Tâm Tình Chia Sẻ

Chúa Giêsu:  Con ơi, phù vân là một danh xưng của những kẻ dại dột hợm mình, họ nuôi nhiều hy vọng trong cuộc sống thế gian và thật vô ích khi mọi sự chỉ là phù vân.    Kẻ thì cho mình rất quan trọng nhưng thật sự họ không là gì cả.  Kẻ khác cố tình gợi sự chú ý của mọi người như là họ xứng đáng được vậy.

2.  Phù vân quả thật phù vân, tất cả đều là phù vân cho những ai không yêu mến Cha, hay từ chối giữ lề luật của Cha.  Dưới mặt trời này không có gì bền vững.  Khi con yêu thương vật gì vì ý riêng con nhưng không phải vì Thánh Ý Cha thì con là nạn nhân của sự phù vân.  Cái chết sẽ lấy đi tất cả những thứ này và không có gì tồn tại.  Thật phúc cho ai khôn ngoan hiểu được sự thật này.

3.  Phù vân! khi con nỗ lực mải mê làm giầu trong sự diệt vong và tập trung hy vọng trên điều đó.  Càng phù vân hơn nữa khi con có ý đồ muốn đoạt danh dự hão đời này.  Phù vân, khi con chạy theo những ham muốn mù quáng của xác thịt và mong muốn những thứ đó, nhưng nó sẽ mang lại sự trừng phạt sau này.

4.  Phù vân! khi con mong mỏi một cuộc sống thọ đời này trong khi đó con chỉ gầy được chút ít hoa trái tốt lành.  Phù vân, khi con gầy dựng cho tất cả cho đời sống tạm bợ này mà không nghĩ tới cuộc sống đời sau.  Phù vân! khi con yêu những thứ chóng qua đời này, thay vì để trái tim nhắm vào nước trời, nơi mà hạnh phúc sẽ bất tận.

SUY NIỆM:  Nếu cái chết có thể hồi sinh được sự sống con người thì chắc con người sẽ thấy cái giá trị hư ảo của sự vật đời này,  và bấy giờ họ sẽ biết sự khờ dại của mình  khi tại thế họ đã sống, đã làm việc và đã tội lỗi.  Đàng khác những người thánh thiện họ hưởng được niềm vui và hạnh phúc bất tận với Thiên Chúa trên thiên đàng bởi vì họ từ chối xúc phạm đến Ngài cho dù bất cứ hình thức nào. 

Đời sống của ta là sự quyết định của ta.  Ta có cố gắng làm hài lòng Chúa trong mọi sự không? Hay chỉ chiều theo những vui thú của thế gian để đi ngược với Thánh Ý của Ngài.

CẦU NGUYỆN:  Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan của Chúa để con chỉ khao khát tìm kiếm mình Chúa thôi.  Ước chi con kiếm được Chúa, hoan hỉ vì sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống con, và yêu Chúa trên tất cả mọi sự.  Xin cho con  hiểu được mọi sự và làm mọi sự  đẹp lòng Chúa.  Xin ban cho con sự trung thành và kiên nhẫn để gánh chịu với tất cả những ai đã làm cho đời sống con thêm khó khăn.  Ban cho con sự khôn ngoan cao vời để đánh đi những ảnh hưởng lời nói không tốt của con người và để mắt vào Chúa, và lề luật Chúa.  Chỉ trong con đường này, con mới đi trong bình an trên đường hướng về Chúa và dẫn dắt con tới với Chúa, tới với hạnh phúc vô biên và niềm vui bất tận.

Thuan Ha – MY DAILY BREAD