Các Khóa Khơi Nguồn

khoinguon_logolmgbthanhson

Khoá Khơi Nguồn Canh Tân Đặc Sủng

Thánh Linh Công Giáo

**** Khóa 6 ****

Chủ Đề:

"Anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng." (Ep 3,16)

 • * Điều gì khiến cho cuộc đời bạn đi từ đau khổ này đến đau khổ khác? Thất vọng này đến thất vọng kia?
  * Mời bạn đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ chỉ cho bạn phương pháp sống bình an, hoan lạc và hạnh phúc … bằng sức sống mới của Chúa Thánh Thần.
   
   Điều gì khiến cho cuộc đời bạn đi từ đau khổ này đến đau khổ khác? Thất vọng này đến thất vọng kia?
 • Mời bạn đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ chỉ cho bạn phương pháp sống bình an, hoan lạc và hạnh phúc … bằng sức sống mới của Chúa Thánh Thần.

Dưới sự hướng dẫn của các Linh Mục:

 • Lm John J. Boyle (chánh xứ)
 • Lm Gioan Đinh Thanh Sơn ( Linh Hướng )

Thời Gian: 

 • Thứ Sáu      17/07/2015 ( 7:00 PM - 10:00 PM )
 • Thứ Bảy      18/07/2015 ( 9:00 AM -  8: 00 PM )
 • Chúa Nhật  19/07/2015 ( 9:00 AM -  1:00 PM )

Địa Điểm:

Giáo xứ St. Stephen Catholic Church
1112 SE 41st Avenue 
Portland, OR, 97214

Ghi Danh:

 • A/C Phong Thái : (503) 481 - 3871 / (503) 481 - 3821  
 • A/C Lâm Thơ : (503) 957 -  3618 / (503 ) 341 - 0455  
 • A/C Vọng Liễu : ( 503) 816-1196 / (503) 706 - 3310