Tâm Tình Chia Sẻ

"Con thân mến,

Con không cần phải là người thông minh để làm vui lòng Ta; tất cả những gì mà con cần làm là: yêu mến Ta. Hãy nói chuyện với Ta như con nói chuyện với một người  thân mà con yêu mến.

Con có những ai mà con muốn cầu nguyện cho họ không? Xin con hãy nêu tên họ ra cho Ta và xin Ta càng nhiều càng tốt. Ta rất quảng đại và biết tất cả những nhu cầu mà họ cần nhưng Ta muốn con tỏ tình yêu của con cho họ và cho Ta bằng cách tín thác mọi sự vào Ta vì Ta biết những gì là tốt nhất cho mỗi người.

Hãy nói với Ta về những người nghèo, bịnh nhân, những kẻ tội lỗi và nếu con mất đi tình thân hữu và tình yêu của ai đó thì cũng hãy nói cho Ta biết.

Con có muốn cầu nguyện gì cho linh hồn của con không? Nếu muốn thì con có thể viết ra một danh sách dài với những nhu cầu của con và đến chầu Thánh Thể và đọc cho Ta nghe. Hãy kể cho Ta nghe những mặc cảm tội lỗi và bất an của con. Ta sẽ tha thứ cho con nếu con chấp nhận sự tha thứ của Ta.

Hãy nói cho Ta nghe về sự kiêu ngạo của con, tính tình khó chịu, muốn được chú ý, sự độc ác và lười biếng của con. Ta vẫn yêu thương con cho dù con có nhiều tính xấu. Con đừng xấu hổ vì có những vị thánh ở Thiên Đàng cũng đã có những tánh xấu như con vậy nhưng từ từ, họ biết sửa chữa.

Đừng ngần ngại mà không xin Ta ơn lành cho thể xác và tâm trí con, cho sức khỏe, ký ức và thành công. Ta có thể ban cho con tất cả mọi sự và Ta luôn ban cho các linh hồn những gì khiến cho họ thánh thiện hơn nếu như họ thành thực muốn nên thánh.

Vây hôm nay con muốn điều gì? Hãy trình lên Ta vì Ta luôn muốn làm những gì tốt lành cho con. Vậy chương trình của con là những gì? Có những ai mà con muốn làm cho họ vui lòng không? Con muốn làm những gì cho họ?

Vậy con có muốn làm những gì tốt cho Ta không? Con có muốn làm những gì tốt cho những người bạn mà họ đã quên Ta không? Hãy nói cho Ta biết về những thất bại của con và Ta sẽ chỉ cho con biết nguyên nhân sự thất bại ấy.

Con lo lắng điều gì? Những ai làm cho con đau khổ? Hãy kể cho Ta nghe về những chuyện ấy và hãy nói với Ta rằng con sẽ tha thứ cho họ và đối xử tử tế với họ thì Ta sẽ chúc phúc cho con.

Con có lo sợ điều gì không? Có những gì làm cho con bị dằn vặt không? Có những nỗi lo âu nào không? Hãy tín thác bản thân con cho Ta. Ta đang ở đây. Ta nhìn thấy mọi điều. Ta sẽ không bao giờ lìa xa con.

Con có những niềm vui gì không? Sao con không chia sẻ những hạnh phúc của con cho Ta nghe? Hãy kể cho Ta nghe những gì xẩy ra kể từ hôm qua mà đã làm cho con vui mừng và được an ủi. Bất kỳ là điều gì, dù nhỏ dù lớn, Ta đều lắng nghe cả. Ta đã chuẩn bị rồi. Con hãy chỉ cho Ta thấy lòng cảm tạ và tri ân của con đối với Ta.

Con có những cám dỗ nào làm cho con cảm thấy nặng nề không? Nếu con để cho cám dỗ chiếm hữu con thì nó sẽ làm cho linh hồn con bất an. Con hãy xin Ta và Ta sẽ giúp đỡ con vượt qua những thử thách của cám dỗ. Vậy con hãy ra đi làm công việc của con hay làm những gì mà con thích làm hay đi chơi.

Hãy cố gắng giữ thinh lặng hơn, khiêm nhường hơn, vâng phục Thiên Chúa hơn, tử tế hơn và hãy trở lại thăm Ta sớm hơn và đem đến cho Ta một  trái tim sùng kính hơn. Ngày mai Ta sẽ ban thêm phúc lành cho con!"

Nguồn: Together In Prayer
Tác giả Vô Danh
Kim Hà, 14/3/2014