Tâm Tình Chia Sẻ

Thật tuyệt vời lời kinh phong phú,
Chứa bao điều ấp ủ yêu thương.
Lời thân thưa rất khiêm nhường,
Thắm tình phụ tử vô lường hồng ân.

Gọi Abba, tâm thần xao xuyến,
Triều đại Cha vinh hiển muôn đời.
Danh Cha toả sáng muôn nơi,
Tình Cha sống động rạng ngời trong con.

Xin Cha thương ban ơn thánh hoá,
Ơn kiện toàn sáng tỏa nhân sinh.
Hồn con tha thiết ân tình,
Ý Cha nên trọn Thần Linh tuôn tràn.

Kiếp nhân sinh vô vàn nỗi khổ,
Giọt mồ hôi tuôn đổ mỗi ngày.
Cha ban lương thực hôm nay,
Hạt mưa, hạt nắng đong đầy yêu thương.

Con trót dại, lầm đường lạc lối,
Cha bao dung, tội lỗi đa mang.
Để con cũng phải trao ban,
Anh em lầm lỗi sẵn sàng thứ tha.

Bao cạm bẫy, món quà thử thách,
Hồn trinh trong, cấp bách tránh xa.
Vững vàng nương tựa tình Cha,
Giúp con chiến thắng vượt qua ác thần.

Vững tin yêu tinh thần hoan lạc,
Đường gian nan, tín thác, cậy trông.
Kiên trì cầu nguyện hiệp thông,
Sống trong ân sủng quan phòng của Cha.

Sung sướng gọi Abba Chí Ái,
Ban rộng tay quảng đại phúc lành.
Tình yêu từ cõi cao xanh,
Hồng ân tuôn đổ, lòng thành tri ân.

Lời kinh tuyệt diệu muôn phần,
Món quà Cha tặng, muôn dân nương nhờ.
Gọi Cha, con ngỡ nằm mơ...

AP. Mặc Trầm Cung