Tâm Tình Chia Sẻ

Thánh Phêrô là bổn mạng linh thánh của tôi. Thế mà, gần suốt cuộc đời, tôi chẳng hề thưa chuyện với Ngài một câu, chẳng nhờ Ngài chỉ vẽ cho mình con đường nên thánh giống Ngài. Chắc hẳn Ngài buồn lăm lắm! 

Tạ ơn Chúa! 
Và rồi, khi đọc bài Tin Mừng trong ngày kính Thánh Quan Thầy, tôi mới tha thiết nghĩ đến Ngài nhiều hơn. Tôi bèn thưa chuyện với Ngài rằng: Lời Chúa Giêsu nói với Ngài hôm nay có tầm quan trọng ra sao và có ý nghĩa cao cả như thế nào? Xin Ngài chỉ dậy cho con về cảm nghiệm của Ngài.

Và sau khi lắng đọng tâm hồn với một trái tim tha thiết rộng mở, rồi cầu nguyện, tôi nhận đựơc câu trả lời của Ngài, khi tôi tìm đựơc ý nghĩa trong thư của Ngài. Thánh Phêrô, Quan Thầy linh thánh của tôi nói như sau: 
Anh em hãy lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã đựơc Thiên Chúa lựa chọn và coi là quí giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô.” (1Pr 2, 4-5) 

Nhờ đâu thánh Phêrô cảm nhận đựơc điều sâu thẳm và cao quí này? Chắc chắn bởi chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho Ngài: 
Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? 
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ 
Lại trở nên đá tảng góc tường. 
Đó chính là công trình của Chúa, 
Công trình kỳ diệu trứơc mắt chúng ta
!” (Mc 12, 10-11) 

Như vậy, tôi đã cảm nghiệm được về chiều sâu thẳm lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô cũng như với bất cứ ai khi tin vào Ngừơi như Thánh Quan Thầy của tôi đã tuyên tín: 
Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16), thì người ấy cũng như thánh Phêrô là: “Ngừơi có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Và một khi được hồng ân cao cả này thì người ấy cũng là Phêrô, cũng là Tảng Đá, là đã trở nên viên đá sống động. 

Quả là thâm sâu, thánh thiêng và là hồng ân tuyệt vời, khi chính thánh Phaolô cũng xác tín điều này, bởi Ngài đã truyền đạt: 
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi. Hiện nay, tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi”. (Gl 2, 20) 

Qua lời tuyên tín của hai Thánh Phêrô và Phaolô, tôi đã vui lên trong Chúa vì khi tôi tin vào Chúa Giêsu là Chúa, thì tôi trở nên Kitô hữu đích thực, là một Kitô Khác, một “Alter Christus”. Rồi tôi tự hòi: thế ra từ xưa tới nay, tôi mới chỉ là Kitô hữu theo danh xưng, bởi tôi chưa xây nhà tâm hồn tôi trên đá. Để trở nên “viên đá sống động”, tôi phải sống theo lời chính Chúa Giêsu nói với tôi như thánh Matthêu ghi lại trong Tin Mừng của Ngài: 
Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví đựơc như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ngừơi ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đó. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví đựơc như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. (Mt 7, 24-27) 

Quả thật, tôi đã chưa sống đạo như Chúa Giêsu, “viên đá sống động bị ngừơi ta loại bỏ”, mong muốn là phải đem ra thực hành những lệnh truyền của Ngừơi. Do đó, tôi đã “sụp đổ, sụp đổ tan tành”, bởi tôi đã không nghe lời Thánh Phêrô dậy dỗ thường xuyên: 
Như trẻ sơ sinh, anh em sẽ khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu như anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.” (1Pr 2, 2) Bởi: 
Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trứơc Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bầy trứơc mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.” (Dt 4, 12-13) 

Lời Chúa chính là “Chìa Khóa Nước Trời”. Nhờ lắng nghe, suy niệm và cầu nguyện Lời Chúa hằng ngày, nhờ “lớn lên để hưởng ơn cứu độ”, tôi mới nhìn ra con ngừơi hèn kém, tội lỗi của mình. Nhờ Thần Khí Lời Chúa, nên tôi đã tháo cởi đựơc những gì đã trói cột linh hồn tôi vào những sự thế gian đầy vết nhơ tội lỗi. 

Tạ ơn Chúa Giêsu biết nhường bao khi tôi đã lắng nghe đựơc Lời của Người nói: 
Anh em đựơc thanh sạch rồi, 
nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 
Hãy ở lại trong Thầy. . . 
Vì nếu anh em ở lại trong Thầy 
Và lời Thầy ở lại trong anh em 
Thì muốn gì, anh em cứ xin, 
Anh em sẽ đựơc như ý. 
Điều làm Cha Thầy đựơc tôn vinh là: 
Anh em sinh nhiều hoa trái 
Và trở thành môn đệ của Thầy
.” (Ga 15, 3-4) 

Và hôm nay đây, nhân Mừng Kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, tôi sẽ quyết tâm vâng theo lời Thánh Phaolô truyền dậy: 
Anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dậy anh nên người khôn ngoan để đựơc ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dậy, biện bác, sửa dậy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, ngừơi của Thiên Chúa nên thập tòan và đựơc trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành”. ( 2Tm 3, 15-17) 

Lạy Cha Yêu Thương, 
Con tin rằng, dù muộn màng, Cha vẫn không hề chối bỏ con, vẫn luôn yêu mến và hiến mạng vì con, mặc dầu con đã loại bỏ Chúa Giêsu, Con Cha là Tảng Đá trong suốt thời gian dài đã qua. 
Xin giúp con sức mạnh để, từ nay trở đi, con sẽ trở nên viên đá sống động như Thánh Phêrô, Quan Thầy của con đã dậy dỗ bằng chuyên tâm uống sữa tinh tuyền là Lời Chúa. 

Lạy Thánh Quan Thầy của con, 
Xin đặt con làm tư tế thánh biết dâng những đau khổ hiện tại làm những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Chúa luôn mãi. Amen.

 

Mừng Kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô, 29/06/2010 
Phêrô Vũ văn Quí