở mọi sinh linh chính Ta làm ra,
trước mặt Ta, sẽ phải lụi tàn.

17 Vì tội nó ham lợi mà Ta giận dữ,
Ta đã đánh nó, đã ẩn mặt trong cơn giận dữ,
nhưng nó vẫn ngỗ nghịch, theo con đường nó muốn.

18 Những nẻo đường nó đi, Ta đều thấy cả,
nhưng Ta sẽ chữa nó cho lành,
sẽ dẫn nó đi và cho nó đầy tràn an ủi;
còn những kẻ khóc thương nó,

19 Ta sẽ làm cho môi miệng chúng hoan ca:
"Bình an! Bình an cho khắp xa gần!
ĐỨC CHÚA phán: Ta sẽ chữa lành cho nó."

20 Nhưng phường gian ác như biển động không thể lặng yên,
sóng nước cuộn lên những bùn và cặn.

21 Thiên Chúa của tôi phán:
"Phường độc ác gian tà không được hưởng bình an."

Chương 58

Cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa

1 Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm,
kêu lớn tiếng lên như tù và,
báo cho dân Ta hay tội ác của chúng,
cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm.

2 Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta,
chúng ao ước biết đường lối của Ta,
như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính
và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình.
Chúng xin Ta ban những điều luật công minh,
chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa.

3 Chúng nói: "Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy,
chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay? "
Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi,
vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.

4 Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã,
để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.
Chính ngày các ngươi muốn ăn chay
để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm,
thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.

5 Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng
trong ngày con người phải thực hành khổ chế?
Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau,
nằm trên vải thô và tro bụi,
phải chăng như thế mà gọi là ăn chay
trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng ĐỨC CHÚA?

6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?

7 Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?

8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi.

9 Bấy giờ, ngươi kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: "Có Ta đây! "
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở
gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,

10 nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thoả lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.

11 ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.

12 Nhờ ngươi, người ta sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa,
ngươi sẽ dựng lại những nền móng của các thế hệ trước,
người ta sẽ gọi ngươi là người sửa lại những lỗ hổng,
là kẻ tu bổ phố phường cho người ta cư ngụ.
Ngày sa-bát

13 Nếu ngươi giữ chân không vi phạm ngày sa-bát,
và không tìm lợi lộc trong ngày thánh của Ta,
nếu ngươi gọi ngày sa-bát là "niềm vui"
và ngày thánh của ĐỨC CHÚA là "vinh hiển",
nếu ngươi tôn trọng ngày đó
mà tránh đi đường, tránh kiếm lợi, tránh nói huyên thuyên,

14 thì bấy giờ, ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA làm niềm vui,
Ta sẽ cho ngươi phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ,
sẽ cho ngươi hưởng gia nghiệp của Gia-cóp, tổ tiên ngươi.
Chính miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.

Chương 59

Thánh vịnh sám hối

1 Này, không phải ĐỨC CHÚA ngắn tay không thể cứu,
cũng chẳng phải Người nặng tai không nghe được,

2 mà chính lỗi lầm của các ngươi
đã phân cách các ngươi với Thiên Chúa các ngươi;
chính tội lỗi các ngươi đã khiến Người ẩn mặt
để khỏi nhìn, khỏi nghe các ngươi.

3 Quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu,
ngón tay các ngươi đầy tội ác tầy trời,
môi miệng các ngươi nói lời giả dối,
lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công.

4 Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo,
không ai xét xử theo đường chân thật.
Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo,
cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác.

5 Chúng ấp trứng rắn, chúng dệt màng nhện:
ai ăn trứng của chúng sẽ phải chết liền,
giả như trứng vỡ, sẽ nở ra rắn con!

6 Sợi chúng dệt ra, không thể may thành áo,
sản phẩm chúng làm, không thể dùng che thân,
vì sản phẩm chúng làm là sản phẩm của gian ác,
và bàn tay chúng đầy những việc bạo tàn.

7 Chúng nhanh chân chạy theo sự dữ
và mau lẹ đổ máu người vô tội:
chúng suy nghĩ toàn những chuyện độc ác gian tà,
chúng đi đâu cũng bạo hành tàn phá.

8 Chúng không biết đường dẫn tới bình an,
đường lối chúng chẳng có gì chính trực,
chúng làm cho đường mình đi nên quanh co khúc khuỷu,
ai đi theo đường đó, không hề được bình an.

9 Vì thế, đức chính trực vẫn còn xa chúng ta,
lẽ công chính không gần chúng ta được!
Chúng ta mong ánh sáng, thì này đây bóng tối,
mong xán lạn huy hoàng, lại bước đi trong mù mịt tối tăm.

10 Tựa như người mù men theo tường, chúng ta mò mẫm,
mò mẫm như người không có mắt.
Chúng ta lảo đảo cả trưa lẫn chiều,
đang sung sức mà như người đã chết.

11 Tất cả chúng ta gầm gừ như gấu,
chỉ biết rầm rì chẳng khác bồ câu.
Mong được xét xử, mà đâu có thấy,
mong được cứu thoát, nhưng sao quá xa vời!

12 Vì lạy Chúa, trước Thánh Nhan,
tội chúng con thật nhiều vô kể,
lỗi chúng con lại tố cáo chúng con.
Quả thế, tội chúng con sờ sờ trước mặt,
lỗi chúng con, chúng con biết cả rồi:

13 Chúng con đã phạm tội, đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA,
đã lìa xa Thiên Chúa chúng con,
còn nói lời thâm độc và nổi loạn với Chúa,
ngấm ngầm mưu tính và lẩm nhẩm thốt lời điêu ngoa.

14 Đức chính trực đã bị bỏ rơi, lẽ công minh sao xa vời quá!
Vì nơi quảng trường, lòng thành tín phải đành nghiêng ngả,
sự liêm chính không thể chen chân.

15 Lòng thành tín đã không còn nữa,
kẻ xa điều gian ác bị cướp bóc liền tay.
ĐỨC CHÚA thấy rồi và gai cả mắt, vì chẳng có chi là chính trực.

16 Người đã thấy chẳng có ai phản ứng,
Người ngạc nhiên vì không ai can thiệp.
Bởi thế, cánh tay của Người đã giải cứu
và đức công chính của Người đã phù trợ.

17 Người lấy đức công chính làm áo giáp hộ thân,
lấy ơn giải cứu làm mũ chiến đội đầu,
Người dùng báo oán làm áo mặc,
và lấy ghen tương làm áo choàng.

18 Người đáp trả xứng với việc làm:
Người thịnh nộ với ai chống đối,
Người trả báo những kẻ thù địch; Người trả báo các đảo xa xăm.

19 Từ phương Tây, người ta sẽ kính sợ danh ĐỨC CHÚA,
và từ phương Đông, người ta sẽ kính sợ vinh quang Người,
vì Người sẽ đến như dòng sông chảy xiết,
và Thần Khí của ĐỨC CHÚA đẩy nó mạnh thêm.

20 Nhưng đối với Xi-on
và những ai thuộc nhà Gia-cóp đã từ bỏ tội lỗi,
Người sẽ đến như Đấng Cứu Chuộc.
Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Sấm ngôn

21 Phần Ta, đây là giao ước của Ta với chúng - ĐỨC CHÚA phán -: thần khí của Ta ở trên ngươi và các lời Ta đặt nơi miệng ngươi sẽ không rời khỏi miệng ngươi, khỏi miệng con cái ngươi, và khỏi miệng cháu chắt ngươi - ĐỨC CHÚA phán -, từ nay cho đến mãi muôn đời.

Chương 60

Vẻ huy hoàng của Giê-ru-sa-lem

1 Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.

2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.

3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.

4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.

5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.

6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.

7 Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi,
cừu tơ của Nơ-va-giốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự:
chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng Ta.
Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của Ta càng thêm vinh hiển.

8 Kìa ai đó, như áng mây trôi, như chim câu về tổ?

9 Phải, các hải đảo đợi chờ Ta: Có đoàn tàu Tác-sít dẫn đầu,
chở con cái ngươi từ phương xa tới, mang theo vàng và bạc,
để tôn vinh danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,
để tôn vinh Đức Thánh của Ít-ra-en,
vì Người đã làm cho ngươi được vinh hiển.

10 Con cái khách ngoại kiều sẽ tái thiết thành luỹ của ngươi,
việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần.
Phải, trong lúc giận dữ, Ta đã đánh phạt,
nhưng vì ân tình, Ta lại xót thương ngươi.

11 Các cửa thành ngươi sẽ luôn luôn mở rộng,
ngày đêm không đóng lại bao giờ,
để người ta đem nộp cho ngươi của cải muôn dân,
để vua chúa của chúng đến trình diện.

12 Vì dân nào nước nào không thần phục ngươi sẽ phải tiêu vong,
các dân ấy sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn.

13 Vinh quang của rừng núi Li-băng sẽ đến với ngươi,
cả trắc bá, du thụ, hoàng dương cùng một lúc,
để làm cho thánh điện Ta được vinh hiển,
vì Ta sẽ làm cho nơi Ta đặt chân được vẻ vang.

14 Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khúm núm đến với ngươi,
dưới chân ngươi, mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục.
Chúng sẽ gọi ngươi là "Thành Đô của ĐỨC CHÚA",
là "Xi-on của Đức Thánh Ít-ra-en."

15 Thay vì ngươi bị bỏ rơi, chê ghét, không bóng người lai vãng,
Ta sẽ làm cho ngươi thành niềm hãnh diện đến muôn đời,
thành nguồn vui qua muôn thế hệ.

16 Ngươi sẽ thưởng thức nguồn phú túc của chư dân,
hưởng dùng sự giàu sang của vua chúa.
Ngươi sẽ biết rằng: Ta là ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi,
và Đấng cứu chuộc ngươi chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.

17 Thay vì đồng, Ta sẽ đem vàng lại, thay vì sắt, Ta sẽ đem bạc tới,
thay vì gỗ là đồng, thay vì đá là sắt.
Để giám sát ngươi, Ta sẽ đặt Bình An,
để cai trị ngươi, Ta sẽ đặt Công Chính.

18 Người ta không còn nghe nói đến bạo lực trong xứ sở,
đến tai ương đổ vỡ trong lãnh thổ ngươi.
Ngươi sẽ gọi thành luỹ ngươi là "Ơn Cứu Độ"
và cửa thành là "Lời Ngợi Khen".

19 Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa,
và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi:
ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi,
ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.

20 Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn,
mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn,
vì ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi
và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn.

21 Dân của ngươi gồm toàn những người công chính,
chúng sẽ được đất nước làm sở hữu đến muôn đời.
Chúng sẽ là mầm non trong vườn cây của Ta,
là công trình do tay Ta thực hiện để làm cho Ta được hiển vinh.

22 Người nhỏ nhất sẽ có ngàn con cháu,
kẻ hèn nhất thành một dân hùng cường.
Ta, ĐỨC CHÚA, khi đến thời, Ta sẽ mau thực hiện điều đó.

Chương 61

Ơn gọi của ngôn sứ

1 Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,

2 công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta;
Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,

3 tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on
tấm khăn đại lễ thay tro bụi,
dầu thơm hoan lạc thay tang chế,
áo ngày hội thay tâm thần sầu não.
Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng,
là vườn cây ĐỨC CHÚA trồng để làm cho Người được vinh hiển.

4 Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa,
sẽ dựng lại những hoang tàn thuở trước,
tu bổ những thành bị bỏ hoang,
những chốn hoang tàn từ bao thế hệ.

5 Người ngoại bang sẽ đứng sẵn để chăn chiên cừu cho anh em,
con cái khách ngoại kiều sẽ cày ruộng
và làm vườn nho cho anh em.

6 Còn anh em, anh em sẽ được gọi là "tư tế của ĐỨC CHÚA",
người ta sẽ gọi anh em là "người phụng sự Thiên Chúa chúng ta."
Của cải chư dân, anh em sẽ được dùng,
phú quý vinh hoa của chúng, anh em sẽ được hưởng.

7 Anh em đã lãnh gấp đôi phần tủi nhục,
đã chuốc vào thân sự nhục nhằn phỉ báng;
bù vào đó, anh em sẽ được lãnh gấp đôi
phần gia nghiệp trên đất chúng, và sẽ được niềm vui vĩnh cửu.

8 Vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta chuộng lẽ công minh,
ghét chuyện cướp bóc gian tà, nên Ta sẽ theo lòng thành tín
mà ban phần thưởng cho các ngươi,
và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu.

9 Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân,
và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước.
Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng
các ngươi là một dòng dõi được ĐỨC CHÚA ban phúc lành.

Tạ ơn

10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA,
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao!
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
choàng cho tôi đức chính trực công minh,
như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.

11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

Chương 62

Vẻ huy hoàng của Giê-ru-sa-lem

1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng,
vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành,
tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông,
ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc.

2 Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi,
mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng.
Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới,
chính là tên miệng ĐỨC CHÚA đặt cho.

3 Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay ĐỨC CHÚA,
sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.

4 Chẳng ai còn réo tên ngươi: "Đồ bị ruồng bỏ! "
Xứ sở ngươi hết bị tiếng là "Phận bạc duyên đơn."
Nhưng ngươi được gọi: "Ái khanh lòng Ta hỡi! "
Xứ sở ngươi nức tiếng là "Duyên thắm chỉ hồng."
Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem lòng sủng ái,
và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.

5 Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ,
Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về.
Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,
ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.

6 Giê-ru-sa-lem hỡi, trên tường thành ngươi,
Ta đã đặt lính gác,
suốt ngày đêm, chúng sẽ chẳng bao giờ nín lặng.
Hỡi những người có phận sự nhắc nhở ĐỨC CHÚA,
anh em đừng nghỉ ngơi.

7 Cũng đừng để Đức Chúa nghỉ ngơi bao lâu Người chưa tái lập,
chưa đặt Giê-ru-sa-lem làm lời khen ngợi trên khắp địa cầu.

8 ĐỨC CHÚA đã giơ cánh tay hữu
và giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà thề:
"Ta sẽ không đem lúa mì của ngươi
làm lương thực cho kẻ thù ngươi nữa,
ngoại kiều cũng sẽ không được uống rượu mới của ngươi,
thứ rượu ngươi đã vất vả mới làm ra được.

9 Nhưng những người gặt lúa mì sẽ được ăn
và sẽ ca tụng ĐỨC CHÚA,
những kẻ hái nho sẽ được uống rượu
tại tiền đình thánh điện của Ta."

Kết thúc

10 Hãy bước qua, hãy bước qua các cửa thành,
hãy mở con đường cho dân,
hãy dọn đường, hãy dọn đường, hãy nhặt cho hết đá. Hãy phất cờ ra hiệu cho các dân.

11 Đây là lời ĐỨC CHÚA loan truyền cho khắp cùng cõi đất:
Hãy nói với thiếu nữ Xi-on: Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.
Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,
và thành tích đi ngay trước mặt.

12 Chúng sẽ được gọi là "dân thánh",
là "những người được ĐỨC CHÚA cứu chuộc".
Còn ngươi sẽ được gọi là "Cô gái đắt chồng",
là "Thành không bị bỏ".

Chương 63

Xét xử các dân tộc

1 Kìa ai từ Ê-đôm đến, từ Bót-ra về, mặc trang phục đỏ thắm?
Kìa ai mang y phục rực rỡ, đang bước tới đầy lẫm liệt oai phong?
- Chính là Ta, Đấng phán dạy theo lẽ công minh,
Đấng mạnh thế ban ơn cứu độ.

2 - Tại sao y phục Ngài lại đỏ?
Trang phục Ngài như áo người đạp bồn nho?

3 - Duy mình Ta, Ta đạp nơi bồn ép,
và trong các dân chẳng một người nào ở với Ta.
Ta đã đạp nát chúng trong lúc thịnh nộ,
đã giày xéo chúng trong cơn lôi đình;
nước ép từ nơi chúng bắn vọt lên trang phục của Ta,
và toàn bộ y phục của Ta, Ta đã làm nhơ bẩn.

4 Vì một ngày báo phục, lòng Ta đã quyết,
và năm cứu chuộc của Ta đã đến rồi.

5 Ta nhìn xem: không một người trợ giúp!
Ta kinh ngạc: chẳng người nào đỡ nâng!
Khi ấy cánh tay Ta đã cứu Ta,
và cơn lôi đình của Ta đã phù trợ Ta.

6 Ta đã giẫm nát các dân trong lúc thịnh nộ,
Ta đã đập tan chúng giữa cơn lôi đình.
Ta đã làm cho máu chúng chảy tràn mặt đất.
Suy niệm về lịch sử Ít-ra-en

7 Tôi xin nhắc lại ân nghĩa ĐỨC CHÚA,
dâng lời ca tụng ĐỨC CHÚA,
vì tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã thực hiện cho chúng tôi
vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en,
vì những gì Người đã thực hiện,
bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân.

8 Người đã phán: "Thật, chúng là dân của Ta,
là những đứa con không biết lừa dối! "
Và đối với họ, Người đã là một vị cứu tinh,

9 trong mọi cơn quẫn bách.
Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ,
nhưng là chính tôn nhan Người.
Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về,
đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ.

10 Nhưng chính họ đã nổi loạn,
đã làm phiền thần khí thánh của Người,
nên đối với họ, Người trở nên kẻ thù,
và đích thân giao chiến chống lại họ.

11 Bấy giờ, dân Người nhớ lại thời quá khứ, thời ông Mô-sê.
Đâu rồi Đấng đã đưa vị mục tử đàn chiên của Người lên từ biển?
Đâu rồi Đấng đã đặt nơi ông thần khí thánh của Người,

12 Đấng cho cánh tay vinh hiển của Người đi bên hữu ông Mô-sê,
Đấng rẽ nước ra trước mặt họ, để lưu danh muôn đời,

13 Đấng cho họ đi qua giữa lòng vực thẳm
như ngựa đi trong sa mạc hoang vu?
Họ đã không vấp ngã.

14 Thần khí ĐỨC CHÚA đã đưa họ về chốn nghỉ ngơi,
như bò bê đi xuống thung lũng.
Ngài đã dẫn dắt đoàn dân Ngài như thế đó,
để danh Ngài được vinh hiển lẫy lừng.

15 Xin đưa mắt nhìn xem, từ trời cao thẳm,
từ thánh cung vinh hiển của Ngài.
Nào đâu tình thương nồng nhiệt và hùng khí dũng mãnh,
nào đâu những rạo rực của lòng Ngài?
Chẳng lẽ Ngài không còn động lòng thương con nữa?

16 Quả chính Ngài là Cha chúng con!
Chúng con không được ông Áp-ra-ham biết đến,
không được ông Ít-ra-en nhìn nhận,
còn Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài mới là Cha,
là Đấng cứu chuộc chúng con:
đó là danh Ngài từ muôn thuở.

17 Lạy ĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại để chúng con
lạc xa đường lối Ngài?
Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá,
chẳng còn biết kính sợ Ngài?
Vì tình thương đối với tôi tớ
là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài,
xin Ngài mau trở lại.

18 Trong một thời gian ngắn, dân thánh được thừa hưởng gia tài,
nhưng thánh điện Ngài đã bị thù địch chúng con giày xéo.

19 Từ lâu rồi, chúng con là những kẻ không còn được Ngài cai trị,
không còn được cầu khẩn danh Ngài.
Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống,
cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan

Chương 64

1 như lửa đốt củi khô, như lửa làm cho nước sôi sùng sục!
Ngài sẽ khiến cho thù địch Ngài nhận biết Thánh Danh,
chư dân sẽ run rẩy trước nhan Ngài,

2 khi thấy Ngài làm những điều kinh hồn táng đởm
mà chúng con không ngờ:
Ngài ngự xuống: và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan!

3 Người ta chưa nghe nói đến bao giờ,
tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy
có vị thần nào, ngoài Chúa ra,
đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.

4 Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui
và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy.
Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con,
nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài,
chúng con sẽ được cứu thoát.

5 Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế,
mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.
Tất cả chúng con héo tàn như lá úa,
và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.

6 Không có ai cầu khẩn danh Chúa,
cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài,
vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến,
và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con.

7 Thế nhưng, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Cha chúng con;
chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài,
chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.

8 Lạy ĐỨC CHÚA, xin đừng quá phẫn nộ,
đừng nhớ mãi tội ác chúng con.
Cúi xin Ngài nhìn đến: chúng con tất cả đều là dân của Ngài.

9 Các thành thánh của Ngài đã trở nên sa mạc,
Xi-on đã trở nên sa mạc, Giê-ru-sa-lem thành chốn hoang tàn.

10 Ngôi nhà thánh và vinh hiển của chúng con,
là nơi cha ông chúng con ca tụng Ngài, đã làm mồi cho lửa,
và tất cả những gì chúng con quý nhất đã bị tàn phá.

11 Lạy ĐỨC CHÚA, trước cảnh tượng đó, Ngài dằn lòng được sao?
Ngài đành nín lặng, để chúng con khổ nhục ê chề?

Chương 65

Cuộc xét xử tương lai

1 Những kẻ không hỏi Ta thì Ta đã cho gặp;
những kẻ không tìm Ta, Ta đã xuất hiện cho chúng thấy.
Với một dân chẳng kêu cầu danh Ta,
Ta đã phán: "Ta đây, Ta đây này! "

2 Suốt ngày Ta đưa tay kêu gọi một dân ngỗ nghịch,
bọn người theo ý riêng mà đi trong đường tà,

3 một dân không ngừng chọc giận thẳng vào mặt Ta.
Chúng tế lễ trong các khu vườn, dâng hương trên đống gạch.

4 Chúng sống trong mồ mả, qua đêm nơi hang hốc,
ăn thịt heo và bát đĩa của chúng đầy những món ăn ô uế.

5 Chúng nói: "Hãy xa ra,
đừng tiến lại gần, vì ta quá thánh đối với ngươi."
Những điều đó khiến cơn giận Ta bừng lên
như lửa cháy suốt ngày.

6 Này đây, sự việc đã được ghi trước nhan Ta:
Ta sẽ không nín lặng mà sẽ báo oán,
sẽ báo oán thế nào cho đích đáng.

7 ĐỨC CHÚA phán: Tội của các ngươi cũng như tội của cha ông,
là đã dâng hương trên các núi và xúc phạm đến Ta trên các đồi.
Ta sẽ báo oán thật đích đáng những việc làm thuở xưa.

8 ĐỨC CHÚA phán thế này:
"Như khi thấy một chùm nho chưa hoàn toàn khô héo,
người ta nói: đừng phá huỷ, vì trong đó còn có phúc lành;
cũng vậy, Ta sẽ hành động vì các tôi tớ của Ta
để không huỷ diệt tất cả."

9 Từ Gia-cóp, Ta sẽ cho phát xuất một dòng dõi,
và từ Giu-đa, một người sở hữu các núi của Ta;
những kẻ được Ta tuyển chọn sẽ sở hữu chúng,
ở đó, các tôi tớ của Ta sẽ cư ngụ.

10 Ngày nào dân Ta tìm kiếm Ta,
Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho chiên ăn,
thung lũng A-kho nên chỗ cho bò nằm.

11 Còn các ngươi, những kẻ đã bỏ ĐỨC CHÚA,
đã quên núi thánh của Ta,
đã bày bàn tiệc kính thần Gát
và đổ rượu đầy chén dâng thần Mơ-ni,

12 Ta sẽ để cho các ngươi bị gươm đâm,
tất cả các ngươi sẽ phải quỵ ngã và bị sát hại,
bởi vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời,
Ta đã phán dạy mà các ngươi chẳng buồn nghe.
Các ngươi cứ làm điều dữ trái mắt Ta,
điều Ta không thích, các ngươi lại chọn.

13 Vì thế, Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán như sau:
Này đây các tôi tớ của Ta sẽ được ăn,
còn các ngươi, các ngươi sẽ phải đói;
này đây các tôi tớ của Ta sẽ được uống,
còn các ngươi, các ngươi sẽ phải khát;
này đây các tôi tớ của Ta sẽ vui mừng,
còn các ngươi, các ngươi sẽ phải xấu hổ.

14 Này đây các tôi tớ của Ta sẽ reo vui, lòng chứa chan hoan lạc,
còn các ngươi, các ngươi sẽ kêu la, lòng tràn ngập ưu phiền,
các ngươi sẽ kêu gào, tâm thần tan nát.

15 Các ngươi sẽ lưu lại tên mình,
và những kẻ Ta chọn sẽ dùng nó làm lời nguyền rủa:
"Xin ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng vật chết ngươi đi! "
Còn các tôi tớ của Ta, chúng sẽ được gọi bằng một tên khác.

16 Trong xứ, ai cầu phúc cho mình
sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà cầu phúc;
trong xứ, ai thề sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà thề.
Vì những nỗi gian truân thời trước sẽ chìm vào quên lãng
và không còn xuất hiện trước mắt Ta.

17 Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới,
không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.

18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan
vì những gì chính Ta sáng tạo.
Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ
và dân ở đó thành nỗi vui mừng.

19 Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng.
Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.

20 Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu
và người già tuổi thọ không tròn;
vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ,
và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa.

21 Người ta sẽ xây nhà và được ở,
sẽ trồng nho và được ăn trái.

22 Người ta sẽ không xây nhà cho kẻ khác ở,
không trồng nho cho kẻ khác ăn;
vì cây được bao nhiêu tuổi, dân Ta cũng sẽ thọ bấy nhiêu;
và những kẻ Ta chọn sẽ được hưởng kết quả do tay chúng làm.

23 Chúng sẽ không luống công vất vả,
không sinh con cho con chết bất ưng,
vì chúng sẽ là dòng dõi
những người được ĐỨC CHÚA ban phúc lành,
bản thân chúng cũng như cả nòi giống.

24 Trước khi chúng kêu Ta, chính Ta đã đáp lời,
chúng hãy còn đang nói thì Ta đã nghe rồi.

25 Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ,
sư tử cũng ăn rơm như bò,
còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực.
Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta." ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Chương 66

Sấm ngôn về Đền Thờ

1 ĐỨC CHÚA phán thế này:
"Trời là ngai của Ta, và đất là bệ dưới chân Ta.
Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào,
và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi?

2 Tất cả những vật ấy, chính tay Ta đã làm.
Tất cả những vật ấy đều là của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Kẻ được Ta đoái nhìn: đó là người nghèo khổ,
người có tâm hồn tan nát, người nghe lời Ta mà run sợ.

3 Kẻ sát tế bò cũng là kẻ sát nhân,
người hiến tế chiên cũng là người giết chó,
kẻ dâng lễ phẩm lại là kẻ dâng máu heo,
người dâng hương kính Đức Chúa lại là người thờ ngẫu tượng.
Như thế, chúng đã chọn lấy đường lối cho mình,
lòng chúng chỉ ưa thích những điều ghê tởm.

4 Còn Ta, Ta chọn tai ương cho chúng,
cho xảy ra điều khiến chúng kinh hoàng.
Bởi vì Ta kêu mà không ai đáp lại,
Ta phán mà chúng chẳng buồn nghe.
Chúng đã làm điều dữ trái mắt Ta,
đã chọn những điều Ta không thích.
Phán quyết về Giê-ru-sa-lem

5 Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi những ai nghe lời Người mà run sợ.
Anh em các ngươi là những kẻ
ghét bỏ
và trục xuất các ngươi vì danh Ta.
Chúng nói: "Xin ĐỨC CHÚA tỏ vinh quang của Người
để chúng ta thấy các ngươi hoan hỷ."
Nhưng chính bọn chúng sẽ phải xấu hổ bẽ bàng.

6 Từ trong thành có tiếng ồn ào phát ra
có tiếng từ đền thờ, tiếng của ĐỨC CHÚA,
Đấng trả báo cho kẻ thù Người.

7 Trước thời chuyển dạ, nó đã sinh con,
trước cơn đau, nó đã cho con trai chào đời.

8 Ai đã nghe một chuyện như thế?
Ai đã thấy một điều như vậy?
Có nước nào sinh ra nội một ngày?
Có dân nào chào đời trong một lúc?
Thế mà Xi-on vừa mới chuyển dạ đã sinh được đàn con.

9 ĐỨC CHÚA phán:
Phải chăng Ta mở dạ mẹ mà không để cho đứa con chào đời?
Hay Ta cho đứa con chào đời mà lại ngăn dạ mẹ?
Thiên Chúa của ngươi phán như thế.

10 Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,
hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô!
Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,
hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,

11 để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,
được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang,
như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.

12 Vì ĐỨC CHÚA phán như sau:
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.

13 Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.

14 Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.
ĐỨC CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết,
và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù.

15 Vì này đây ĐỨC CHÚA ngự đến trong lửa,
xa giá của Người như thể cuồng phong,
để trút cơn giận trong trận lôi đình,
và lời đe doạ trong ngọn lửa thiêu.

16 Vì ĐỨC CHÚA sẽ dùng lửa và lưỡi kiếm
mà xét xử mọi người phàm;
nhiều người phải mạng vong vì lưỡi gươm của ĐỨC CHÚA.

17 Những kẻ tự thánh hiến và tự thanh tẩy
để vào các khu vườn sau một người đứng ở giữa,
những kẻ ăn thịt heo,
thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, đều sẽ chết cả lũ
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Diễn từ cánh chung

18 Còn Ta, Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.19Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc.20 ĐỨC CHÚA phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà ĐỨC CHÚA, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng ĐỨC CHÚA - đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem.21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi - ĐỨC CHÚA phán như vậy.

22 Vì trời mới đất mới do chính Ta làm ra tồn tại trước mặt Ta thế nào - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại như vậy.

23 Và từ mồng một tháng nọ đến mồng một tháng kia,
từ ngày sa-bát này đến ngày sa-bát khác,
mọi người phàm sẽ đến phủ phục trước nhan Ta,
ĐỨC CHÚA phán.

24 Và khi ra về, mọi người sẽ thấy
xác những kẻ phản loạn chống lại Ta,
vì giòi bọ rúc rỉa chúng sẽ không chết,
lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi.
Chúng sẽ là đồ ghê tởm cho mọi người phàm.