Tâm Tình Chia Sẻ

Chết đi chính mình

Lạy Chúa Giêsu, 
khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng 
chúng con ít khi nghĩ đến những hạt giống 
đã âm thầm chịu nát tan 
để trao cho đời cây lúa trĩu hạt. 

Có bao điều tốt đẹp 
chúng con được hưởng hôm nay 
là do sự hy sinh quên mình của người đi trước, 
của các nhà nghiên cứu, các người rao giảng, 
của ông bà, cha mẹ, thầy cô, 
của những người đã nằm xuống 
cho quê hương dân tộc. 
Ðã có những con người sống như hạt lúa, 
để từ cái chết của họ 
vọt lên sự sống cho tha nhân. 

Nhờ công ơn bao người, 
chúng con được làm hạt lúa. 
Xin cho chúng con 
đừng tự khép mình trong lớp vỏ 
để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình, 
nhưng dám đi ra 
để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. 

Chúng con phải chọn lựa nhiều lần trong ngày. 
Ðể chọn tha nhân và Thiên Chúa, 
chúng con phải chết cho chính mình. 
Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua 
đi từ cõi chết đến nguồn sống,
đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở 
trước Ðấng Tuyệt Ðối và tha nhân. 
Amen.

Hải Yến sưu tầm