Các Khóa Khơi Nguồn

NhomCanhTanDacSungKhóa Canh Tân Đặc Sủng

"Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta"  CVTĐ 2, 18

 • Bạn cần sự bình an?
 • Bạn muốn canh tân đời sống tâm linh?
 • Bạn đang gặp khó khăn trong đời sống hằng ngày?
 • Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn!!!

Giảng Thuyết:   Lm G.B. Đinh Thanh Sơn

Thời Gian23-24-25/09/2011

 • Thứ Sáu 23/09/2011: từ 18:00 – 22:00
 • Thứ Bảy 24/09/2011: từ 9:00 – 22:00 (bao ăn trưa và tối)
 • Chúa Nhật 25/09/2011: từ 12:30 – 17:00

Địa Điểm:

Hội Trường các Thánh Tử Đạo Việt Nam
1420 Bélanger E.,
Montréal, Québec
Canada

Tham dự miễn phí.

Liên Lạc và Ghi Danh

 • Chi Long:   514-254-7482
 • Chị Quyên: 514-992-5207
 • Chị Liên :   450-687-2848
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin vui lòng ghi danh trước ngày 16/09/2011 để tiện việc sắp xếp.