Chia Sẻ Lời Chúa

Chúa không dùng chiếc gậy của nhà ảo thuật”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng ngày thứ sáu 12 tháng 4 tại nhà thờ thánh Martha : ngài kêu gọi người giáo hữu phải “bền chí” và đừng “theo chủ nghĩa đắc thắng” là một cám dổ cho dời sống người Kitô hữu.

Đức Giáo Hoàng nhắc đến bài đọc 1, mà Gamaliel nói trước Đại Hội đồng Do thái như sau: ”Các ông hãy để mặc những người này. Nếu ý định và công việc này do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quí vị không thể nào phá hủy được, không khéo các vị lại thành những kẻ chống lại Thiên Chúa” (Ac 5,34-42).

Gamaliel là “một người không ngoan”, Đức Thánh Cha nói, bởi vì Ông ấy cho chúng ta một gương sáng về điều Chúa hành động trong đời sống của chúng ta. Khi những vị thầy cả này, những nhà luật sĩ, những tiến sĩ luật, rất là kích động bồn chồn trở nên điên cuồng vì các tông đồ, nên họ muốn tiêu diệt các ngài , và Gamaliel đã nói với họ “hãy tạm dừng một chút!”

Thật vậy, “hãy khoan thai một chút, chờ thời gian” là một lời khuyên “khôn ngoan” trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì thời gian là thông điệp của Thiên Chúa. Thiên Chúa cứu độ chúng ta trong thời gian, chứ không phải trong giây phút hiện tâi”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Đôi khi Chúa làm những phép lạ, nhưng trong đời sống thường nhật, Chúa cứu độ chúng ta trong thời gian”. Cũng như những cuộc trở lại, “làm thay đổi chúng ta”, cũng cần thờì gian lâu dài, “làm nên lịch sử”.

Chúa cứu độ chúng ta trong lịch sử. trong lich sử cá nhân của mỗi người. Chúa không làm như một bà tiên với chiếc gậy ảo thuật. Không. Chúa chỉ ban cho ân sủng và nói với tất mọi người Chúa đã chữa lành: “Hãy bước đi, và lên đường”. Chúa cũng nói với chúng ta :”Hãy bước lên đường trong cuộc sống của ngươi và làm chứng những gì Đức Chúa đã làm.”

Và Đức Giáo Hoàng đã mời gọi mọi người giáo hữu làm một quyết định như sau: “Tôi muốn bước theo Chúa, nhưng không phải là một quyết định trong giây lát, mà một quyết định cho tất cả đời sống, của tất cả mọi ngày”. Trong ý nghĩa đó, chúng ta cần nói mỗi khi thức dậy lúc ban mai: “Lạy Chúa con đi theo Chúa, con đi với Chúa.” (nguồn tin Osservatore Romano).

Pt Huỳnh Mai Trác
4/18/2013