Tâm Tình Chia Sẻ

1. Nếu bạn sinh vào ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12 :

* Đó là dấu hiệu bạn đang sống trong  ân sủng của Thiên Chúa. ( Tv 2,11)

2. Sao bản mệnh của bạn :

* Ngôi sao sáng ban mai : Chúa Giêsu Kitô

 * Ánh sáng ban mai tự chốn cao vời đến viếng thăm bạn. (Lc 1, 78)

3. Trong tình yêu:

* Bạn luôn được hạnh phúc khi yêu mến Thiên Chúa và khi là người được Thiên Chúa yêu thương; vì không gì tách rời được bạn ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô. (Rm 8, 39)

4. Các chuyến du lịch của  bạn :

*  Thiên Chúa sẽ giữ gìn chuyến khởi hành và chuyến trở về của bạn bây giờ và mãi mãi. (Tv 121, 8)

5. Sức khỏe của bạn :

* Đây là lời đáng tin cậy và đáng được mọi người đón nhận : Nếu bạn cùng chết với Đức Kitô, bạn cũng sẽ cùng sống với Ngài. ( 1 Tm 1, 15)

 * Bạn đừng lo lắng gì cả. ( Ph 4, 6)

6. Tiền tài của bạn :

* Thiên Chúa sẽ chu cấp mọi nhu cầu của bạn theo sự giàu sang của Ngài. (Pl 4, 19)

 * Bạn đã học được sự đón nhận vui vẻ với bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến cho bạn. (Pl 4, 11)

 * Hãy học biết thỏa mãn với những của ăn và của mặc mà Thiên Chúa đang chu cấp cho bạn. ( 1 Tm 5, 8)

7. Sự kiện thế giới

* Bạn sẽ nghe nói tới nhiều về những chiến tranh và về những lời đồn của chiến tranh, nhưng đừng vì thế mà sợ hãi, vì những chuyện đó sẽ  phải xảy đến. (Mt 24, 6)

 * Tin Mừng về Nước Trời sẽ được loan báo trên khắp cõi trái đất để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. (Mt 24, 14)

8. Sự kiện đặc biệt

* Định mệnh của bạn nằm trong bàn tay lòng lành của Thiên Chúa. ( Tv 31, 16)

* Tất cả mọi chuyện xảy đến cho bạn đều sinh ích cho bạn nếu bạn yêu mến Thiên Chúa. (Rm 8, 28)

*

*       *

Tôi chứng nhận rằng tôi đã không coi định mệnh của tôi qua bói toán, tử vi của đời này; nhưng qua Kinh Thánh cũng đã đủ nói lên những lời tiên báo cho sự Cứu Rỗi linh hồn tôi.

Hoàng-Kim dịch (Trích từ Thánh Antoine)